НОВО

ЕНЕРГИЯ НА ВЕЛИКИТЕ БЕЛИ ЖРЕЦИ

Посвещението включва кристални ключове, посвещение в кристалите носители на енергията.

Посвещението е достъпно за всеки:

Какво ви дава то:

пробуждане пламъка на Белите жреци във вас

освобождаване на мисловни образи, обети, клетви и др.

кристални ключове за създаване на живата Меркаба

защита в процеса на Възнесението