Божествено изравняване на тялото

 

Енергия за лечение  и изравняване на гръбначният стълб

БОЖЕСТВЕНО ИЗРАВНЕНИЕ НА ТЯЛОТО™

 

«Gottliche Neuausrichtung»™  зарегистриана търговска марка, тя може да се използва само от тези работници на Светлината, които са преминали посвещение  и са получили правото със сертификат да я използват тази лечебна техника.

Тази техника се е използвала в миналото за подготовка при посвещения, за да може да се изравни светлинният канал, да се изчисти енергийното тяло и се открият горните чакри. Поради това по време на тази целителна процедура изравняването на гръбначният стълб е от голямо значение.

В наше време Божественото изравнение на първи план има физическото тяло с изравнението на гръбначният стълб и изравняване на тазовите кости. Но едновременно този лечебен сеанс въздейства на физическото тяло и на тънките тела на клиента. 

По време на този процес се отделят много от структурите, които човек е закрепил в енергийната си система , където са се образували блокажи.

След това се отделят също така, дескруктивните , негативни модели мисли, които ежедневно човек отделя в своя живот. След завършването на процес човек се радва на хармония и любов.

Божествено изправяне, поправка и изравнение на тялото.

 

Гръбначният стълб от гледна точка на своята структура, в това чисто и структурата на тънките тела, играе главна роля във физическото и духовно самочувствие на човека и представлява ключ към всички нива на съзнанието.

Работата с гръбначният стълб и неговото равновесие имат огромно значение за здравето на човека. Състоянието на гръбначният стълб е непосредствено свързано с неговото здравословно състояние. Правилното му  изправяне създава основа за оздравяване. При това става въпрос не само знания на Новото Време. Още древните цивилизации са владеели тези знания и сега те отново идва до знанието на човечеството.

В повечето случаи поправката на гръбначният стълб може да бъде осъществена безконтактно на физическо ниво, а то само със участието на древната съзидателна сила, само със един сеанс.

Мускулатура на гърба се разхлабва, гръбначният стълб се изправя, отстранява се изкривяването на таза и лопатките,  а също и разликата в дължината на краката. Ефектът на поправка в нашият материален свята от много хора се нарича чудо.

Божественото изправяне на тялото, с помощта на тази енергия става за секунди, без употребата на символи и мантри, а само със силата на Божествената Любов. Поради това този метод се явява всеобхватен, неговото въздействие не се ограничава само върху гръбначният стълб, а въздейства върху тънките тела на човека и неговите органи. Във връзка с това уместно е споменем следното изказване: „В здраво тяло, здрав Дух!“ и обратно.

Над 70% от всички възрастни, а също така и много деца и млади хора, страдат от проблеми на двигателният апарат. Комплексното кръвоснабдяване на нервите на гръбначният стълб се нарушава и това може да се превърне в различни заболявания или недъзи. Гръбначните нерви се захващат, достъпа на енергия се нарушава, чакрите блокират, и тогава човек заболява!

СПИСЪК НА СИМПТОМИТЕ

Списък на симптомите, които може ефективно да бъдат отстранени при прилагане на лечебен сеанс „Божествено изравняване на тялото“

 • Болки в гърба
 • Сколиоза
 • Ишиас
 • Изкривяване на таза, разлика в дължината на краката, болки в раменете, болки в коленете, артроза на коленните стави, изкривяване на шията
 • Артроза на бедрените стави
 • Нарушение в развитието
 • Главоболие и мигрена
 • Синдром на дефицит на вниманието
 • Изкривявания
 • Болест на Бехтерев /спондилоартроза/
 • Нарушение на координацията на движенинето
 • Епикондилит на лакътя
 • Миалгия
 • Спортни травми
 • Шум в ушите
 • Челюстни проблеми
 • Нарушение на сърдечния ритъм
 • Нарушение на дишането, астма
 • Нарушения на слуха
 • Последствия след нещастни случаи, а също така и душевни травми

 

Изцелението винаги започва от вътре, с възвръщането към Божествения порядък. Необходимо е да се възстановят всички структури и се освободят силите за самоизцеление, за да може те да изпълнят своето предназначение. И тога стигаме и до тялото.

Гръбначният стълб се изправя, тазобедрените кости се изравняват, разликата в дължината на краката изчезва.

Когато дойде времето, много неща се променят. Всеки човек може да реши, дали за него е дошло времето да узнае и приложи Божественото изравнение на тялото.

 

Такса: 144.00 лв. 

Как протича обучението:

Първо: лечебен сеанс

Второ: посвещение в  Обединение 999

Трето: посвещение в Божествено Изравняване на тялото

 

Всеки получава теоретичен материал, допълнителни материали за улеснение на работата, сертификат!