ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ

..Заговорим ли за галактично общество на земята в едно доста далечно бъдеще или върху друга планета, където то вече съществува реално, веднага въображението ни ще се пренасе в един свят почти съвършен.

“Изградена върху хармонията на вселената и равновесието между измеренията, галактичната цивилизация се основава на принципа на взаимозависимостта между всички планети и всички светове - видими и невидими. Тази взаимозависимост е в сърцевината на една космична идентичност, присъща на всеки индивид, и спомага за развитието на братските връзки между обитаваните светове и вибрационните измерения на вселената. Телепатията позволява незабавен контакт на къса и средна дистанция, докато психоменталните релета /връзки/ осигуряват, благодарение на вселенската телепатия, непрекъсната информация за всички материални и фини светове. Пространствено-времеви мостове биват съдавани с вселени, намиращи се на разстояния милиони светлинни години. Това невероятно обогатяване на човечеството му дава възможност да прогресира към една все повече и повече усъвършенствана духовна технология. От детството си индивидът е с повишена чувствителност за управление на енергийните си полета. Той се подготвя за контрол на процесите при трансфер на жизнени, емоционални, умствени и духовни енергии. Осъзнаването на глобалната действителност на кораба Земя и диалогът с Духовете на природата в образователните програми стават успоредно с технологиите за антигравитацията и космичните полети. Живеейки в полето от особено качествени енергии, индивидите развиват една фина чувствителност, която им дава достъп до гама от изключително фини възприятия. Изкуството е хармонична еманация на Словото творец и се изразява чрез материалните форми, звуковете и идеите. Любовта или обичта е постоянната поддръжка на обмена, тя съвсем не е самоцел, тя е енергия-светлина, която носи информация и знания. Взаимоотношението между един дух и друг дух, при което често се получава сливане и единение, довежда до взаимоотношения между съществата, при които се проявява неописуема нежност, мекота и благост. Галактичните хора могат по своя воля и без ограничения да пътуват през различни полета на енергията-съзнание между индивидуализираното състояние при инкарнацията и приобщаването или скачването отново в единния континуум. В съответствие с фантастичната свобода, която им е предложена, за да участват в сътворяването на материалните и духовните форми, те изпълват с все по-голяма любов, по-добро съзнание и по-ефективно действие всички възможности за обмен с дпугите гарактични хора, за да станат реализатори на една широка фреска между измеренията. Едно общество се вписва в космичната функционална общност, когато всички негови елементи - личности, източници и организация - представляват едно велико същество на трансфер, което участва в опита на една вселена по пътя към нейното съвършенство и нейния архетип в безвремието”. - Тиери О.

 

 

ОЩЕ ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ: