ОСНОВНИТЕ ЗАКОНИ И ПРАВИЛА НА ЛЕЧИТЕЛСТВОТО

 

ЗАКОН № 1

Всяка болест е резултат от потискане живота на душата и това е валидно за всички форми и царства. Изкуството на лечителя се състои в способността му да освободи душата, така че нейният живот лесно да протича през цялата съвкупност от органи, които образуват всяка отделна форма.

 

ЗАКОН № 2

Болестта е обусловена от три влияния. Първо, от миналото на човека; в този случай индивидът се разплаща за своите предишни грешки. Второ, от наследствеността, приета заедно с целия човешки род, която е пропита от заразени енергийни потоци с групов произход. Трето, заедно с всички природни форми той изпитва върху себе си това, което Повелителят на Живота проявява чрез Своето тяло. Тези три влияния носят наименованието „древен закон за връзката със злото”. След време той ще отстъпи място на „новия закон за изначално преобладаващо добро”, който лежи в основата на всичко сътворено от Бога. Този закон трябва да се приведе в действие чрез духовната воля на човека.

 

ПЪРВО ПРАВИЛО

Нека лекуващият се учи да разбира дълбоките емоционални и мисловни импулси (мотиви) на пациента. Това ще му помогне да открие източника на болестта. Нека лечителят да съпостави причината и следствието и да разбере как точно може да се постигне облекчение.

 

ЗАКОН № 3

Болестите са обусловени от това, къде е центрирана жизнената енергия на човека. Състоянието на сферата, в която е фокусирана тази енергия, предопределя онези вторични условия, които пораждат лошото здраве и се проявяват като болести или като избавление от тях.

ЗАКОН № 4

Като изкривено отражение на божествените възможности, болестта (физическа или психична) се корени в доброто, красотата и истината. Търсейки по-пълна проява чрез определено божествено качество или вътрешна духовна реалност, игнорираната душа причинява в субстанцията на своите обвивки точки на триене (напрежение). Вниманието (очите) на личността се насочват натам и това води до заболяване.

Изкуството на лечителя се състои в умението да издигне вниманието и да го насочи към душата, към истинския Лечител вътре във формата. Тогава духовното (третото) око фокусира лечителната сила и всичко се оправя.

 

ВТОРО ПРАВИЛО

Лечителят трябва да постигне магнетична чистота чрез чист живот. Той трябва да достигне онова лъчисто сияние, което се проявява във всеки човек при съединяване на центровете в главата. След установяването на това магнетично поле излъчването също се усилва.

 

ЗАКОН № 5

В света няма друго, освен енергия, защото Бог е живот. Две енергии се съединяват в човека, а други пет присъстват. Всяка има своя централна точка на контакт. Конфликтите между енергиите и силите, както и между самите сили, пораждат недъзите в човешкото тяло. Конфликтът между първите и вторите продължава от хилядолетия, докато не бъде достигнат върха на планината – първия велик връх. Борбата между силите предизвиква всички болести, нещастия и телесни болки, които търсят изход в смъртта. Двете съединени и петте присъстващи енергии (т.е. седемте заедно), плюс техните производни, владеят тайната.

 

ТРЕТО ПРАВИЛО

Нека лечителят концентрира необходимата енергия в подходящия център. Нека това бъде центърът, който изпитва нужда. Нека те двата се синхронизират и заедно да увеличат силата. Така очакващата форма ще бъде уравновесена в своето функциониране. Така, при правилно ръководство, трите заедно ще лекуват.

 

ЗАКОН № 6

Когато строителните енергии на душата развият своята активност в тялото, резултатът ще бъде здраве, точно взаимодействие и правилна дейност. Ако строители са Лунните Повелители и тези, които работят под контрола на Луната и в услуга на низшето Аз, резултатът ще бъде лошо здраве, болест и смърт.

 

ЗАКОН № 7

Ако животът (енергията) протича безпрепятствено и в правилната посока на своето предназначение (към съответната жлеза), телесната форма откликва и болестта изчезва.

 

ЧЕТВЪРТО ПРАВИЛО

Внимателната диагноза на болестта, основана върху сигурни външни симптоми, ще се опрости до такава степен чрез определяне на поразения орган, върху най-близкия до него център в етерното тяло ще бъде въздействано с методите на окултното лечение, без да се пренебрегва и обикновената медицинска или хирургическа помощ.

 

 

ЗАКОН № 8

Болестта и смъртта са резултат на две активни сили. Едната е волята на душата, която заявява на своя инструмент: „Аз вземам Същността назад.” Втората е магнетичната сила на планетния Живот, която съобщава на живота в атомичната структура: „Часът на обратното поглъщане дойде. Връщай се при мен.” Така, съобразно цикличния закон, съществуват всички форми.

 

 ПЕТО ПРАВИЛО

Лечителят трябва да се стреми вътрешно да обедини своята душа, сърце, мозък и ръце. Така той ще може да влее жизнената си целебна сила в пациента. Това е магнетична работа. Тя лекува болестта или напротив – задълбочава т.нар. „лошо състояние”, в зависимост от знанията на лечителя.

Лечителят трябва да обедини своята душа, мозък, сърце и аурично излъчване. Така неговото излъчване може да подхрани живота в душата на пациента. Това е работа по излъчването. Силата не е в ръцете – душата е тази, която проявява своята мощ. Душата на пациента откликва (чрез аурата му) на излъчването му от аурата на лечителя, която е наситена с енергията на неговата душа.

 

ЗАКОН № 9:

Съвършенството извиква несъвършенството на повърхността. Доброто винаги изпъжда злото от човешката форма във времето и пространството. Методът, използван от Съвършения и от Благия, е непричиняване на вреда. Това не е негативност, а съвършено равновесие, абсолютна гледна точка и божествено разбиране.

 

 

ШЕСТО ПРАВИЛО

Лекуващият и групата лечители трябва да държат волята си под контрол. Лекува се не с воля, а с любов.

 

ЗАКОН № 10

Вслушай се, о, Ученико, в зова на Сина към Майката и се подчини. Звучи Слово: формата е послужила за своята цел. Тогава принципът на ума се организира и повтаря Словото. Очакващата форма откликва и си отива. Душата се освобождава.

Отзови се, о, ти, който се издигаш, на призива от сферата на задължителното; познай зова, долитащ от Ашрама или от Съвета, където чака самият Господ на Живота. Издава се Звук. Душата и формата трябва заедно да отхвърлят жизненото начало, за да се освободи Монадата. Душата откликва. След това формата разкъсва връзката. Животът вече е освободен, като е придобил съзнателно познание и плодовете на целия опит. Те са дар от обединените душа и форма.

 

 

Как да задействате силата на вашите думи

 

Във всяка дума, която използвате, има сила в зародиш, която израства и се проектира в посоката, указана от вашата дума, и накрая приема физическо изражение. Например искате да изпитвате радост. Повтаряйте думата “радост”, когато сте насаме, настойчиво и категорично. Повторението на думата поражда качество на вибрация, която кара зародиша на радостта да започне да израства и да се проектира, докато цялото ви същество се изпълни с радост. Това не е въображение, а истина. Щом веднъж изпитате тази сила, ежедневно ще доказвате на себе си, че тези факти не са изфабрикувани, за да отговарят на дадена теория, а теорията е изградена на внимателно наблюдение на фактите. Всеки знае, че радостта идва отвътре. Никой не може да ви я даде. Друг човек може да ви даде повод за радост, но никой не може да се зарадва вместо вас. Радостта е състояние на съзнанието, а съзнанието е изцяло ментално.

Троуард казва, че “умствените способности винаги действат под влиянието на нещо, което ги стимулира. Този стимул може да дойде или отвън, посредством сетивата, или отвътре, чрез осъзнаването на нещо недоловимо на физическия план. Разпознаването на този вътрешен източник на стимулиране ви прави способни да извиквате в съзнанието си всяко състояние, което пожелаете.” Щом нещо ви се стори нормално, по закона на увеличаването и привличането то става ваше със същата сигурност, с която усвоявате действието събиране, след като сте се научили да използвате цифрите.

Този метод на повтаряне на думата я прави ваша в цялото й безгранично значение, тъй като думите са въплъщение на мислите, а мисълта е съзидателна – нито добра, нито лоша, просто съзидателна. Ето защо Вярата съгражда, а Страхът руши. “Просто повярвай и всичко е възможно.” Вярата е тази, която ви дава власт над всяко неблагоприятно обстоятелство или условие. Изречената вяра е тази, която ви дава свобода; не вяра в определено нещо или действие, а простата вяра във вашето най-добро аз във всяко отношение. Именно тази вечно присъстваща съзидателна сила в сърцевината на думата прави вашето здраве, вътрешния ви покой и финансовото ви състояние копие на вашата най-обичайна мисъл. Опитайте да повярвате и да разберете това и ще откриете, че владеете всяко неблагоприятно обстоятелство или състояние, защото сте Господар на силата.