РЕЙКИ

РЕЙКИ системата е духовна работа със Светлината в най-истинският смисъл на думата. Тя произхожда от източниците на живота и от там по поръчение на силата на твореца се насочва към нас чрез Дай Мариши Тен, Великата богиня и Даиничи Ньорай, Великият бог, двете най-висши индивидуални духовни същества. Любов и Светлина, женската и мъжката страна на творческата сила, на божественото, се съдържат в Системата за естествено лечение на Усуи.

 

От нас зависи дали сме готови да поемем отговорност и да отстраним трудностите, които сами сме си докарали  в този хубав свят. От нас зависи дали разбираме, че по своята природа ние сме божествени и , че затова сме в състояние да овладеем и най-големите предизвикателства, ако се позовем на това свещенно наследство.

 

Светите създания, боговете и ангелите ще стоят неотклонно до нас, ако знаем достатъчно, а се нуждаем от помощ. Все пак без нашето участие работата няма да бъде свършена. Творческата сила помага на този, който си помага сам. Защото той поема отговорност – едно наистина божествено качество – и трогнат от любовта  към живота и към съществата на света – друго божествено качество – предизвиква доброто. Това, което не може да направи така стремящкия се, се опрощава от божествените същества,у ако той отправи към тях молитвите си.

 

Рейки може да ни помогне да сме в състояние да използваме това наследство съзнателно и практически.

 

В днешно време е много важно да разполагаме с мощни инструменти за разпространението на божесвените сили в този свят. Само по този начин могат да бъдат решени наистина огромните проблеми и да се хармонизират трудностите, които хората сами са си създали и от които днес страдаме все повече. Не намерим ли изхода от спиралата на разрушението на околната среда и на вътрешния ни мир, в рамките на няколко столетия няма да има вече човешка култура, в която да може да се живее добре, или може би въобще няма да има хора. Такова бъдеще ние  не желаем. С любов и разбиране и с така често изпитваната от духовни хора „помощ от горе” ще бъде възможно да насочим кормилото в друга посока.

 

ПОСЛАНИЯ

ПОСЛАНИЕ

06.05.2011 21:05
Скъпи деца на Бога, обичаме ви и сме винаги с вас! Събитията, които изживявате и на които сте свидетели са част от пъзела, на картината на прехода. Всички очаквате разруха като земетресения, вулкани, войни, силни ветрове и съсредеточени в това губите същност - разрухата в човешките отношения,...