КОСМОЕНЕРГЕТИКА

 

Съвременната космоенергетика - това е универсална система основана на практически знания. 

Самото понятие Космоенергия премина през бързо развитие, и остаря, но така и не бе намерено нещо да го замести. Във времето бе отслабено и изкривено намерението на учителите, което повлия и на имиджа на системата.

Случиха се значителни промени на нашата планета, както и в човешката среда, която е част от живата среда на планетата.Именно това позволява да се даде нова основа на системата, сега когато хора са с много по-развито самосъзнание и думи като чакра и аура станаха ежедневно употребявани. Това помага на хората да не попаднат в обхвата на изкривеното намерение на някои учители.

Космоенергетиката Беше и Е една уникална система за обучение и лечение на енергийното тяло и подсъзнанието на човека, за получаване на връзка с Космоса. Да се присъедите може само с повика на сърцето, случайни хора не попадат в Космоенергетиката, а ако попаднат - те скоро отпадат. Трябва да се помни, че посвещението е врата към една страна, но тя завинаги променя живота на човека и хората около космоенергета.

Заща така бързо и недвусмислено Космоенергетиката променя живота на човека?

В основата на това е препокриването на кармичният канал, основният канал за достап на негатив в човешкия живот. Думата карма е неактуална за посветения, космоенергета излиза от кармичният кръговрат и с края на живота му, на неговият земен път, окончателно напуска планетата. Затова той живее много интензивен живот в намирането на най-добрият възможен земен опит. Знанията натрупани в Школата на Земята са ценни за Вселената и в края на живота си Космоенергета е випусник на тази школа.

Само в себе си човек може да открие Бога.

Висшата цел на човешкия живот е физическото и духовно усъвършенстване. Човек да обича с респект цялостния Живот във вселената, проявявайки алтруистично себеотрицание в името на Истината и доброто на всички човешки души – като се свързва с Висшия космичен разум.

 

Просветлението е състояние извън ума, или отсъствие на ума, или открития ум, или пустия ум – наричайте го както искате. Няма отъждествяване с ума и участие в него. Доминиращо положение заема съзнанието – ВИЕ, а не умът. В идеалния случай – пълно отсъствие на ума, което гарантира неговото невмешателство.

 

Космоенергията - това е метод за изучаване иидползване на енерго-информационните космически полета изпратени на човека от Висшия Разум. Енергията на Висшия Разуме Божествена енергия работеща за създаване на хармония.

 

УВОДЕН СЕМИНАР И ПОСВЕЩЕНИЯ

 

 

Таксата за посвещение в Космоенергийните канали определя всеки сам под формата на дарение.

В случей, че се затруднявате: пишете ми