ПРИЗНАЦИ НА ПРОБУЖДАНЕТО

 

ПРЕМИНАВАНЕ НА ЗЕМЯТА В ПО-ВИСШЕ ИЗМЕРЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ СИМПТОМИ НА ЧОВЕКА

от Асен Асенов Хермес

1. Болки в цялото тяло, особено в шията, раменете и гърба. Това е резултат от интензивните изменения на ниво вашата ДНК, произтичащи във връзка с пробуждането във вас на Христовото съзнание. Не се вълнувайте – това ще премине.

 2. Изпитване на дълбока вътрешна тъга без никаква видима причина. Вие се освобождавате от своето минало (от този и от предишните животи) и това предизвиква чувство на тъга. Това прилича на ситуацията на преместване от дома, в който сте живели много години, в нов дом. Много искате да се преместите, но в същото време ви е жал да се разделяте със спомените, енергиите и всичко, преживяно в стария дом. Това също ще премине.

 3. Сълзи без каквато и да е причина. Това е същото като в т. 2. Полезно е да си позволите да се наплачете, тъй като това помага да се изчисти старата енергия, намираща се във вас.

 4. Неочаквана смяна на работата или вида дейност. Това е много типичен симптом. Доколкото вие самите се променяте, всичко около вас също може да се променя. Не се безпокойте за това да намерите веднага „съвършената” работа или занимание. Това също ще премине. Вие сте в преходно състояние и можете още няколко пъти да си смените работата, преди да разберете коя ще ви легне най-добре на сърцето.

 5. Прекъсване на семейни връзки/отношения. Със своето биологическо семейство сте свързани чрез стара карма. Когато завършвате кармичен цикъл, възлите на старите кармични отношения започват да се разхлабват. Ще ви се стори, че се отделяте от своето семейство и приятели. Това също ще мине и след определено време вие ще можете да създадете съвършено нови отношения с тях, ако това е необходимо. Като тези отношения вече ще са построени на основата на нова енергетика, без кармични връзки.

 6. Непривичен режим на сън. Много е вероятно много нощи вие да не спите между 2 и 4 след полунощ. Вътре във вас се извършва огромна работа и това често ще ви кара да се събуждате, за да си поотдъхнете. Не се притеснявайте, ако не можете да заспите, по-добре станете и се заемете с нещо, отколкото да лежите в леглото и да мислите за всекидневните си грижи. Това също ще мине.

 7. Ярки и динамични сънища. Можете да видите сънища за война, сражения, преследване и чудовища. Вие буквално се освобождавате от старата енергия и тази енергия на миналото символично се изразява като война, бягство от нещо или от някакви чудовища. Това също трябва да отмине.

 8. Физическа дезориентация. От време на време ще се чувствате много незаземени. Ще бъде нарушена пространствената ви ориентация с усещане за това, че не можете твърдо, с двата крака да стоите на земята или може да възникне усещане, че се намирате между два свята. Във вашето съзнание постъпва нова енергия, а вашето тяло може да изостава. Повече време прекарвайте сред природата, за да способствате за заземяването на новата енергия вътре във вас.

 9. Повече „разговори със самия себе си“. Ще забележите, че все по-често разговаряте със себе си. Можете изведнъж да се хванете, че вече половин час беседвате със себе си. Вътре във вас узрява ново ниво на общуване и разговор със себе си – това е като върха на айсберга. Такива беседи ще бъдат все повече и повече, те ще бъдат все по-свободни, съответни на момента и пълното озарение. Не си мислете, че се побърквате – вие просто сте един от Пробудените, влизащи в нови енергии.

 10. Чувство за самота дори в компанията на други хора. Възможно е да се чувствате самотни и отделени от другите. Възможно е да искате да избягвате големи групи от хора и тълпи. Както при всеки Пробуден, вашият път е сакрален и самотен. Чувството за самота предизвиква тревога и пречи да се нагодят отношенията с другите хора. Усещането за самота е свързано и с това, че вашите духовни водачи си отиват от вас. Те са били с вас по време на вашите пътешествия през миналите животи. Сега им е време да си отидат, за да може вие да запълните своето пространство със собствената си Божественост. Този симптом също ще мине и вътрешната пустота ще се запълни с любов и енергията на Христовото съзнание.

11. Безстрастност/безразличие. Можете да усещате абсолютно безразличие при пълно отсъствие на желание да правите каквото и да било. Това е нормално – това просто е част от протичащия процес. Приемете го като „време-за-нищо-не-правене”. Не се борете със себе си – и това ще мине. Това прилича на претоварването на компютъра – трябва да го изключите за някакво време, за да го заредите с ново, по-сложно програмно обезпечение или в дадения случай – с новата енергия на Христовото съзнание.

 12. Дълбока тъга по Дома. Това е, с което най-трудно може да се справите в сравнение с всички останали състояния. Може да изпитвате дълбоко и всепоглъщащо желание да напуснете планетата и да се върнете у Дома. Това не е стремеж към самоубийство. Това не е от злоба или разочарование. Вие не се каните да драматизирате това в себе си или пред другите. Просто във вас има една тиха част, която иска у Дома. Главната причина за това е много проста. Вие сте завършили своите кармични цикли. Вие сте изпълнили своя договор с живота във това въплъщение и сте готови да започнете нов живот, намирайки се все още в това тяло. Намирайки се в процес на преход, вие съхранявате вътрешната памет за това какво е това да бъдете на тази страна. До колко сте готови да се запишете за ново пътешествие за изпълнението на вашия дълг тук, на Земята? Готови ли сте да приемете призива и да престъпите в Новата енергия?

 Да, действително, вие може да се отправите към Дома веднага. Но вие сте дошли до тук толкова от далече, след толкова много животи. Срамно е да си отидете, недочаквайки края на филма. Освен това, вие сте нужни на Духа тук, за да помогнете на другите да направят прехода в новата енергия. На тях им е необходим духовен гид в човешки облик, такъв като вас, който вече е преминал от старата енергия към новата. Пътят, по който вие сега вървите ви дава необходимия опит за това да станете Учител на Новия Божествен Човек. Колкото и самотно и тъмно да е вашето пътешествие от време на време, помнете, че вие никога не сте самотни.

 Обещаните от мен признаци на пробуждане. Списъка е по-разширен и обхватен.

 

1 Чувство, че се намирате в тенджера под налягане, чувство на стрес. Запомнете -настройвате се към по-високи честоти на вибрация и тази настройка ще се случи.

Старите поведенчески модели и вярвания са избутани на повърхността. Много нещасе случват вътре във вас!

 

2 Чувство на дезориентация; незнание къде се намирате; загуба на чувство замясто. Вече не сте в 3D, премествайки се в процеса на преминаване към по-висширеалности.

 

3 Необичайни болки в различни части на тялото ви. Вие изчиствате и освобождаватеблокирана енергия, вибрираща в 3D,докато вие вибрирате в по-висше измерение.

 

4 Събуждане през нощта между 2 и 4 часа. С постигането на прогрес, събужданетостава в 5 часа. Много се случва по време на съня ви. Не можете да бъдете там задълги периоди от време и имате ужда от почивка. Това е също часът на"прочистване и освобождаване".

 5 Загуба на памет. Трудност при намирането на думи. Сериозна загуба накраткотрайна памет и само смътен спомен на миналото ви. Вие се намирате в повечеот едно измерение по едно и също време и това е част от прехода ви. Вашетоминало е част от старото, а старото си е отишло завинаги.

 6 "Виждане" и "чуване" на неща. Преживявате различни измерения по време на вашия преход, в зависимост от това колко чувствителни сте и как точно сте свързани.

 7 Загуба на идентичност. Опитвате се да достигнете вашата стара същност, но тявече не е там. Може да не знаете кого гледате в огледалото! Изчистили сте голямачаст от старите ви поведенчески модели и сега въплъщавате много повече светлина.

Всичко е подредено както трябва...вие сте ОК.

 

8 Чувство за състояние на излизане от тялото. Може да чувствате, че някойговори, но това не сте вие. Нашите тела наваксват най-бавно и не са на същото място, на което останалата част от нас. В допълнение, този феномен може да се прояви и като естествен защитен механизъм, когато се намираме в състояние на силен стрес, чувстваме се силно травматизирани или извън контрол. Тялото ви преживява много и вие може да не искате да бъдете в него.

 9 Периоди на дълбок сън. Почивате си от аклиматизирането, като същевременно се подготвяте за следващата фаза.

 10 Повишена чувствителност към заобикалящата ви среда. Тълпи. шум, храни, ТВ,човешки глас, и различни други стимулатори, които се оказват трудно поносими.

Също така лесно се насърчавате и обезсърчавате. Вие се настройвате! Знайте, чевсичко това ще премине.

 11 Световъртеж, загуба на баланс, болки във врата и гърба, звън в ушите,замъглено зрение

 12 (много често срещано), инсомния, сърцебиене и затруднено дишане (също многочесто срещано).

 13 Главоболия.

 14 Плач за всичко, без значение радостно или тъжно.

 15 Не си спомняте значението на нищо. Когато бях в най-интензивния период от моя преход, спомням си, че гледах към кофата за боклук и не знаех за какво е.

Трябваше да достигам до моята памет за "старото". В по-висшите реалности енергията е просто енергия, без име или значение. Всичко е ново.

 16 Трудност да си спомните какво сте направили или с кого сте говорили през деня, понякога дори час по-рано. В по-висшите реалности, реалността е много повече в момента. Ако не държим нещо в съзнанието си, то просто спира да съществува. Ние създаваме собствения си свят около нас чрез вярванията и мислите си и това, което не е част от тях, не съществува. Всичко е съвсем ново и започваме от самото начало. Можем да се възползваме от каквато възможност решим във всеки един момент и да създадем съответното преживяване. Това състояние идва и си отива, но е тренировка за живота в по-висшите реалности. Може да бъде малко плашещо, когато се случи.

 17 Не ви се прави нищо. В период на "рестартиране" сте. Вашето тяло знае от какво има нужда. В допълнение, когато започнете да достигате по-висши реалности, "правене" и "правене нещата да се случат" става нещо остаряло, като имаме предвид, че новите енергии предоставят възможността да се наслаждавате на получаването, създаването, самообгрижването и самоизхранването. Поискайте от Вселената да ви "донесе" каквото искате, докато се наслаждавате на вашата собствена реалност и се забавляйвате.

 18 Нетолерантност към нещата, свързани с по-ниските вибрации (От 3D), изразени в разговорите, нагласите, социалните структури, лечебни модалности и т.н. Те буквално ви карат да ви се гади. Вибрирате на по-висока честота и вашите енергии вече не са в синхрон. Вие сте "избутан" да минете напред...да "бъдете" и да създадете новото. В допълнение може да си стоите в къщи или просто да бъдете сам,защото всичко "там навън" вече не съответства на вашите по-високи вибрации.

 19 Загуба на апетит. Тялото ви се настройва към ново, по-висше състояние на съществуване. Част от вас вече не иска да бъде тук, в старото.

 20 Внезапно изчезване на приятели, дейности, навици, работа, местожителство.

Еволюирате отвъд това, което сте били, и тези хора и обкръжение вече не съответстват на вибрацията ви. Новото скоро ще пристигне и ще се почувствате далеч по-добре!

 21 Повече не можете да правите определени неща. Когато опитвате да правите рутининте за вас дейности, чувството е ужасно. Същото като горното.

 22 Дни на екстремно изтощение. Вашето тяло губи плътност и преминава през интензивно реструктуриране.

 

23 Нужда да се храните повече, заедно с това, което усещате като ниска кръвна захар. Качване на тегло (Особено в абдоминалната зона). Жажда за протеини.

Тялото ви изисква огромни количества гориво в процеса на пътешествието ви.

Качването на тегло и абсолютната невъзможност за свалянето му е един от най-типичните симптоми. Имайте доверие на тялото си и приемете, че то знае какво прави. (Тялото изглежда се нуждае от допълнително тегло за задържането на тези нови вибрации. В допълнение, черният дроб също се товари, тъй като рязко се променя и детоксикира. Това може да доведе до натрупване на абдоминално тегло и често събуждане около 3 часа през нощта (Часът на черния дроб, в Източната медицина). В негова помощ могат да бъдат магарешкото мляко, разходките, дишането и вярата в бъдещето.)

 24 Изпитване на емоционални изригвания и сривове; плач от радост и от тъга. Нашите емоции са нашият отдушник за освобождаваме, ние освобождаваме много в този период.

 25 Желание да си идем вкъщи, придружено от чувството, че всичко е свършено и вече не сме за тук. Завръщаме се към източника. Всичко е приключило (Но много от нас остават, за да преживеят и съсдадат новия свят).

 26 Чувство, че полудявате или развивате някакво ментално разстройство. Вие преживявате едновременно няколко измерения и сте силно отворени. Много е налично за вас сега. Вашето съзнание е било издигнато и бариерите ви са паднали. Това ще премине и ще се почувствате у дома си, както никога друг път не сте се чувствали, тъй като домът ви сега е тук.

 27 Тревога и паника, чувства на истерия. Егото ви губи голяма част от себе си и се страхува. Чувството може да бъде сякаш всичко свършва (До голяма степен е така!). Вашата система е претоварена. Случват ви се неща, които може да не разбирате. Губите ваши поведенчески модели с по-ниска вибрация, които сте създали в 3D с цел оцеляване. Това може да ви накара да се чувствате уязвими и безсилни. Поведенческите модели, които губите, не са необходими в по-висшите реалности. Това ще премине, и вие ще почувствате изобилие от любов, сигурност и единство. Просто почакайте!

 

28 Депресия. Външният свят може да не е в синхрон с вашето ново "аз", вибриращо на по-висока честота. Не се чувствате добре там навън. Също така вие се освобождавате от по-нисшите, тъмни енергии, и "виждате" през тях. Дръжте се!

 29 Ясни, диви и понякога жестоки сънища. Освобождавате много от енергията, вибрираща на ниски честоти. Сънищата ви постепенно ще се подобрят и ще започнете да им се наслаждавате отново. Някои преживяват това освобождаване докато са будни.

 30 Нощно изпотяване и топли вълни. Тялото ви се затопля, изгаряйки вече непотребното.

 31 Плановете ви внезапно се променят по средата и поемат съвсем различна посока. Вашата душа балансира енергията ви. Обикновено чувството е страхотно в тази нова посока, тъй като душата ви знае повече от вас. Тя разбива вашите "рутинни" избори и вибрации.

 32 Създавате ситуации, които изглеждат като най-лошия ви кошмар, с много "най-лоши кошмарни" аспекти в себе си. Вашата душа ви направлява към аспекти от вас, които са ваша слаба страна. Вашата енергия се самобалансира. Намирането на пътя към душевен мир в рамките на тези ситуации е тест, който сте приготвили за себе си. Това е вашето пътешествие, и вашата душа не би го подготвила, ако не сте готови. Поглеждайки назад, ще бъдете благодарни .