Курсове, Семинари, Благотворителни акции, 

Онлайн обучение - Нова програма

 

 

ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА!

 

НАШИЯТ НАЙ-НОВ КУРС - СИНЕРГОЕТИКА

 

 

За да получавате информация за семинарите

 

 

СВЕЩЕНИЯТ ОГЪН

 

Гтумо   е    вътрешният   огън    и    космическа   топлинна    енергия    от астралното тяло ,която усилва духовните постижения на човешкото същество  .Гтумо  лекува   разнообразни  видове  физически  и  психични заболявания.Приложението       на       Гтумо   за лечение   не изисква концентрация  ,дихателни  техники  или  медицина.Гтумо  тече  дори когато мислим за странични неща.Настройката трае приблизително

10-15 минути  и веднага новият практик може да прилага Гтумо на себе си  или  други  ,чрез  докосване  дланите  на  ръцете  си.  Тази  ситема  е разработена от Хари  Анри     Уинарзо  и Едуин Алдриан.Няма символи,мантри и се използва единствено енергийния аспект на Гтумо с вариращи енергийни модели.Това прави използването на тази красива и мощна енергия  много лесно.Нивата са 4

 

 1- во Ниво(Практик)

 

Вие ще бъдете настроени към енергията Гтумо ,така че енергийните канали ще бъдат отворени и изчистени.

2-ро Ниво (Висш Практик)

 

Енергията  Гтумо  ще  бъде  увеличена  108  пъти  .Отварят  се  нови пътища на енергия , докато          се        изчистват            компонентите   на тялото,чакрите,надите,аурата и т.н.На това ниво можете да използвате 5 основни енергийни модела и 9 вторични енергийни модела.

 

 3-то Ниво (Персонално Мастерско Ниво)

 

Енергията Гтумо ,която канализирате ще бъде усилена 1000 пъти.

 

 4-то Ниво (Мастер Учител Ниво

 

Ще можете да предавате тези настройки на други .Вашите лечебни способности ще бъдат  увеличени до 10 000 пъти от тези които сте имали в 3-то ниво.

 

Сравнителна схема: Усуи Рейки - гТумо Рейки

 

 

В програмата се дават енергийни модели подобни на символите.Всеки енергиен модел има специфична функция.Тук вместо да ги рисуваме ,за да извикаме функцията им ,просто трябва да направим призив или да вложим намерение ,че ще използваме специфичен енергиен модел.На това ниво има 5 основни енергийни модела и 9 второстепенни.Запомнете,че никой енергиен модел не е самостоятелен ,те са свързани помежду си ,особено с 5-те основни енергийни модела.

1.Първият основен енергиен модел.

Функцията му е да снабди лекуваното място на пациента н с божествена енергия така ,че лечебния процес да може да продължава и след сеанса.

 

2.Вторият основен енергиен модел функционира, като насочва гТуммо върху определена част от тялото .Този символ винаги се използва в сортираните програми ,подобрявайки енергията на гТуммо и /или за определяне енергията на пациента.

 

3.Третият основен енергиен модел се използва за изчистване на тялото на пациента на физическо,емоционално ,ментално нива ,както и на интуицията.

 

4.Четвъртият основен енергиен модел се използва за контролиране на програмата ,като определя времето й на стартиране и нейната продължителност.Използва се и за изпращане на енергия за някого на определено място като дистанционно лечние .

Включва се във всяка сортирана програма.

 

Вторични Енергийни Модели

1.Използва се за нелечебни цели ,а именно за хармонизиране енергията на пациента.

2.Използва се за нелечебни цели,за заземяване.

3.За заземяване на гТуммо при прекалено слаби и отпаднали физически пациенти.

4.Използва се за отваряне на определен диск, според това къде е сложен този енергиен модел.Помага за избягването на ефекта на негативния диск и се активира позитивния ефект на диска.

5.Не е за лечебни цели,а за събуждане на Кундалини на най-високо ниво.Този енергиен модел се използва при всяка ранна медитация.

6.За усилване на харизмата ,пречистване на любовта и хармонизиране на взаимоотношенията.

7.За развиване на чиста любов.

8.За развиване на любов и проява на справедливост.

9.За лечение на сърдечни заболявания .

 

Такса на програмата 88.00 лв./ 44 euro

 

ХУНА РЕЙКИ

Какво е Хуна?

Хуна означава „тайна”. Докато корените на съвременната медицина могат да се проследят на не повече от 350 години в миналото, обратно – тези на Хуна датират повече от 5000 години и дори повече. Това е една слжно интегрирана система на ума, тялото и духа. Тя дава отговори там, където съвременната медицина не предполага, че могат да съществуват въпроси, което става очевидно от следното медицинско дефиниране на Хуна Лечението: Кахуна Лечение: Медицинската фаза на Хуна, която е религиозна или езотерична магическа традиция, родена на Хавайските Острови. Думата хуна означава буквално „тайна” или „това, което е скрито и не е очевидно”. Кахуна означава буквално „пазител на тайната”. Кахуните са Хавайски Вещици-Лекари . Кахуна лечението обхваща „изчистване на дебелото черво”, работа в енергийното поле, „Хо опонопоно /духовно консултиране/ ломи-ломи и използването на амулети. Неговата теория се оповава на „етерното тяло” /ака/, Божеството /Кумулипо/ и мана. Някои защитници използват като взаимозаменяеми изрази изрази „кахуна лечение” и „Хавайска Хуна” Хавайската култура, която Макс Фриидъм Лонг е изследвал, е древна култура.

Всемогъщо и Божествено Аз съм Присъствие,

Призовавам Те от душа и сърце,

с разум и мощ, вяра и смирение:

Чрез Силата на Виолетовия Пламък,

изгори и трансформирай в Светлина,

пречките по Пътя ми към Благоденствие!

и То да изпълни живота ми

с просветление на всички нива,

с благослов за Мъдрост и Любов,

според Твоята воля за мен!

 

Извисявам се над страховете си

и осъзнато работя със силите на Светлината

в изпълнение на Божествения Ти План

за мен, за Земята и отвъд нея.

 

Аз ................., с Твоята помощ,

отговорно и тържествено се отварям

за Потока от изобилие и финансово благополучие,

необходими за изпълнение на задачите,

поети от мен и моите приятели,

посветили се в служба на човечеството!

Обично мое подсъзнание,

моля те и те призовавам с любов:

Отнеси мисъл-формата на молитвата ми до Бог,

с цялата манна и жизнена сила,

необходими за проявлението й тук и сега!

И да бъде така! Амин

 

 

Казвайте молитвата си в тишина, от дълбините на сърцето си.

Синхронизирайте я с ритъма си на дишане и с мудра за успех.

Издишайте я към Бог и изчакайте 15 секунди.

Почувствайте как Светлината, идваща от Него,

ви обгръща с Хармония, Мъдрост и Любов.

Поемете ги с вяра и умиротворение, припявайки си звука ОМ.

Накрая благодарете с думите:

 

Господи,

Благодаря Ти за отговора на моята молитва!

Благодаря Ти за Извора от Мъдрост и Любов,

с които пълниш Чашата на Живота ми!

С Твоето име приемам Божественото си наследство!

И да пребъде волята Ти,

сега и завинаги и вовеки веков! Амин

 

 

 

АТУМ РЕЙКИ

 

Това е енергията на съзиданието.

Създаване и бързо развитие на всички проекти. Пълна промяна на вашия живот.

Използва се един символ.

Вие ще получите настройка поставена в Чи топка, сертификат и Наръчник.

 

Енергиен обмен: 17.77 лв.
дистанционно обучение

 

Етерно Краниосакрална Божествена Енергия

Практиците ,които се занимават с Краниосакрална работа по тялото придвижват гръбнака и черепа внимателно ,за да улеснят реконструкцията на нервните пътища.Движението на цереброспиналната течност се увеличава до оптимален поток и някои от костите се пренареждат.Краниосакралните терапевти използват тази техника ,за да помагат на хора с болки в гърба и врата ,както и при мигрени ,синдром TMJ(хронично възпаление и болка в ставите на долната челюст).Много хора съобщават за успешна помощ при хронични болки и състояния като фибромиалгия.

 

Енергиен обмен: 18.88 лв.

 

Информация и записване:

 

Етерната Краниосакрална Енергийна Система и материал е духовна по природа само за себеобогатяване и не е предназначена за диагностициране или за лечение на всякакви заболявания или увреди.Ако вие не се чувствате добре моля посетете професионалист ,който е лицензиран .

 

Форма за записване!
ReikiShcoolCenter съвместно с Център за Рейки и Космоенергетика
Powered by Emailinvest