МЪДРОСТТА НА ИЗЦЕЛЕНИЕТО

Мъдростта на Божественото Изцеление е лечебен метод, базиран върху характера и природата на Арабското hijayah писмо. Върху всяка hijaiyah буква има спесифична енергия, която може да се използва за самозащите или лечебна практика. Освобождаването   на  енергията,   съдържаща   се   във   всяка   буква   е   базирано  на познанието, написано в Книгата Ushulul Hikmah от Imam Abil Abbas Ahmad Bin Alil Bauni Al Mashiri. В тази книга са описани всички ангели на буквите hijaiyah, които стоят на стража за всяка буква.

Енергията,    произтичаща    от    всяка    буква,    която    вероятно    е    създадена    от Аллах/Всемогъщият Бог, може да се използва за божествено лечение и самозащита.

 

255.00 ЛВ.