АМА ДЕУС

Ама Деус е мощна,енергийна,шаманска ,лечебна система.която използва.Боже-ствената любов и серия от древни символи(без имена и цветове),като транспортни средства за енргиина трансмисия.Символите са многоизмерни ,специализирани в тяхното приложение и в същото време с широк обхват на действие.

 Повечето от техниките тук изискват визуализация с Третото Око,но може да се използва и директно полагане на ръце.Системата е базирана на движението на енргия през ефективен канал създаден между човека и Божественоста,с други думи една“отворена врата”за Божествената Любов,която работи в нас,чрез Сърдечната чакра.Канала се активира,чрез повтаряне на специфична мантра три пъти,по-дкрепено с определена дихателна техника и в комбинация с мощна визуализа-ция.Както и при Рейки и други лечебни системи Ама Деус може да се изпраща на далечно растояние и да се комбинира с други мeтодики на лечение.

 

 

Ама Деус може да се използва в множетсво ситуации,включително следните:

 

 • Лечение на себе си и другите.
 • Дистанционно лечение.
 • Лечение в спешни ситуации.
 • Лечение на животни,птици и растения.
 • Помощ за умиращите или близките до смърта хора,да изберат дали да продължат да живеят или не-от духовна гледна точка.всеки край е ново начало.
 • Помощ за отделените души в техния преход към духовния свят
 • Пречистване на храна,вода,медикаменти и т.н.
 • Физическо и емоционално изцеление на сърцето.
 • Помощ на бебетата да осъщестят лек преход в нашият свят и заземяване във физическото тяло
 • Получаване на духовен подарък на вашият рожден ден.
 • Получаване на духовна информация повреме на сън.
 • Пътешествие в Акашките Хроники,събиране на информация от минали животи.
 • Подкрепа на световни лидери във взимането на глобални решения.
 • Лечение на Земята.

 

Такса: 77.70 лв.