КУНДАЛИНИ РЕЙКИ

 

 

Кундални Рейки 1

При Настройката Кундалини Рейки 1, всички блокажи в чакрите се изчистват.

Главният енергиен канал, от коронната чакра до основната чакра се изчистват и подготвят за пробуждането на Кундалини, което става в Кундалини Рейки 2. Коронната чакра се увеличава и енергииният канал се отваря, за да протече Рейки енергията.

Кундалини Рейки 2

Когато огънят на Кундални се разпали /в Кундалини Рейки 2/, всички чакри и енергиини канали се изчистват и отварят напълно. Когато вие лекувате трябва да мислите „Кундалини Рейки”. Сега вие използвате вашият „Кундалини огън” като лечебна енергия.

Допълнителни настройки /те се получават заедно с Кундалини Рейки 3/.

Елмазно Рейки: По време на настройката в Коронната чакра се поставя ефирен елмаз. Това се прави с цел, всяка енергия, която протича през тази чакра да придобие свойствата на елмаза. Това е  силна енергия, която просвещава и лекува основни нерешени проблеми.

Кристално Рейки: по цялото тяло на всекиго има разположени кристали. Те са входни точки за травми, които сме имали в живота си. Всеки път когато отказваме да се справим  причината предизвикала тази травма, се образуват кристални форми. Травма може да бъде от счупване на ръка, растягане на сухожилие и др. Образувалите се кристални форми задържат информация за болката и чувствата за тази травма.

 Ако няма нерешени проблеми и чувства свързани с тази травма, кристалите могат да бъдат разтворени и излекувани. Почти всички кристали около тялото могат да бъдат излекувани.

ДНК Рейки: Усилва способността за лечение на ДНК. С тази енергия можете да лекувате наследствени заболявания. Видими резултати след 3-та седмица.

Родова травма Рейки: Най-серизната травма – придобива се с раждането на човека. Тази енергия способства за нежното лечение на тази травма.

Местоположение Рейки: Така както съществуват кармически връзки между хората, съществуват и между хората и местата. Тези връзки оказват силно влияние върху здравето ни. Енергията, която се използва за лечението им е специфична и дава оптимални резултати.

Минал живот Рейки: Тази енергия лекува блокажи от минали животи.

Кундалини Рейки 3

Преди да се премине към Кундалини Рейки 3 е  желателно да бъдат направени всички сеанси на лечение, които изброихме по-горе, започвайки от лечение на ситуации, качества, привички. И продължавайки с лечение на родови травми, Местоположение, Минал живот, ДНК, Кристално Рейки.

Такса: 88.88 лв./44.44 euro

 

 СВЪРЖЕТЕ С НАС: