ТЕЛОМЕРИ

Теломере Овластяването работи, за да подпомогне:

•        Заздравяването на Имунната Система

• Подобряване на паметта • Подновяване на Понижените Физически Функции • Регенериране на Клетките • Детоксикация/ Изчистване

•        Светещата Аура

•        Подмладяване

•        Растеж на Косата • Жизненост

. Увеличаване на новите Теломери4

•        Застаряване, причинено от Депресия 5

Теломере/Telomere/ произлиза от гръцките съществителни   telos " край" и  meros "част". Теломерите са пазителите на ДНК. В човешкото тяло има миниатюрни конфигурации, посочени като хромозоми. Хромозомите са организираната структура на ДНК и притежават всички кодирани  белези, които се предават от родителите на децата.

Обединяването на тези гени /носители на генетичната информация/, определят секса, цвета на косата, цвета на очите и други характеристики.

Теломерът е пласт от повтарящи се ДНК, който предпазва края на хромозомата и възпира деградацията на гени в близост до краищата на хромозомите, като позволява скъсяване на краищата на хромозомите, което настъпва по време на репликацията

/възпроизвеждането/ на хромозома.  Тази защита предотвратява загубата на жизнена генетична информация, която е необходима за поддържане на здрави активни клетки.

Когато ДНК е увредена, клетките се възстановяват бързо и компетентно. Осакатяването на локализираните теломери на ДНК все още не се възстановява /поправя/ лесно. Когато повредата се акумулира, теломерите намаляват прогресивно, докато клетката не може повече да се дели.

Когато клетката не може повече да се дели, резултатът е повредена ДНК и клетките, които не могат повече да се репликират /възпроизвеждат/ се предполага, че това води до остаряване.

Различни са факторите, водещи до това. Отрицателните обединения на теломерна недостатъчност включват, но не се ограничават,  с наддаване на теглото с произход стрес, свръх изобилие от свободни радикали, стареене, проникване на токсини, диета и др.

Теломеразата е ензим, който се подпомага от подмяната на теломерите. При присъствие на теломераза всяка делима клетка може да репликира загуба на частици от теломера и има потенциал да ремонтира възрастта или болестта, свързани с повредата.

Твърди се, че тези, свързани с депресията и биполярните разстройства, имат по-къси теломери с еквивалент от 10 години на стареене.


Такса: 18.88 лв./8.88 euro