ВИОЛЕТОВ ПЛАМЪК РЕЙКИ

 

Виолетовият пламък е енергията на свободата. Свободните хора притежават виолетова светлина, преобладаващо вибрираща в аурата им. Виолетовият пламък също е и енергията на милосърдието, прошката и трансмутацията.

Трансмутация означава промяна – промяна на формата, на външната проява или природата. Този термин е използван от средновековните алхимици, опитващи се да преобразуват неблагородните метали в злато, да отделят „тънкото” от „грубото” с помощта на нагряване. Точно по същия начин действа и енергията на Светия Дух. Както свидетелства Библията, с тази еманация от духовен огън, която може да бъде усетена, „разтапя елементите” на нашето подсъзнание, както с „пламтяща жарава”.

Такъв е пътя за ликвидиране на психологическите проблеми, на емоционалната неуравновесеност, на записите от миналото. Не е нужно да се връщате към миналото с помощта на хипноза и регресия. Използвайте любовния огън на Светия Дух и всичко ще започне да се променя благодарение алхимията на виолетовия трансмутиращ пламък!

Научното използване на виолетовия пламък е възможно благодарение на Сен Жармен, който е предоставил виолетовия пламък, натрупан в дълбините на собственото му сърце в продължение на много хилядолетия като момент от светлинна енергия, за да можем ние да провеждаме алхимични експерименти за самотрансформация с помощта на свещения огън.

Виолетовият пламък се е използвал винаги във вътрешните кръгове на Братството. До този момент той е бил предназначен за малцина привилегировани – посветени, достойни членове на „тайни общества” или за причестяване с виолетов пламък в мистериите.

Алхимиците от миналото, при търсенето на тайния магически философски камък са изучавали съсредоточено грижливо зашифрованите текстове. Те са били готови да посветят целия си живот за разкриване тайната на философския камък, символизиращ „трансмутацията на нашата животинска природа във висша, божествена”.

Алхимиците-теософи са смятали за щастие да зърнат „съкровения пламък”. Желания философски камък, „камък, който не от камък”, не е физически, а духовен и сътворен от огън!

Виолетовия спектър е с най-късите вълни и притежава най-високите честоти на вибрации във видимия спектър и е преходен към следващата октава от светлина. За хората от древността, този преходен, трансцедентален цвят представлявал по-скоро духовно, отколкото физическо явление.

Виолетовият пламък носи в своята основа такива свойства на светлината, които са обединени от понятието „седмия лъч”.

Всеки от седемте лъча е концентрирано действие на Божествената Светлина, притежаващ особен цвят и честота на вибрациите, въздействието, на които влияе върху състоянието на тялото, ума и душата. Виолетовият пламък носи в себе си особености, които са присъщи на Светия Дух – противоотровата му разтваря и разсейва заблудите на лъжливото его и променя дори законите на стареенето и смъртта.

Така се изпълнява пророчеството провъзгласено от Божествения Закон на трансмутацията: „Ако имате грехове многоцветни – ще ги избеля като сняг; ако са червени като пурпур – като пяна от вълните ще избеля”.

Виолетовият пламък не причинява разрушения, защото Закона гласи: „Божествената Енергия нито създава, нито руши. Виолетовият пламък превръща водата във вино. Той премахва плътната покривка на атомите и молекулите, която е следствие от човешкото несъвършенство и възстановява естественото божествено съвършенство на душата и нейното истинско желание на бъде цялостна”.

 

Системата има четири нива. Използват се символи.

 

Такса: 88.44 лв./55.00 euro

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС: