КАРУНА РЕЙКИ

 

 

Каруна е Санскритска дума, която означава състрадателна дейност и това не е обичайният  вид състрадание, а това, което идва от необвързаното море от любов. Това е вид състрадание, което, когато е комбинирано с проницателност, може да  доведе човек до просвещение. И веднъж просветен, всички тези, които са поели този път, са напълно приковани към голямата любов, израснала в техните сърца, за да насочи тяхното внимание към намаляване на страданието и да помогне на други да стигнат също до просвещение. Съществата, последвали този път и пребиваващи в това необвързано море от любов, имат неограничена сила и в същото време неограничена доброжелателност. Те са станали мастери по Каруна и поради това са нейни емисари.

Каруна Рейки се развива извън Усуи и Тибетско Рейки, от жаждата и многозначителността , че винаги има нещо много по-голямо, чакащо да бъде неразкрито. Любовта на Създателя не е обвързваща и поради това няма ограничение за  доброто, което може да отиде при тези, които търсят. Няма значение колко е прекрасно нещото, може винаги да има нещо повече. И така, беше извън това разбиране, че Каруна Рейки започна да се доказва тук на Земята. Казвам го в тази връзка, че всичко, което би могло да съществува, съществува сега. Просто въпрос на желание е да искаш нещо по-добро и да си склонен да следваш активно вътрешното си водачество, за да го вградиш в твоя живот.

Доказа се, че за да може някой да извлече пълната полза от Каруна Рейки, той трябва да бъде готов. Това може да се случи само, ако нечия енергийна система първо е била поставена при условията на употребата на Рейки мастер енергиите. Ако веднъж е приета тази условност, то енергийната система на този човек може по-лесно да се пригоди към по-високия наличен потенциал. В допълнение, опитът който човек получава като Рейки мастер, му позволява да направи по-добро използването на новите лечителски средства, които Каруна Рейки осигурява. Тъй като енергиите са по-силни и   потенциалът за лечение по-голям, ние считаме Каруна Рейки за следващата стъпка след Рейки мастер. Ето защо то се преподава само на тези, които са вече Рейки мастери.

По същия начин, както един ученик  не може да вземе Рейки ІІ преди това да е имал  Рейки І, ние не преподаваме Каруна Рейки на ученици, докато не са получили вече и не са практикували Рейки мастер ниво. По този начин ученикът печели най-голямата полза от обучението и по този начин също не му липсва ползата от Усуи мастер нивото.

Когато получиш   Каруна Рейки мастер, ставаш и двете -  практикуващ, способен да използваш енергиите за лечение, както и мастер, способен да обучаваш другите. Каруна Рейки има две нива и осем символа. В системата се използват символи. Съществуването на повече символи  може да се оприличи с човек, който първоначално има само три или четири инструмента за работа, но след това с нарасналото научено умение за работа, с много по-голям брой инструменти и поради това му е възможно да разреши голям брой проблеми и да прави това много по-бързо. 

 Такса: 333.00 лв./ 222.00 euro

 /всички нива/

СВЪРЖЕТЕ С НАС: