АКТИВИРАНЕ НА ЧЕТВЪРТОТО ОКО

 

 

 

 

Вашето 4-то Око, изпълнено със Светлините на Урим и Тумин,  поддържа вашия мулти-дименсионален изглед. Три-хроматичната циркулация е просмукана от 12 Мощни Двигатели на Светлината, за да бъдат улеснени вашият мозък и тяло в оползотворяването на висшите честоти на светлината. Това също ще помогне да се превеждат акуратно посланията , които пристигат съзнателно до вашето съзнание на многото свещени езици .

Урим и Тумин, по много свещени исторически традиции, са заемали централно место в ролята на Свещеното.Те са били написани върху камък за хвърляне на жребий за определяне на вина и невинност и са били изписани на нагръдниците на Висшите Свешеници. Те са описани като „Светлини” или кристални светлини.

 

Ролите на Урим и Тумин са необходими за нас, тъй като това е една част от многото реалности. Така както честотите се движат през мембраните между действителността и световете и при тях е възможно да се получи някакво изкривяване /деформация/.

 

Вашето 4-то Око е седалището на вашето мултидименсионално зрително поле /зрение/ и е локализирано в задната част на главата, точно под короната и точно над Възглавничката /Jade Pillow . Възглавничката, това е Меката част на върха на вашия гръбначен стъб. Тя е известна също като местото на чакрата на Бинду Кшетрам /Bindu Kshetram/.

 

Трихроматичните вериги образуват кристалинната решетка на резонанса. В техните  пътища се вливат 12 Мощни Двигатели на Светлината, безупречно свързващи вашата лява, дясна половина и 3-тата /Ажна Чакра/ и 4-тото Око. Урим и Турим действат по-ефективно, когато трихроматичните вериги са в дейстие. Те подготвят и отварят по-голяма пространствена памет в рамките на човешкия мозък.

 

Такса: 14.44 лв.