АКТИВИРАНЕ НА ЧЕТВЪРТОТО ОКО

 

 

 

 

Вашето 4-то Око, изпълнено със Светлините на Урим и Тумин,  поддържа вашия мулти-дименсионален изглед. Три-хроматичната циркулация е просмукана от 12 Мощни Двигатели на Светлината, за да бъдат улеснени вашият мозък и тяло в оползотворяването на висшите честоти на светлината. Това също ще помогне да се превеждат акуратно посланията , които пристигат съзнателно до вашето съзнание на многото свещени езици .

Урим и Тумин, по много свещени исторически традиции, са заемали централно место в ролята на Свещеното.Те са били написани върху камък за хвърляне на жребий за определяне на вина и невинност и са били изписани на нагръдниците на Висшите Свешеници. Те са описани като „Светлини” или кристални светлини.

 

Ролите на Урим и Тумин са необходими за нас, тъй като това е една част от многото реалности. Така както честотите се движат през мембраните между действителността и световете и при тях е възможно да се получи някакво изкривяване /деформация/.

 

Вашето 4-то Око е седалището на вашето мултидименсионално зрително поле /зрение/ и е локализирано в задната част на главата, точно под короната и точно над Възглавничката /Jade Pillow . Възглавничката, това е Меката част на върха на вашия гръбначен стъб. Тя е известна също като местото на чакрата на Бинду Кшетрам /Bindu Kshetram/.

 

Трихроматичните вериги образуват кристалинната решетка на резонанса. В техните  пътища се вливат 12 Мощни Двигатели на Светлината, безупречно свързващи вашата лява, дясна половина и 3-тата /Ажна Чакра/ и 4-тото Око. Урим и Турим действат по-ефективно, когато трихроматичните вериги са в дейстие. Те подготвят и отварят по-голяма пространствена памет в рамките на човешкия мозък.

 

Такса: 14.44 лв.

 

 

 

 

 

 

 

За връзка

REIKI SHCOOL CENTER

Training of
Bulgarian, Russian, English and Greek

distance learning

Онлайн класове

Дани Аргирова
0876424449

НОВИНИ

 

Цялостност е един важен аспект на духовното израстване. Това е действане, говорене и поведение, което уважава вас самите и другите. Това е проверяване на неща, преди вие да ги извършите, а извършвате само тези неща, които знаете, че те са истина. Начин да живеете в цялостност означава да живеете в хармония с вашите вярвания и ценности, а това ще ускори вашето израстване и направи процеса много по-радостен. Цялостност ще донесе яснота и ред във всяка област на вашия живот. Разглеждайте възможностите, които се явяват по вашия път и изберете тези, не защото изглеждат обаятелни, но защото те са в помощ на други. 


 

За ВАШЕТО ЗДРАВЕ:

 

Форма за контакт:

Задайте своите въпроси