Лайтариан Ангелик Линк

Живеем във време, когато вибрациите на нашата планета и вибрациите на човечеството се покачват до много по-високи степени от тези на Битието. За да стимулира и подържа това преобразуване, нови методи и методики се предават от ефирния свят с цел подръжката и успешното развитие на този глобален човешки подем.           

Такса: 111.00 лв.

 

 

Лайтариан™Рейки

Институтът Лайтариан е основан през 1997 г. и е гарант за даваните инициациите и връзките с Ангелите, Възвишените Учители и Източника.

Живеем във време, когато вибрациите на нашата планета и вибрациите на човечеството се покачват до много по-високи степени от тези на Битието. За да стимулира и подържа това преобразуване, нови методи и методики се предават от ефирния свят с цел подръжката и успешното развитие на този глобален човешки подем. Лайтариан инициациите с Ангелите, Учителите и Източника са част от плана за развитие и разкритие непосредствено разкритие пред вас на тези високи вибрационни връзки, чрез които ще можете да повдигнете персоналната си честота, както и честотата на Земята.

Лайтариан Институт предлага серия от настройки с Възвишените Учители в ъв високи вибрации на енергията на Ангелите и Универсалния Източник.

 

Лайтариан настройки

 Лайтариан Рейки™

Има шест степени висши вибрации на енергията Рейки, предадени от Възвишеният Учител Буда,която ви предлага много мощна изцеляваща способност, която сега е достъпна за вас. Тази уникална форма на Рейки, която ще разшири вашата способност да канализирате по-високи вибрации на енергията на изцелението, за да бъде ускорен процеса на изцеление на човечеството във времето на трансформацията.

 

Лайтариан Ангел Линк™

 Пет връзки със Серафимите и четиримата Арханчели. Това са специфични връзки с Ангелите, които помагат за духовното изцеление, по много нежен начин, чрез връзките с Ангелските същества. Те посвещават себе си в това да ви помагат за въплащение на чистите ангелски качества безусловна любов, пълно приемане на другите хора, храброст, красота и радост, както и разпространението им във всички области на вашия живот.

 

Лайтариан™Рейки

Институтът Лайтариан е основан през 1997 г. и е гарант за даваните инициациите и връзките с Ангелите, Възвишените Учители и Източника.

Живеем във време, когато вибрациите на нашата планета и вибрациите на човечеството се покачват до много по-високи степени от тези на Битието. За да стимулира и подържа това преобразуване, нови методи и методики се предават от ефирния свят с цел подръжката и успешното развитие на този глобален човешки подем. Лайтариан инициациите с Ангелите, Учителите и Източника са част от плана за развитие и разкритие непосредствено разкритие пред вас на тези високи вибрационни връзки, чрез които ще можете да повдигнете персоналната си честота, както и честотата на Земята.

Лайтариан Институт предлага серия от настройки с Възвишените Учители в ъв високи вибрации на енергията на Ангелите и Универсалния Източник.

 

Такса: 144.00 лв./ 77.77 euro

 

Лайтариан Изчистваща Програма

Lightarian™ Clearings  се съсредоточава в първата фаза, изчистване на вашите ефирни полета, обезпечавайки уникални и ефективни методи за пълното изчистване на нежелани програми, структурни ограничения на вярата и неблагоприятни „ментални, емоционални и физически” съхранени енергийни модели.

Чрез поредица от шест изчистващи настройки , вашите чакри и тънки тела ще бъдат нежно и ефективно изчистени и отворени.

Вашият жизнен път ще бъде изпълнен с повече Светлина, позволявайки на вашият Висш Аз да бъде изпълнен с повече енергия .

Не е необходимо е да сте посветени в Рейки, за да получите Lightarian™ Clearings  

ПЪРВО НИВО – Лайтариан Изчистване на Пътя

Изчистване на сложно вплетената структура от ограничителни програми и неблагоприятни ментални връзки, емоционални и физически застояли енергии. Множеството от неблагоприятните ефирни модели са „вплетени” в пределите на нашите чакри, това ниво освобождава тези модели. 

 

ВТОРО НИВО Изчистване на Рожденните Модели

Още с появяването си, новороденото носи със себе си четирите нисши ефирни тела и първите четири чакри, все още в зародиш. Тези енергийни структури "внасят" в новия живот разнообразие от дълбоко вкоренени мисловни и поведенчески модели, както позитивни, така и негативни. 

Основни източници на тези модели са етерния "отпечатък" от родителите и всички значителни въздействия и влияния от околната среда по време на бременността. По време на сливане на Душата с тялото се "ражда" съзнанието, което вече е обременено с "история".

Нежеланите остатъци от тези най-ранни модели, установени в нисшите енергийни структури на човека, се отстраняват под въздействието на второ ниво на Lightarian Clearings™ 

 

ТРЕТО НИВО Изчистване на Шаблона

Трето ниво работи за изчистването  на най-дълбоките и неблагоприятни модели съхранени под формата на мощни енергии, дълбоко свързани с физическото тяло, наричано още „Ефирен шаблон на физическото тяло”. Изчистването, което се извършва на това ниво е особено важно на жизненоспособността на физческото тяло.

При настройката в това ниво участва енергиите на Гая, Сананда и Будда.

 

ЧЕТВЪРТО НИВО Изчистване на Привързаностите

Тук се изчистват най-отдалечените слоеве на тънките тела свързани непосредствено с различни ефирни модели и форми с които ни сме взаимодействали през всичките тези години. Изчистването става на клетъчно ниво.

 

ПЕТО НИВО Изчистване на Родословието

Настройката на Пето ниво има за задача да изчисти неблагоприятните проявления на родословните енергийни обременявания.

 

ШЕСТО НИВО Изчистване на Бариерите

В стремежа си да изградим нашият живот тук, всеки от нас има „пункт на съзнателно разбиране”, който служи за „наблюдение” на опита. Част от нас се намира в режим „наблюдение” на живота – ефирно и физическо.

Чрез настройката в това ниво се постига по-висока яснота за възможностите, които ни се дават.

 

Такса: 333.00 лв.

 

 

 

 
 

Лайтариан Рейки

 

Думата Lightаrian описва индивид, който познава небесните енергии на светлината и се напътства от тях, с цел да разшири познанията си и разбирането за духовно развитие и най-вече свързаното със себеутвърдаването, изчистването, терапията, подкрепата и изявлението му, като воин на светлината.

Един “Lightаrian” започва да вижда светлината като една присъстваща небесна енергия, която се проявява във всичките си форми на живот и във всичките си въплащения.

Lightarian Reiki се концентрира в духовното развитие и терапия на енергиините нива, както и на физическото тяло и чрез посвещаваннето повишава нивото на личната честото на трептене.

Енергията на Lightarian Reiki   ускорява лечението чрез физическо равновесие във всички сфери на нашия живот.

Тази енергия ни бе дадена като помощ за пробуждането на човечеството за нивата на високите честоти на Рейки и за да бъде подкрепено човечеството в процеса на неговото отваряне за едно ново късче от съществуванието му. Този божествен дар, наречен Lightarian Reiki бе даден на всички, които желаят да повишат честотата на етерното си тяло и да се изявят като воини на светлината.

Целта на Lightarian Reiki   е да разшири лечителските енергии дадени на човечеството, да развенчае мита и да покаже, че всеки, които желае може да се възползва от високата честота на тази енергия.

 

Предпоставки:

Първо: Трябва да си Усуи Рейки Мастер и

Второ: Трябва да си Каруна Рейки Мастер.

Има една възможност, за тези, които поради някаква значителна причина от Усуи Рейки искат да преминат директно към Lightarian Reiki, е така наречената инициациа “Buddhic Boost”.