ЛЪЧ НА ПРАВДАТА

 

Възнесеният Учител Иларион, възлюбленинят Архангел Рафаил и Архиереа Майка Мариа, всички те се отнасят към Петия Лъч и предлагат на света нова и необичайно силна настройка, известна като Вливане на Лъча на Правдата.

Вливането на Лъча на Правдата влияе изключително благоприяртно върху емоционалното благосъстояние на човека.

Всички те са били известни винаги като божествени ангели на целителите.

В неотдавнашен ченелиг те пожелаха да напомнят на човечеството за тяхната готовност да подържат хората на емоционално ниво.

Лъч на Правдата ™ от Иларион, Рафаил и Майка Мария е непосредствено свързан с Божественото Емоционално изцеление. Тази троица може да даде могъща подръжка на тези, които пожелаят.

Ето само няколко примера за това къде могат да помогнат: Ако вие сте загубили любим  човек и сте очорчени, или сте приключили трудна връзка, загубили сте работата си, или се страхувате, или се сърдите, или вие причинена вреда,..., независимо каква е вашата емоционална дилема Иларион, Рафаил и Майка Мария искат да ви помогнат.

 

Такса: 12.33 лв./ 8.88 euro