СВЕТЛИНАТА НА ХЕЛАРИЙ

 

 

 

Хиларион: От гръцки „Hilarios” или от латински „Hilarius” /значението е „весело, за щастие”/ - Хиларион – „Мъдрост за Горещото сърце”. Трансформацията на разума се подразбира под това чувство, опит с цел. Майстор Хиларион – това е Чохан от петия зелен лъч: истина, лечение и наука. От неговия храм на Света огънят на истината сияе в мир, който също изпраща концентрация и сила на лечението. Той се грижи за третото око, активира и изяснява възприемането.

Намира се: Храмът на Правдата в ефирната империя над остров Крит, Гърция.

/Източник: „Съвремието на майсторите”  Жанна Руланд/

 

 

Светлината на Хеларий – енергията на сърцето.

 

Светлината на Хеларий – това не е обикновено Рейки.  Чувствай различието...

 

 И така, Любовта в теб, и тя е тази, която предизвиква твоето излекуване. По този начин надеждата – това е твоят ръководител и чувствителността – твоят съпровождащ. Тези, които обичат, се явяват като Лечители. Излекуването- това не е тайна или привилегия само за някои. Обичай и ти ще Излекуваш. В сърцето Любов, в ръцете светлина, давай твоята енергия на тези, които се нуждаят от теб. Бъди освободен от предубеждения и не питай за причините. Така както любовта не пита, любовта не съди, Любовта дава. Ти – си любов. Ти – си светлина. Иди и излекувай себе си и другите. Иди в твоето сърце и почувствай: моята Светлина е в теб. Ти – си моята ръка.

 

Такса: 8.88 лв./ 4.44 euro