Magickal Shaman LightWorker Program

 

  Тази Програма преподава есенцията на Шаманизма в три нива:

Ниво 1 : Посвещение – обяснява се основата и какво представлява  практикуването на  Шаманизъм.Настройката в Ниво 1 ви свързва с енергиите на Майката Земя и с енергиите на Духа по начин ,който ще ви помогне да растете и да се научите да разширявате хоризонта си.Материалът в това ниво включва: как да предприемете духовно пътуване,как да се вгледате навътре в себе си и да откриете,коя е вашата истинска същност и какъв е вашият път,ритуали за преход,магически имена и други.

Ниво 2 Междинно – заздравява връзката ви с Майката Земя и с Духа,предлага щит за защита,помага да откриете и изчистите негативните и нежелани  енергии,което носи голямо изцеление.Материалът в това ниво включва : привързаности,възстановяване на душата,възвръщане на вашата сила и др.

Ниво 3 Мастер – Мастерското Ниво ви позволява да предавате настройките на други,едновременно с това продължавате да усилвате връзката си с Майката Земя и Духа.Също така отваря Третото Ви Око -  6-та Чакра и Коронната Чакра,така че вашите психични способности са усилени чрез връзка с  вашата психична същност.Усилва се и 2-ра Чакра,която е мястото на психичните инстинкти.Материалът в това ниво включва медитация,лечение,билки и камъни,видения,усилване на интуицията и инстинктите,Природна магия,живот в хармония и др.

Колкото повече използвате тези енергии,толкова по-силни ще стават и ще ви бъде все по-лесно да се свързвате с тях  и да ги използвате.Във времето когато завършите Мастерското Ниво ,ще разберете какво са енергиите на Шаманизма и ще овладеете есенцията на Програмата Магически Шаман.

Шаманизма е състояние на ума ,което ви свързва с вашият Източник на Сътворение,Духа или Бог (или каквото име изберете ,за да наричате вашият Велик Дух), както и с Природата или Майката Земя.По цялата свят живеят много Шамани в джунглите,по върховете на планините,пустините и т.н.Те понасят големи трудности в начина си на живот, за да постигнат духовно просветление.В днешно време не е нужно да живеете в изолация на отдалечени места ,за да овладеете Шаманизма.Единственото нещо ,което всички Шамани от всяка култура ще ви кажат е ,че трябва да се свържете с вашият Висш Източник ,за да станете “едно”. Шаманите прегръщат “единството”- да бъдеш свързан с всичко ,което е, завинаги.Няма такова нещо като време и пространство.Всичко е свързано и всичко е “едно”. Това означава,че всички сме част от Източника на Сътворение,всички сме еднакви,ние сме Духове! Ние притежаваме способността да сътворим всичко,което пожелаем в този живот,но за да постигнем това трябва да бъдем “включени” към нашата истинска същност и това което наистина желаем.Трябва да бъдем включени към енергиите ,които създават и проявяват всичко ,което съществува – Творческият Източник.

Сътворяването се случва непрекъснато,то никога не спира,никога не свършва,може да се движи с различна скорост на вибрациите и да се разклонява в различни линеини модели.Ето защо всеки път когато направите избор това привежда нещо в деиствие,което ще доведе до определени резултати.Това е закона на причината и следствието .

Шамани от всички култури търсят да станат “Едно” с Източника на Сътворение или Духа.Това им позволява да постигнат голяма мъдрост и разбиране.Те търсят отвъд физическата реалност,използвайки силната си връзка  с Духа за да ги води през други измерения,други светове,други линии на времето и различни места.Физическото тяло има ограничения,каквито душата или духът нямат.Когато станат “Едно” с всичко което е,Шаманите могат да учат,да преживяват и растът без физическите ограничения.Всичко е енергия.Чрез промяна на съзнанието в неограничено същество,бариерите на фалшивите ограничения изчезват и вие ще можете да разберете истината,да видите ,да чуете,да помиришете,да вкусите и да преживеете всичко това.Няма време и пространнство.Има просто етикети ,които сме създали за да придадем смисъл на нещата от физическата реалност.Във физическата реалност ние се нуждаем от ограничения ,за да има смисъл това което ни заобикаля.Шаманът отива отвъд тези фалшиви ограничения, за да преживява нови неща,за него всичко е възможно.Той разбира ,че ние създаваме нашите собствени ограничения,чрез страх и съмнения.Животът е дар.Жовотът е чист потенциал .Това е вашият шанс да участвате в сътворението – всеки избор е чист потенциал ,възможност да растем и да учим.Всяко решение задвижва един чист потенциал с възможности за растеж и заучаване,чрез фокусиране на вниманието ни върху това решение,което елиминира останалите от нашата перспектива.Ето защо вие и само вие сте отговорни за решенията ,които взимате и изборите ,които сте решили да проявите.Няма кой друг да вините.Всичко е отражение на вас самите.Всяко решение ,което вземете отключва цяла верига от събития в деиствие и Вселената ви отговаря като ви дава резултати.Не съществува правилно и погрешно решение – съществува само едно или друго преживяване ,въз основа на това което сте избрали,върху което сте фокусирали вниманието си  и времевата линия ,която сте пуснали в действие.

 

Такса: 74.43 лв./ 44.44 euro