СТАТИИ - ИНТЕРЕСНО

 

Светия Дух винаги ще те напътства в истината, защото твоята радост е и Негова. Такава е Волята Му по отношение на всекиго, защото Той е изразител на Божието Царство, което е радост. Затова и да Го следваш е най-лесното нещо на света и единственото, което е лесно, защото не е от този свят. То е естествено. Светът се противопоставя на онова, което е естествено за теб, защото не е в хармония с Божествените закони. Светът във всичко вижда различни по своята степен трудности. Това е така, защото егото не възприема нищо като напълно желано. Когато сам се убедиш, че чудесата нямат различни степени на трудност, ще повярваш, че в естественото ти състояние няма трудности, защото то е състояние на благодат.

Благодатта е естествено състояние на всеки Божи Син. Когато не е в благодат, той не е в своята естествена среда и не работи добре. Всичко, което върши, е свързано за него с голямо напрежение, защото не е сътворен за тази среда, която е създал. Затова и не може да се приспособи към нея, нито да я приспособи към себе си. Всеки такъв опит е безсмислен. Божият Син е щастлив само когато знае, че е с Бога. Това е единствената среда, в която не изпитва болка, защото тук е неговото място. Това е и единствената среда, достойна за него, защото собствената му ценност е отвъд всичко, което е в състояние да създаде.  Разгледай царството, което си си изградил и прецени безпристрастно неговите достойнства. Нима то е достойно да бъде дом на едно Божие дете? Нима този свят съхранява неговия мир и излъчва любов към него? Опазва ли сърцето му, недосегаемо от страха, позволява ли му винаги да дава без чувство на загуба? Учи ли го, че неговата радост е да дава и Бог е благодарен за щедростта му? Само при тези условия можеш да бъдеш щастлив. Не ги създаваш ти, както не създаваш и сам себе си. Те са сътворени за теб, както ти си бил сътворен за тях. Бог бди над Своите деца и нищо не им отказва. Но те не разбират това, когато се отричат от Него, защото сами се лишават от всичко. Ти, който можеш да даряваш Божията Любов на всичко, което виждаш, докосваш и спомняш, сам се отричаш от Небесното Царство. Призовавам те да си спомниш, че съм те избрал да учиш Божието Царство на това какво е Божието Царство. Този урок не съдържа изключения, защото се състои в това, че изключения няма. Всеки Син, който се връща към Божието Царство с този урок в сърцето си, е изцелил Синовността и отдал благодар­ност на Бога. Всеки, който усвоява този урок, става съвършен учител, защото се е учил от Светия Дух.Когато едно съзнание притежава само светлина, то познава само светлината. Навсякъде наоколо му се излъчва собственото му сияние и се разгръща, прониквайки в мрака на други съзнания, придавайки им величие. В това е величието на Бога и ти можеш да го разбереш, да го оцениш и познаеш. Да разпознаеш Божественото величие в своя брат означава да приемеш собственото си наследство. Бог дава на всички по равно. Ако разпознаеш Неговия дар в когото и да било, ти признаваш даденото и на теб. Нищо не е толкова лесно да се разпознае, както истината. Това става непосредствено ясно и естествено. Ти си се научил да не я разпознаваш и при това с големи усилия.

 

ИЗТЕГЛИ ОЩЕ ЗА ЧУДЕСАТА: