ПОВИШЕНО ОСЪЗНАВАНЕ

Паралелно с разширяването на способностите си за възприемане на световете извън нас можем да развиваме и едно повишено осъзнаване на света вътре в нас. Това може да се постигне чрез медитация, йогизъм, биовръзка, бойни изкуства, спорт и други занимания. Например бегачите на дълги разстояния се научават да сменят темпото, като откликват на неуловимите промени в мускулния им тонус. Опитните яхтсмени могат да поддържат курса на яхтата с едва забележими промени в балансирането. Ездачите в родеото се задържат на гърба на опитващите се да ги хвърлят бикове благодарение на изключителната мускулатура на краката си.

Но повишеното осъзнаване на тялото не се изчерпва само с това да усещаме мускулите си и с чувството за равновесие. То е възможно и по отношение на визуалните ни представи, звуците, вкусовите възприятия и миризмите. Някои атлети, които се намират в много добра кондиция, следят нивото на стреса по вкуса на слюнката си или по миризмата на потта си. Бегачи и майстори по бойни изкуства са в състояние да опишат как виждат свои органи, тъкани и клетки.

Изглежда обаче, че осъзнаването на тялото може да надхвърля нормалния праг на нашата нервна система. Много хора усещат, че могат да осъществяват връзка с най-вътрешната дейност на техните органи и клетки по начин, който медицинската наука трудно може да обясни. В това отношение подобни хора са подпомагани от йоги, учители по зен будизъм, суфи и други духовни наставници, развили необикновено соматично осъзнаване. Всяка религиозна традиция пази богат запас от такива знания.

Така например твърди се, че сред стотиците изключителни сили, или „сидхи", които дава индуистко-будисткият йогизъм, има някои, благодарение на които посветеният може да долови и най-микроскопичните частици материя. „Ануд-ришти сидхи" - термин, произлизащ от ану - атом, и дришти - прозрение, означава способност да се усещат малки, скрити или отдалечени неща, включително телесни структури. Твърди се, че с помощта на „антара дришти сидхи" можем да огледаме нашите вътрешности като с рентгенови лъчи. „Аниман сидхи"- една от осемте прочути сили, за които се говори в йогистките текстове, дава възможност на човека да вижда клетките и атомите, от които е съставено тялото му. Поразителното е, че тази способност е била открита хиляди години преди изнамирането на микроскопа и други инструменти на съвременната наука. Извършените напоследък експерименти, както и дългогодишният натрупан опит по пътя на съзерцанието показват, че утвърдените психологически навици и асоциации, независимо дали са съзнателни или несъзнателни, влияят върху образните представи, свързвани с ясновидството, както по отношение на нещата вътре в тялото, така и за тези извън него, като понякога изопачават информация, която се счита за точна. Цитираните по-горе експерименти „Тарг-Путоф", както и доказателствата, събрани от индуистката, будистката, даоистката и йогистката традиция подсказват, че вътрешното ясновидство, като всяко друго необикновено явление, се определя от комплекса дух-тяло, в което то се наблюдава с всичките му генетични и културни особености. Това е тема, към която ще се върнем: всички наши способности, независимо дали са естествени или свръхестествени, соматични или екстрасоматични, подлежат на ограничения и изкривявания, предизвикани от нашите наследствени и социално обусловени особености.

Въпреки това е възможно чрез съзерцание да се научим как да сканираме нашите телесни структури и процеси като с нещо подобно на подвижен обектив на камера, който да фокусираме върху конкретни органи, тъкани и клетки с цел лечение или трансформация. Така може да бъде осъществен полезен диалог, чрез който нашите тела да ни известяват за нуждите си или отрано да ни предупреждават. Може дори да отидем още по-далеч. Според безброй гадатели и мъдреци можем да предприемаме необичайни пътувания в обикновено невидими пространства на нашата телесна архитек¬тура и да откриваме, както в извънземното пространство, необикновени тайни на материята.

Вие също може да сте имали подобни моменти на нео¬бикновени възприятия. Ако сте ги имали, предлагаме ви да мислите за тях не като за изолирани явления, а като за раж-дането на нов начин за разбиране на света. Внезапното съзиране на изключителна красота, чуването на звуци на нови нива или виждането отдалеч на детайлите на дадено отдалечено място са твърде често срещащо се явление по света.

Има все повече доказателства, че продължителните и системни упражнения могат да улеснят актуализацията на нашите новозараждащи се способности. В глава шестнаде-сета предлагаме специални упражнения, които могат да ви помогнат да развиете способностите, описани в тази и в следващите глави.