ЛЕЧЕБНИТЕ СВОЙСТВА НА ВОДАТА

 

Водата е вещество, което ни придружава през целия ни живот, от момента на зачеването до последния ни дъх. Човешкият зародиш се състои от 97% вода. При развитието си ние постоянно губим вода: към 8-годишна възраст в организма остават вече 77% от нея, към 25 години тя е 50-60%, а към 60-те намалява до 40%. Интересно е, че мъжкият организъм е no-богат на вода от женския: зрял мъж има 60-62% вода, а жената само 50%.

Живото същество представлява отворена енергийна система. За да може да съществува при достатъчно висока температура, организмът трябва постоянно да поддържа структурата си. Неговата „отвореност" се изразява в непрестанно протичащата обмяна с околната среда - не само на енергия, но и на различни вещества.

Организмът поема вода, кислород, слънчева светлина и изхвърля в силната среда продуктите от тяхната преработка. По този начин структурата на живия организъм остава в норма.

Естествено е растящият организъм да приема повече енергия, отколкото отдава, а зрелият се нуждае само от поддържането й (пълноценно, разбира се).

Защо привеждам тази информация? Дойде време да поговорим за лечебните свойства на водата, за начините на нейното използване при лечението на едни или други болести. И нека започнем с ритуалите. Но ще стане дума не за магическите действия (тази книга не е за чудеса, а за реални факти). Аз самият (а и много от знахарите) предпочитам да наричам тези способи ритуали, тъй като me винаги се характеризират с определена последователност, точност и се придружават с редица задължителни действия.

Естествено е в народното лечителство да са създадени магически традиции, свързани не само с водата. Нашата задача е да видим зад тази „вещерска" o6вивка рационалното обяснение на един или друг ритуал. По-точно, това изначално беше моята задача, тъй като замисълът на книгата ме задължава да привеждам само истински достоверни факти. И аз за пореден път се отправих на път, този път в търсене на лечител.

Уникалността на структурата на водата се състои в това, че тя се групира в т.нар. клъстъри - информационни общности, всяка от които представлява своеобразен миникомпютър. Доста no-съвършен от тези, с които сме привикнали.

Във всяка такава общност от паметта на водата (с размери не no-големи от микрон) се намират 44 хиляди информационни панела, всеки от които отговаря за собствен вид взаимодействие с околната среда. Учените смятат, че във всякаa клъстърна единица от паметта на водата вече е заложена информация. И не само за миналото, но и за бъдещето.

Ако си спомним, че човешкото тяло се състои от 70% вода, не е трудно да се стигне до извода, че всички ние сме програмирани системи. Всички външни фактори, включително и общуването между хората, променят структурата и биохимичния състав на течната среда на организма на петъчно ниво. Без да го съзнаваме, ние всекидневно програмираме себе си и хората около нас. Учените потвърдиха тази почти фантастична теория.

Бързата умора, лошото настроение, безпричинната агресивност, нервността, болестите - всичко това е резултат от негативно био-информационно въздействие. Ето защо е така важно да внимаваме какво говорим, да разбираме, че думите ни влияят на всичко около нас. Нещо повече, дори с лошите си мисли човек е способен да отрови всичко, което съдържа макар и незначително количество вода. Можете да си представите какви размери придобива това в мащабите на планетата!

Някои учени смятат, че много бури, урагани, наводнения и други природни катаклизми са реакция на водата спрямо общото замърсяване на енергоинформационната среда. Taка водата връща на света заложената в нея информация.

A как замърсяват средата насилието, криминалните случаи, военните конфликти... Дори ако всичко това става на кино, всички мисли, емоции все едно се запомнят от информационната среда и вече съществувайки самостоятелно, по-нататък въздействат върху нашия живот и душевност. Този вид замърсяване е no-страшен от всичко друго.