РАЗНОВИДНОСТ НА КАРМАТА

 

 

Никой НЕ СЕ ПРОЯВЯВА самостоятелно на земята. Човек се ражда чрез родителите си, обвързан в близки социални взаимоотношения. Нужни са много предварителни връзки, за да се роди човек на определено място и в определено време и дори изобщо за да се роди. Необходимо е да съществуват кармични връзки най-малкото с:

галактиката

земята

държавата

мястото

расата/религията

рода

родителите.

Разглеждано на фона на тези сложни и взаимно свързани задължителни предпоставки, съществуването на индивида изглежда като истинско чудо.

Но хора се раждат постоянно и ние за съжаление сме склонни да приемаме това за даденост. Струва ми се, че много от днешните ни проблеми се дължат на факта, че хората не съзнават и не уважават великите причини, които им позволяват да съществуват и функционират на земята. В тази глава ще разгледаме различните примери за страдания, предизвикани от неуважение към някои причинни фактори, каквито са земята и нашите предци.

Безчет взаимно свързани кармични нишки се вплитат, за да покълне „индивидуалната" кармична единица. Индивидите изглеждат отделни и различни, но не са. Ние сме свързани с безброй невидими връзки, физически телата ни сякаш са независими, но едно бебе би умряло, ако някой възрастен не се грижи за него. Между нас съществуват емоционални и психологични връзки, които науката едва сега започва да разгадава. Преди да разгледаме тези връзки, да видим кое ги прави възможни.

Основното е, че човешките същества могат да установяват връзки помежду си, защото всички водят началото си от Абсолютното; защото източникът и основата на нашата същност е един и същ. Всеки аспект от съществуването е проява на Абсолютното, на Бога. Осъзнаването на този факт от собствен опит води до повторно обединяване с Абсолютното, до пълно заличаване на индивидуалното. Ние наричаме това „просветление".

 Всяка връзка става възможна точно защото всичко е свързано с Абсолютното. Това е валидно независимо дали става дума за връзката между родител и дете, съпруг и съпруга, господар и куче или момче и камък. Основната връзка вече е налице. Всеки от нас през живота си открива, създава и прекъсва връзки, същевременно придобивайки знания за естеството на съществуването и еволюирайки към освобождаване от материята. Без кармата не бихме могли да съществуваме; тя е необходимо бреме, а разрешаването й - велик учител.

Кармичното свързване между индивидите, или човешките взаимоотношения, се осъществяват във физическото, астралното и причинното измерение. В зависимост от степента на свързаност във всяко от тези измерения отношенията са различни по дълбочина и сила. Тази разлика е особено отчетлива в сексуалните и брачните отношения, едни от най-силните връзки на земята.

Брачната карма: видове връзки

Сексуалното свързване между два индивида, които се посвещават един на друг като двойка, обикновено под формата на брак, е предпоставка за раждане и следователно - за създаване на семейна карма. Обикновено това става по пет различни начина:

1.  Две същества са свързани с кармични възли от предишната си връзка, независимо дали тези възли са причинени от паметта за съвместно щастие или съвместни страдания.

2.  Две същества се обединяват в по-висшите нива на своя индивидуален дух, в причинното измерение - ниво, чието състояние винаги си остава безупречно.

3.  Обединена единица от висше (божествено) духовно измерение се разделя на две, проявява се като мъж и жена на земята и двамата се оженват.

4.  Две същества се свързват временно поради материалистична, физическа страст.

5.  Две същества с дълбока религиозна вяра се обединяват с посредничеството на висша сила.

Основният принцип на „привързаността към его-то" има два главни аспекта. Първият е, когато его-то започне да вярва, че то е цялата същност. Вторият е, когато егото смята, че е уникално, и прави разграничение между „другите" и „себе си". Това е състояние на съзнанието, в което се намират повечето хора, и нивото, на което се осъществяват множеството брачни връзки.

Веднага щом индивидите започнат да действат от позицията на егото, се създава карма. Раждат се добро и зло, щастие и нещастие, както и безброй други особености. Всяка от тези особености се създава от егото - едно его, което залита слепешком напред, без изобщо да съзнава какво количество карма трупа. То се заблуждава, че има пълна свобода на действие, без да знае, че постоянно попада под закона за причината и следствието. Съзнание, попаднало в клопката на егото, е неспособно да постигне себеосъзнаване.

Двойки, свързани от минала карма Първата категория двойки са хора, които се събират, несъзнателно следвайки кармата, създадена от своя предишна връзка. Тъй като отношенията им са основани на привързаност към егото, атмосферата между тях често е наситена с проблеми и нещастие.

Всъщност открих, че много проблемни брачни двойки в минали прераждания са били не любовници, а врагове. В някои крайни случаи единият партньор е убил другия.

Друг вид двойки, свързани с отрицателна карма, са онези, които и в минали прераждания са имали брак, често изпълнен с прелюбодейства и омраза. Те се срещат, оженват се и проблемите им започват отново. Имат склонността да продължават безплодните си, безкрайни битки, които често обхващат много прераждания. Външните наблюдатели се чудят какво изобщо ги задържа заедно.

 

ПРОДЪЛЖЕНИЕ: