ИМА САМО ВЪЗМОЖНОСТИ

 

Нищо не се случва случайно. Ние сме част от Вселената, която винаги ни изпраща определени знаци и сигнали, често във вид на проблеми.

Не е случайност и не е съвпадение, когато даден конкретен проблем засяга дадена област в живота ви; нашите трудности това са указания, които трябва да бъдат разчетени.

***

Запитайте себе си; какво иска да ми каже този проблем? Какво говори той за моите мисли? Надежди? Действия? Алтернативи? Начин на живот? Какво този проблем се опива да ми каже?

 Вгледайте се внимателно и се замислете, може да намерите истинската причина. Ако винаги се самосъжалявате и отпускате ръце, когато се сблъсквате с трудности, то ще изпуснете предназначеното за вас важно послание.

 

НЯМА ТАКОВА ПОНЯТИЕ - ПРОБЛЕМ, ИМА САМО ВЪЗМОЖНОСТИ

 

Щом човек повярва в своите сили и пристъпи към търсенето на възможностите, които се крият във всяка ситуация, придобитите познания стават направо потресаващи.

***

Научете се да гледате на своите стресове и проблеми като на перспективи и възможности, а не като задължения и препятствия.

***

  Какви възможности ви очакват още сега? Никога няма да разберете докато не започнете да ги търсите.

 Много рядко се случва възможностите просто да ви чакат и да ви помахват с флагче. По-често те се маскират зад проблеми и неуспехи.

         ***

 Но има възможности в изобилие  за всекиго и ако искате да откриете и изследвате вашите “проблеми” използвайки новия подход, то вас ви очакват мили изненади. Цялата ваша борба и стрес - това са шансове и възможности.