ЗА БОЛЕСТИТЕ

 

Ти си същество, съставено от три части: тяло, разум и дух. Ако мислиш за болести (или изпитваш непрестанен яд, омраза и отрицание), тялото ти ще ги материализира.

.         Душата наблюдава разиграването на цялата тази дра¬ма година след година, месец след месец, ден след ден, час след час и винаги запазва Истината за теб.

***

 Повечето хора прекарват живота си несъзнателно.

   1.Хората пушат и после се чудят защо имат рак.

   2.Хората се хранят с животни и мазнина и после се чудят защо артериите им се запушват.

   3.Хората се ядосват цял живот и после се чудят защо получават инфаркти.

   4.Хората се състезават помежду си безмилостно, подла¬гайки се на невероятни стресови ситуации, и после се чудят защо получават инсулти.

***

   Не толкова очевидна е истината, че повечето хора тревожат сами себе си до смърт.

Тревогата е почти най-лошата умствена дейност, която съществува.

 Да се тревожиш  безмислено е  прахосване на умствена енергия.. Тревогата освен това създава вредни за тялото биохимични реакции, предизвикващи всякакви болести - от лошо храносмилане до сърдечни проблеми и инфаркт.  Здравето се възстановява почти веднага, щом тревогата изчезне.

***

Омразата е най-разрушителното състояние на ума. Тя трови тялото и последиците й са практически необратими.

Страхът е противоположност на всичко, което ти си, и затова се явява противник на умственото ти и физическо здраве. Страхът е тревога в по-едър мащаб.

***

Тревогата, омразата и страхът заедно с издънките си - безпокойство, горчивина, нетърпеливост, скъперничество, нелюбезност, мнителност и придирчивост - всички те нападат тялото на клетъчно равнище. Невъзможно е да имаш здраво тяло при такива условия.

***

По подобен начин (въпреки че е в по-малка степен) суетата, угаждането и лакомията също водят до физически заболявания или липса на добро състояние.

  Всички болести са създадени най-напред в съзнанието.

***

 В живота ти не се случва нищо - нищо, което най-напред да не е било мисъл. Мислите са като магнити - привличат към теб последици.

Мисълта не винаги е така очевидна, както примерно „Ще се заразя с ужасна болест".

***

 Мисълта може да бъде (и обикновено е) далеч по-неулови¬ма: „Нищо не струвам - няма за какво да продължавам да живея", „Животът ми е пълен хаос", „Такъв съм несретник", „Бог ще ме накаже", „Уморен и съсипан съм от този живот".

***

 

 

1. Мислите са неуловима и в същото време изключител¬но силна форма на енергия.  

 

 2.Думите са по-забележими, с по-голяма плътност.

 3.Най-голяма плътност притежават действията.

  Действията са енергия в тежка физическа форма, в тежко движение. Когато мислиш, казваш и изявя¬ваш отрицателна идея, каквато е „Голям съм несретник", ти задвижваш огромно количество творческа енергия. Нищо чудно тогава, че лягаш болен от настинка. Това ще е най-малкото.

 Щом веднъж резултатите от отрицателното мислене са приели материална форма, много трудно можеш да вър¬неш нещата назад. Не е невъзможно, но е много трудно. Необходима е изключителна вяра. Иска се необикновено доверие в положителните сили на Вселената (независимо дали ще ги наречеш Бог, Богиня, Първична сила, Първопри¬чина, Създател или каквото и да било друго).

 

 

 

    

 

Грижата, която полагаш за тялото си, не струва;

      1Почти не му обръщаш внимание, докато не усетиш, че нещо не е наред. Ти на практика не правиш нищо да го поддър¬жаш превантивно в добро състояние.

     2.Грижиш се по-добре за колата си, отколкото за тялото си и това далеч не е единственото.

     3. Не спортуваш активно, без движение тялото ти се отпуска и даже още по-лошо - отслабва от не употреба.

      4.Не го храниш здравословно и така го изтощаваш още повече.

      5.След това го пълниш с токсини, отрови и всякакви абсурдни субстанции, които минават за храна.

 И то продъл¬жава да работи за теб и да ти служи - такъв невероятен двигател! След всичките тези яростни атаки все още про¬дължава да действа смело с всички сили.

***

  Ужасно е. Условията, при които очакваш тялото ти да оцелее, са ужасни. И ти правиш малко или нищо по въп¬роса.

Ще прочетеш тези редове, ще поклатиш глава със съжалително съгласие и веднага ще продължиш да трети¬раш тялото си по-същия начин, по който си го третирал досега. И знаеш ли защо?

 Защото нямаш воля да живееш.

    Аз чисто и просто изрекох истината. Както всяко изричане на истината, едно от характерните му качества е да те събуди. Някои хора не обичат да ги будят. Всъщност повечето хора не обичат. Повечето предпочитат да си стоят в дрямка.