ДА БЪДЕШ ЧОВЕК

 

Абсолютът е сътворил този свят в своите вселенски владения като специална арена, където може да се осъществи еволюцията на Съзнанието. Съществата, които използват максимално тази възможност и достигнат висока степен на развитие, могат да се придвижат до въплътеното причинно ниво или отвъд него, в божественото царство на чисто съзнание след смъртта; те са свободни да постигнат бърз духовен напредък на тези нива и по желание да общуват с по-долните. За астралното същество причинното изглежда безплътно - то го вижда като ослепителна сфера от светлина или сияен ореол. Причинните същества често играят ролята на ангели хранители на индивиди, с които имат кармична връзка, или като защитници на места или общности. Все пак за астралните същества е почти невъзможно да преминат директно в причинното измерение. За да осъществят това, те трябва да постигнат състояние на самоосъзнаване и необвързаност със своите мисли и чувства, което е трудно да стане в астралното измерение поради свойствената му структура. Тъй като то е измерение, управлявано от емоциите и мислите, съществата рядко успяват да се откъснат от маниакалната си обвързаност с тях. Астралната действителност е по-скоро субективна, отколкото обективна. В нея умът и материята са по-тясно свързани, отколкото са на земята, и е много трудно съзнанието да еволюира значително.

Именно тук се крие гениалността на материалния свят. Ние по необходимост се раждаме с физически тела и материалната действителност е лостът, който ни позволява да се откъснем от умствените си процеси. Ето един прост пример: Представете си, че гледате през прозореца, потънали в мисли за любимия, който ви е отблъснал, или за повишение, което не сте успели да получите. Но колкото и да сте завладени от тези мисли, рано или късно ще огладнеете. Когато стане по-настоятелен, гладът ви принуждава временно да забравите за положението и да се съсредоточите върху физическите действия, необходими за изпълняването на това желание. По подобен начин можем да използваме волята и разума си, за да се откажем от отрицателни модели на привързаност или лоши навици и в крайна сметка да се освободим от кармата, която ни връзва тук.

В сравнение с материята в астралния свят физическата материя, макар и свързана с ума, е до голяма степен независима от него. Ако се съсредоточите върху една лъжица, която лежи на масата пред вас и мислено й заповядате да се помръдне, тя най-вероятно няма да го направи. Умственото желание да преодолеете една болест няма да ви донесе незабавно изцеление. Когато желаем да овладеем материята в материалния свят, трябва първо да я опознаем умствено със сетивата си, а след това да й въздействаме по физически начин, с тялото си или някой материален инструмент. Тъй като материалното е много по-силно тук, отколкото в астралното измерение, разполагаме с повече възможности да се откъснем от обвързаността си с помощта на своите сетива и физическата и умствена дейност. За един ум е далеч по-лесно да постигне самонаблюдение и духовно израстване в материалния свят, отколкото в астралния. С други думи, Бог е създал този свят, за да улесни духовното ни развитие.

Ако четете това, значи сте имали огромния късмет не само да се родите в материалния свят, но и благодарение на родителите си да бъдете човешко същество, а не член на животинското или растителното царство.

Маймуните може и да са съвсем доволни, че са маймуни, Но те не притежават умствените способности да достигнат истинско самоосъзнаване. Опити, провеждани в САЩ върху шимпанзета, показват, че животните наистина притежават зачатъци на мисловен процес. Те могат да бъдат научени да натискат комбинация от бутони, за да помолят за сок или някой, когото не харесват, да бъде изведен от стаята. Това е полезно, защото доказва, че говорната и мисловната способности не са задължително свързани, но не доказва, че маймуните могат да контролират емоционалните си реакции.

Човешките деца се намират на приблизително същото ниво на умствени и емоционални реакции като маймуните. Главната разлика между децата и възрастните всъщност е, че възрастните умеят в по-голяма степен да владеят реакциите си. Ако срещне човек, когото не харесва, един възрастен би трябвало да може да потисне отрицателната си реакция и да се вгледа в чувствата си. За нещастие на обществото има индивиди, чиято неспособност да сдържат емоциите си и да ги анализират ги прави по-скоро животни, отколкото хора.

Как да не съжалиш горката крава. Преди изобретяването на машините е била впрягана и карана да оре полетата с часове. Пръстта може да бъде смазващо тежка - от сутрин до вечер да влачиш плуга през акри и акри земя. И наградата за всичкия този труд е да свършиш като говеждо на нечия маса. В сравнение с подобен живот повечето човешки същества са направо привилегировани.