СЪТВОРИ СОБСТВЕНИЯ СИ ЖИВОТ

 

Дошъл си тук, за да сътвориш собствения си живот.

Когато постигнеш осъзната връзка между физическата си личност (която познаваш като Аз тук в това физическо тяло) и Вечното Нефизическо съзнание (което е истинското ти Аз), можеш да се заемеш с това, заради което си се родил в този физически живот.

Осъзнаването на твоята цялост е знанието, че не си започнал да съществуваш с раждането си на Земята, а че физическата ти личност е само продължение на това, което си в действителност. Това осъзнаване е жизненоважно за това да изживееш този живот по смислен и удовлетворяващ начин.

Друго важно условие за удовлетворяващ престой на земята е разбирането за собствената ти стойност и важност, което можеш да постигнеш само чрез действителна Връзка с Нефизическата част от теб. С други думи, ако не осъзнаеш кой си в действителност и не успееш да изравниш вибрацията си с тази на своята истинска същност, няма да намериш друг физически заместител за тази Връзка.

Някои се опитват да запълнят празнината, която чувстват, когато не са вибрационно настроени към Нефизическото си Вътрешно Аз по най-различни начини. Всъщност можеш да наречеш тази Нефизическа част от себе си с много имена - Съзнание, Бог. Първоизточник, Енергия... Едни търсят одобрението на други, като се опитват да пригодят поведението си към правилата или принципите на една или друга група. Други от вас полагат големия усилия да постигнат съвършенство в личното си поведение, като го сравняват с поведение¬то на околните. Трябва обаче да знаете, че няма заместител за вибрационната ви настройка към Вътрешното Аз.

Вибрационната настройка към твоята истинска същност

Нищо не е по-важно от вибрационната настройка, или поддържането на целостта, между теб и Теб, защото всеки момент от живота ти се влияе от наличието или липсата на Връзка между теб и Вътрешното ти Аз - между теб и този Ти, който си бил преди да се родиш в това физическо тяло.

Когато разбереш кой си в действителност и положиш съзнателно усилие да постигнеш и поддържаш вибрационната си връзка със своята истинска същност, всичко друго в живота ти също ще започне да вибрира на тази честота. Ако обаче не се грижиш за тази Връз¬ка, нищо друго, което можеш да направиш, няма да я замени или да запълни празнотата.

Понякога, когато видиш нещо прекрасно или когато общуваш с някой друг, който преживява собствената си Връзка, ти несъзнателно се настройваш към Първоизточника. Понякога се настройваш без да осъзнаваш, че го правиш, може би когато си благодарен за нещо... Но Да разбираш колко е ценна тази Връзка и да знаеш как да я постигаш и поддържаш е оптималният начин да из¬живееш живота си. Ние наричаме това Съзнателно сътворяване.

Вътрешното Аз и Емоционалната система за напътствие

Усещането на разликата между вибрацията, която излъчваш в този момент, и вибрацията, която излъчва Вътрешното ти Аз, е твоята Емоционална система за напътствие. И това е напълно логично в контекста на връзката между теб и Теб.

Ти си продължение на Изначалната енергия. Ето те тук, на Гребена на мисловната вълна, съсредоточен върху някоя тема. Като фокусираш мислите си върху тази тема, ти излъчваш вибрация с честота, която съвпада или не с честотата, на която Вътрешното ти Аз реагира по същата тема.

Например днес в работата си допуснал грешка. Откриваш грешката си и я поправяш, но започваш да се подценяваш и да се чувстваш виновен за недоглеждането си. Използваш това, че си допуснал грешка, като извинение да не се харесваш и така се отклоняваш от любящата честота на Вътрешното си Аз, защото тази Не-физическа част от теб {Божествената сила, Енергия¬та на Първоизточника или както предпочиташ да наричаш тази Вечна Нефизическа енергия, от която си дошъл) никога, при никакви обстоятелства не изпитва нещо различно от любов и разбиране към това, което си ти.

Когато се научиш да различаваш усещането за хармония от усещането за дисхармония, ще можеш да започнеш ефективно да използваш своята Емоционална система за напътствие.

Би могъл да кажеш:

Аз съм в хармония или в дисхармония (с Енергията на своя Първоизточник).

Аз съм свързан или не съм свързан (с Енергията на своя Първоизточник).

Аз допускам или не допускам (Енергията на своя Първоизточник).

Това съзнание за начина, по който се чувстваш, е единственият сигурен и верен индикатор за това дали в този момент допускаш присъствието си в своята цялост. Не можеш да разчиташ някой друг да ти даде информация за наличието на тази Връзка, макар че другите могат да ти влияят и да те вдъхновяват. Има твърде много други фактори - в техния собствен живот - за да можеш да разчиташ на тях да ти помагат да поддържаш собствената си Връзка.

Да търсиш чувството за равновесие в енергията си

Да постигнеш съзнание за отношението на вибрацията си към вибрацията на своя Първоизточник във всеки момент е от жизнена важност за това да живееш щастливо и съзнателно да твориш собствения си живот. Да търсиш вибрационната хармония между мислите си в този момент и мислите на Вътрешното си Аз по отношение на този момент е същността на Съзнателното сътворяване. Когато се научиш съзнателно да чувстваш дисонанса или съответствието между вибрациите на тези две изходни точки, ще разбираш собствената си Емоционална система за напътствие.

Да уравновесяваш Енергия означава съзнателно да търсиш мисли, които карат вибрациите на двете ти гледни точки да съвпаднат. Когато се настроиш към Самия   Себе   си,   изживяваш   уравновесяването   на собствената си Енергия и се свързваш с истинската сила на своето Аз. Нищо не може да замести тази Връзка. От състоянието на уравновесена Енергия, изпитваш яснота, жизненост, жажда за живот, физическо здраве, изобилие от всички неща, които смяташ за добри, и от теб блика радост. Това е естественото състояние на твоята истинска Същност.