Our Team

Danny Argirova

Усуи Рейки Мастер, Каруна Рейки Мастер, Лайтариан Фисилитатор, Свещеният Огън гТумо Мастер, The Grid Connection, Космоененерго терапевт

 

 

Мирто Серафим

Био-енерготератевт, Усуи Рейки Мастер, Амара-Омни Рейки Мастер

Дистанционно енергийно сканиране и лечебни сеанси. Изчистване, зареждане и балансиране на аурата.