Мирто Серафим

Мирто Серафим

Био-енерготератевт, Усуи Рейки Мастер, Амара-Омни Рейки Мастер

Дистанционно енергийно сканиране и лечебни сеанси. Изчистване, зареждане и балансиране на аурата.