МИСЛОВНИ МОДЕЛИ

 

Мисловните вълни, както и отзвуците на други събития, вървят от Земята към безброй планети. Ако ги изпреварим и уловим, в известен смисъл те ще са още живи. Човек умира, но мислите задълго го надживяват. Животът на човечеството е кратък, животът на мислите е неимоверно по-дълъг. Не забравяйте и това, че неизразените мисли живеят по-дълго от изразените. Колкото по-фини са нещата, толкова по-голяма е продължителността на живота им и обратно.

Мислите влияят по различен начин върху физическия свят. Ние дори не се досещаме за тяхното въздействие. Чрез опити биолозите са достигнали до извода, че ако край цветето свири приятна музика, то цъфти по-бързо. Под влияние на определен тип музика кравата дава повече мляко. Всеки човек носи край себе си собствения си свят от мисли, от който постоянно се разпространяват кръгове. Мисловните вълни също са материални. Умът не е нещо друго, а по-фина форма на физическата енергия. Затова за науката не е трудно да улавя и изследва мисловните вълни.

В най-близко бъдеще ще можем да правим записи на мисли, защото въздействието на мислите вече е осъзнато. Тогава ще се случи нещо прекрасно. Тогава независимо от смъртта на Айнщайн ще може да бъде записан целият му мисловен процес. Тогава ще бъде записано дори това, което би могъл да си помисли Айнщайн, ако бе останал жив.

·                                   *                   *                   *

Ще ви разкажа легендата за един велик пророк. Благоуханието на неговото същество и сиянието на мъдростта му били толкова велики, че достигнали до боговете в рая. Те дошли при него и му казали: "Поискай каквото желаеш, ще изпълним всяко твое желание".

Светецът отвърнал: "Всичко, което трябваше да се случи, се случи. Няма какво повече да желая. Така че не ме поставяйте в затруднително положение, да моля за каквото и да е. Не ме смущавайте със своите предложения. Невежливо е да не помоля, но работата е там, че няма какво да поискам. Всичко вече се случи с мен, дори и това, за което не съм посмял и да мечтая".

Думите му направили още по-силно впечатление на боговете - поради това, че светецът бил отвъд пределите на желанията, неговото благоухание само се усилило. "Ти трябва да си поискаш нещо - настояли боговете. - Няма да си отидем, без да те дарим".

Светецът се оказал в затруднение. "За какво да моля? Нищо не мога да измисля - отвърнал той. - Дайте ми това, с което сами искате да ме дарите. Ще приема всичко".

"Ще ти дадем сила. Едно твое докосване ще съживява мъртвите и ще изцелява страдащите" - казали те.

"Прекрасно, отлична помощ - отвърнал светецът. -Но какво ще правя аз? Ще се окажа в голяма опасност, тъй като мога да си помисля, че самият аз изцелявам и възкресявам. Ако егото ми се върне отново, ще се загубя в тъмнината. Спасете ме, проявете състрадание, направете така, че да не зная за тези чудеса".

Боговете се съгласили: "Където и да падне сянката ти, тя ще изцелява и възкресява".

"Добре - съгласил се светецът. - А сега ми окажете една последна милост. Направете шията ми неподвижна, за да не мога да се оглеждам за резултатите от действията на своята сянка".

Милостта му била оказана. Шията му станала неподвижна. Той ходил от град на град. Когато сянката му докоснела увехнали цветя, те разцъфтявали, но той продължавал да върви нататък, нямайки възможност да се огледа. Той нищо не знаел. Когато умрял и попаднал в рая, той попитал боговете дали техният дар е бил полезен, защото самият той така и не разбрал това.

 

Мисловните вълни, както и отзвуците на други събития, вървят от Земята към безброй планети. Ако ги изпреварим и уловим, в известен смисъл те ще са още живи. Човек умира, но мислите задълго го надживяват. Животът на човечеството е кратък, животът на мислите е неимоверно по-дълъг. Не забравяйте и това, че неизразените мисли живеят по-дълго от изразените. Колкото по-фини са нещата, толкова по-голяма е продължителността на живота им и обратно.

Мислите влияят по различен начин върху физическия свят. Ние дори не се досещаме за тяхното въздействие. Чрез опити биолозите са достигнали до извода, че ако край цветето свири приятна музика, то цъфти по-бързо. Под влияние на определен тип музика кравата дава повече мляко. Всеки човек носи край себе си собствения си свят от мисли, от който постоянно се разпространяват кръгове. Мисловните вълни също са материални. Умът не е нещо друго, а по-фина форма на физическата енергия. Затова за науката не е трудно да улавя и изследва мисловните вълни.

В най-близко бъдеще ще можем да правим записи на мисли, защото въздействието на мислите вече е осъзнато. Тогава ще се случи нещо прекрасно. Тогава независимо от смъртта на Айнщайн ще може да бъде записан целият му мисловен процес. Тогава ще бъде записано дори това, което би могъл да си помисли Айнщайн, ако бе останал жив.

·                                   *                   *                   *

Ще ви разкажа легендата за един велик пророк. Благоуханието на неговото същество и сиянието на мъдростта му били толкова велики, че достигнали до боговете в рая. Те дошли при него и му казали: "Поискай каквото желаеш, ще изпълним всяко твое желание".

Светецът отвърнал: "Всичко, което трябваше да се случи, се случи. Няма какво повече да желая. Така че не ме поставяйте в затруднително положение, да моля за каквото и да е. Не ме смущавайте със своите предложения. Невежливо е да не помоля, но работата е там, че няма какво да поискам. Всичко вече се случи с мен, дори и това, за което не съм посмял и да мечтая".

Думите му направили още по-силно впечатление на боговете - поради това, че светецът бил отвъд пределите на желанията, неговото благоухание само се усилило. "Ти трябва да си поискаш нещо - настояли боговете. - Няма да си отидем, без да те дарим".

Светецът се оказал в затруднение. "За какво да моля? Нищо не мога да измисля - отвърнал той. - Дайте ми това, с което сами искате да ме дарите. Ще приема всичко".

"Ще ти дадем сила. Едно твое докосване ще съживява мъртвите и ще изцелява страдащите" - казали те.

"Прекрасно, отлична помощ - отвърнал светецът. -Но какво ще правя аз? Ще се окажа в голяма опасност, тъй като мога да си помисля, че самият аз изцелявам и възкресявам. Ако егото ми се върне отново, ще се загубя в тъмнината. Спасете ме, проявете състрадание, направете така, че да не зная за тези чудеса".

Боговете се съгласили: "Където и да падне сянката ти, тя ще изцелява и възкресява".

"Добре - съгласил се светецът. - А сега ми окажете една последна милост. Направете шията ми неподвижна, за да не мога да се оглеждам за резултатите от действията на своята сянка".

Милостта му била оказана. Шията му станала неподвижна. Той ходил от град на град. Когато сянката му докоснела увехнали цветя, те разцъфтявали, но той продължавал да върви нататък, нямайки възможност да се огледа. Той нищо не знаел. Когато умрял и попаднал в рая, той попитал боговете дали техният дар е бил полезен, защото самият той така и не разбрал това.