МАТРИЦАТА 777

 

 

Морфичното Поле е информационно поле създадено от сходни мисли,емоции и видения,които са свързани заедно на едно енергийно ниво.По този начин може да бъде създадено изключително силно енергийно поле,наречено още енергийна решетка или Матрица.

Защо 7 е най - силното и мистично число в света? Защо великите пирамиди в Египет са построени под ъгъл от 51 градуса от вън? Защо мистичните култове и религии използват числото 7 в техните учения,символизъм и литература? Защо Матрица 7 е едно от най-мощтните Морфични Полета ,към които можете да бъдете настроени?

Нека погледнем по от близо мистичното число 7.Чрез умножение тези числа 1, 2, 3, 4, 5,6, 8, 9, 10 могат да бъдат получени или да създават едно друго.Числото 7 не може да бъде получено чрез умножение или деление,не може да участва и в получаването на горните числа.Този факт прави 7 много загадъчно и интересно.Защо това е така?  Помислете.Опитайте да намерите отговор на пъзела.

Числото 7 има много по-голямо влияние от колкото хората си представят.Ние носим това число вътре в нас като дълбоко подсъзнание,духовна истина.Неговото влияние е огромно.Силата която има над нас е велика....

То формира основата на цялата система от убеждения.Например: Христяните очкват спасение като избягват 7-те смъртни гряха,а числото ,което са дали на техният Бог е : 777.

Ако милиарди хора почитат това число и носят дълбока подсъзнателна ,духовна истина в себе си,енергията на Матрица 7 трябва да е огромна.Вие ще бъдете посветени в божествената енергия на това тайнствено и могъщо число 7.

И така защо 7 е най-силното и мистично число в света? Защото то просто не трябва да съществува ,но в действителност съществува.В духовно отношение  7  означава да бъдеш извън колелото на Кармата,цикълът на живота или за някои,колелото на страданието.Този жизнен цикъл често е представен символично чрез числото 22.Ние намираме това число 22 в Тарот (голямата Аркана) ,а също и в Кабалистичното Дърво на Живота.В Нумерологията ,22 е също символ за кръг.Когато погледнем формулата виждаме 22:7. 360-те Градуса(кръг) не може да бъде разделено на 7 по равно,както останалите цифри от 1 – 9 могат.Така 7 остава самостоятелно,извън цикълът на живота или реалността.То стои извън  времето ,пространството и универсалните закони.То символизира сътворение само по себе си,където всичката реалност е забравена.Това е самата сила на Сътворението.Това е силата на Бога ,която съществува в друго измерение,но в същото време съществува точно сега.

Енергията на Матрица 7 е нещо специално.Моля ви да разберете,че вие сте 7 , 7 това сте вие,от вътре и от вън.Това е вашата истинска същност. 7 е чисто съзнание,вие сте чисто съзнание.Без него вие просто няма да сте наясно с нищо.Чистото съзнание не е вашият логически ум.Важно е да преживеете истинската си същност като чисто съзнание.Опита,преживяването е единственият път да го разберете.Вие съществувате едновременно в тази реалност и в 7-то измерение.И двете съществуват точно сега.

Матрица 7 ще ви помогне да живеете в настоящето,да съществувате сега.Ще ви помогне да спрете да живеете в миналото или в бъдещето,които са продукт на ума,а не на вашето съзнание.

Матрица 7 е Морфичното Поле на мистичното 7,което ни води обратно до нашият Истински Аз ,до нашето божествено ядро.Това е единствената цел на нашето духовно пътуване .Няма значение как ще го направим или по кой път ще стигнем там.Матрица 7  е навсякъде.Тя е дълбоко в нас,над нас,под нас и около нас.Ние не сме наясно с това,защото сме твърде заети с ежедневният ни живот.Винаги мислим за това какво ще правим утре,къде ще отидем за празниците,мислим за миналото,за всички добри и лоши преживявания...Матрица 7 ни води обратно тук и сега ,далеч от илюзиите на миналото и бъдещето,които са създадени от нашият ум.Ние ще научим разликата между логическият ум и чистото съзнание,истинската ни същност.Матрица 7 ни води в състояние на съществуване ,в което логическият ум утихва и нашата Божествена Същност се появява пред нас.Не се тревожете ако това звучи сякаш ще изгубите ума си напълно,това със сигурност няма да се случи.Дори напротив : вашият ум ще ви стане приятел тук и сега.

 

Такса: 25.77 лв./ 16.77 euro

СВЪРЖЕТЕ С НАС: