RA-SHEEBA

КАКВО Е РА-ШИИБА?

 Хората искат да знаят какво представлява енергията РА-ШИИБА, откъде идва и какво прави. Аз ще се опитам да отговора на тези въпроси с познанията на това, какво знаем ние на този първи етап.

 РА-ШИИБА е много силна част от свободната Универсална Лечебна Енергия. Като колективна вибрация на хората, ние постигнахме исканото ниво на вибрация и спиралата на информация и енергия започна да филтрира. Последният път, когато беше достигнато това ниво в Египет, вибрацията на „Наблюдателите” най-накрая успя да достигне това ниво. Главните играчи бяха готови и единият от тях, който притежаваше силата да предаде това на хората, беше Фараон. След като Фараон почина, всичко беше изгубено.

Сега тези основни играчи са обратно на „борда на играта” , готови да предадат още един път тази енергия. Този път тя ще се носи от множеството и ще има стойност в асистирането на статуса на издигането. Този път  няма да се злоупотребява! Не може, защото няма човек или група, носещи отговорност  за нейното провеждане. Когато множеството я провежда и е готово да се покаже интегрирано, тогава ще започне да преминава много по-голям поток на енергия, както никога преди.

Сега е първият път, когато енергията РА се свързва с енергията ШИИБА.

ШИИБА е – Сексуалната, създаващата, изпълнена с радост, изразаваща ЛЮБОВ, женската част от колоната на Универсалната Лечебна Енергия, която води направо към Източника.

РА е – Източникът, от центъра на Голямото Централно Слънце.

 

ШИИБА показва пътя към РА. Само чрез ШИИБА ние можем да достигнем РА и да намерим нашия верен път към Дома.

Лечебната работа на РА-ШИИБА работи  директно върху Чакрите. Променя нашето ДНК и електромагнетизъм. Извършвайки това, тя ни учи и свързва с ЛЮБОВТА. Любовта е това, което ни помага да прогресираме на всички нива.

Ние се нуждаем да носим Енергията и да позволим на вибрацията да ни променя.

Дръжте Светлината. Покажете нашата Светлина на всички и погледнете, той ще разпознае Светлината.

Какво прави Настройката?

Тя променя вашата вибрация, променя цветовете на вашата душа и отваря пътя на любовта да протече във вашето същество.

“ ИЗКЪПИ СЕ В СВЕТЛИНАТА”

 

Такса: 77.00 лв./44.00 euro