ХУНА РЕЙКИ

Хуна означава „тайна”. Докато корените на съвременната медицина могат да се проследят на не повече от 350 години в миналото, обратно – тези на Хуна датират повече от 5000 години и дори повече. Това е една слжно интегрирана система на ума, тялото и духа. Тя дава отговори там, където съвременната медицина не предполага, че могат да съществуват въпроси, което става очевидно от следното медицинско дефиниране на Хуна Лечението:

Кахуна Лечение: Медицинската фаза на Хуна, която е религиозна или езотерична магическа традиция, родена на Хавайските Острови. Думата хуна означава буквално „тайна” или „това, което е скрито и не е очевидно”. Кахуна означава буквално „пазител на тайната”. Кахуните са Хавайски Вещици-Лекари .

Кахуна лечението обхваща „изчистване на дебелото черво”, работа в енергийното поле, „Хо опонопоно /духовно консултиране/ ломи-ломи и използването на амулети. Неговата теория се оповава на „етерното тяло” /ака/, Божеството /Кумулипо/ и мана. Някои защитници използват като взаимозаменяеми изрази изрази „кахуна лечение” и „Хавайска Хуна”

Хавайската култура, която Макс Фриидъм Лонг е изследвал, е древна култура. Начинът на живот и философията в Хавай са наричани първоначално Хо омана  /„ мана или енергия на жизнената сила”/.

Хората, които са практикували тези учения и техники са знаели, че цялата власт и всичката жизнена сила се излъчват от източника на всичко – целият живот, цялата енергия. Същото знание в онези времена се преподава също на цялата планета. В днешно време по света са оцелели само останки от тази система.

Дълго време, 750 г. Преди Христа процъфтява системата за личностно развитие, лечение и спиритуална дисциплина, известна на „всеки един”. Не е имало почти никакви тайни. В действителност тайните са били толкова малко, че информацията относно техниките или не е била организирана или формално преподавана. Тя просто се формира върху  това „как е било по света по това време”.

По Земята има само останки от тази система, защото тя датира от 325г. Преди Христа /може да е започнала още по-рано, преди хиляди ходини, но данните са от 325г.преди Христа/ и вълната започва да прочиства около планетата, опитвайки се да прочиства и унищожава балансираните системи. Такава вълна е ударила Хавай между 750 и 1250г. преди Христа. По това време Кахуна Па ао пристига в Хавай и заварва много мили миролюбиви хора, живеещи в един рай.

Макс Фриидъм Лонг дава името Хуна на системата, която развива и синхронизира в продължение на повече от 50 години. В своите книги Лонг разказва истории за Кахуна в древен Хавай, държани в строга тайна в продължение на векове.

Макс избира думата Хуна /хавайската дума за „тайна”/ през 1930г., за да опише психологично/религиозните методи, използвани от Кахуна /”Пазителите на тайната”/ при изпълнение на специалните видове „чудеса” или „магия”. Някои от тези чудеса са за изцеление на болните, решаване на лични проблеми, разплитане на финансови и социални затруднения и промяна на бъдещето.

Основната цел на Хуна е да се поддържат хармоничните отношения  в нашето същество на всичките три от тези аспекти, така че ние да можем да присъстваме като съзнателно, креативно, творческо, духовно същество при всички наши дейности и срещи.

Хавайски духовно изцеление, известно като Хуна, означава "тайна". То е енергийна система, която поставя голям акцент върху свързването с вашата духовност, както прави това при  свързване със земята, тялото и емоциите. Хуна ни учи по-скоро да празнуваме живота на физическо ниво, за да се слеят материята и духа, отколкото трансцендентност на физически ниво.

Тази древна традиция се смята, че ключът да се живее пълноценен живот се крие в пробуждането и интеграцията на вашето подсъзнание или низше аз, съзнателното или средното аз и духовното или висше аз. Така ни  се предлага дълбоко красива философия за живота, центрирана в любовта, с визия към човечеството, природата и божественото като хармонични части от космическа общност.
Хуна е много повече от философия, то е начин на живот, който ни дава набор от практики, които са прости, но дълбоко трансформиращи.
Исторически Kaхуна е духовен учител, който е пазач
на знанията и традициите на Хуна. Когато англичаните се заселват на Хавайските острови практикуването на Хуна се забранява и Kaхуните минава в нелегалност.


Хуна означава на хавайски "тайна". Хуна в най-чистата му форма е древното знание, даващо възможност  на човека да се свърже с неговата или нейната най-висша мъдрост в себе си. Разбирането и използването на основите или "седемте принципа" на Хуна е предназначено да донесе изцеление и хармония чрез силата на ума. Това лечителско изкуство и наука за земята е по природа духовно, изпитва нейните понятия и ни дава възможност за интегриране на ума, тялото и духа. Човек би могъл да признае Хуна учениета като едно от природните инструменти, които са полезни в развитието на вътрешно знание и засилване на вродените психически способности.


Такса: 77.88 лв./44.00 euro