GRID CONNECTION

ВРЪЗКА С МРЕЖАТА

 Когато сме готови да пресрещнем нашето Истинско Съм,

Тогава разбираме, че сме ЕДНО!

 

ЛЕЧЕБНАТА МРЕЖА

 Връзка-мрежата това е една работа с космическата енергия – решетъчната мрежа, която ние обозначаваме като Лечебна мрежа.

Това е една енергияна светлинна решетка, която може да ни подкрепя по време на нашето спиритуално пътуване. Придобитите опити показват, че хора, които имат досега или една настройка или са получили връзка с тази решетка, са могли да изживеят промени в положителна посока. Те са се научили сами да се наблюдават, за да разпознават негативни мисли и емоции, да трансформират и след това да оставят.

 Това, което се случва наистина по време на Мрежата-Връзка-Заседание, ние почти не можем да опишем. Но това, което то може да предизвика, ако го оставим наистина да предизвика, се изблоява тук, както следва:

 То изгражда нашата собствета Светлинна решетка

 Така, както Земята е обвита от една енергийна мрежеста решетка, така и ние хората имаме своя собствена решетка. Даниела казва: „Междувременно знам, че има различни Енергийни-решетки, тъй като виждах различни и можех да изживея различни.”

 Най-често ние не осъзнаваме, че притежаваме собствена Светлинна решетка. Тази решетка често се обезпокоява от нашите емоционални или ментални блокади. Но дава отражение в различни области на нашия живот. Но с помощта на Лечебната решетка може Собствената Светлинна решетка да се изравни или „поправи” и така ние можем, ако наистина го допуснем, да се развиваме спиритуално по-нататък. Изисква се непременно истинската вътрешна готовност за това.

 Тя работи в емоцинална и ментална равнина

 Чрез ориентиране и съединяване ние постепенно разкриваме, че ние сами създаваме

нашия свят чрез нашите мисли и зависимостта от нашите емоции, което означава, че след това можем и сами да променим.

 Така, както изглеждат нещата в нашата Вътрешност, така те се отразяват отново във Външния свят.

 Тя ни въвежда в Синхронностите на Съзнанието

 Тя ни дава да осъзнаем синхронностите, това озчава, че ние ставаме внимателни към определени събития, с които се сблъскваме и които се нагаждат, които могат да бъдат знакови и полезни.

Тя ни свързва с реката на живота

Тя привлича към нас нещата, които са важни за момента. Може да е семинар, който да съдържа неща, необходими ни в момента или може да са точните методи за действие, които трябва да приложим за нашия процес на развитие или отхвърляне. Или срещаме хора, които са отражение на нашия вътрешен свят. Чрез нея можем да открием нашите вътрешни маски, да ги оставим настрани, за да бъдем по близо до нашето истинско СЪМ.

 Тя връща към нас всички аспекти на нашето СЪМ

Често ние не сме съвършени. Много аспекти на нашето вътрешно СЪМ са изгубени по различни причини, висят из други светове, прилепват към минали животи или спимени или се подтискат от нас. Затова ние се чувстваме уморени, не концентрирани, подтиснати и т.н.

Тя ни връща към нашата Есенция на съществото – към нашето истинско СЪМ

Ако ние допуснем и наистина сме готови, научаваме се наново и отново както да разпознаваме нашите маски, които носим от инкарнации на инкарнации и така и да ги изоставяме. Когато сме извършили това, можем да разпознаем нашата Божественост и разбираме, че сме безсмъртни.

 Тя ни прави да сме ЕДНО ЦЯЛО

Тя ни прави да осъзнаем, че не сме отделни същества, а всички заедно сме свързани енергийно. Един хубав и прост пример за тази свързаност намираме между майката и детето.

Всеки от нас има своята идентичност, но в истинското ядро всички сме равни, ние сме ИСТИНСКО СЪМ – всеки от нас – и така всички сме ЕДНО.

Чрез това познание и чрез отстраняване на нашите маски ние предизвикваме не само промени не само в нас самите, а и около нас, в заобикалящите ни хора – това е един Каскаден-Ефект.

Ние вярваме, че колкото повече хора работят с Лечебната Решетка, толкова по дълбоко е изцелението на Светлинната решетка на всеки един от нас и по този начин за всички нас като ЕДНО.

 

МРЕЖАТА ЗА ВРЪЗКИ НЕ Е САМО НЕЩО, КОЕТО СЕ ПРАВИ И С ТОВА СЕ ПРИКЛЮЧВА. С МРЕЖАТА ЗА ВРЪЗКИ СЕ ПОСТАВЯ В ХОД ЕДИН ПОСТОЯНЕН ПРОЦЕС НА РАЗВИТИЕ.

 

 

Такса: 333.00 лв.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС: