ИСУС ЗАЩИТА И ОВЛАСТЯВАНЕ

Исус защита и Овластяване, служи като духовна защита, духовно оръжие и се извършва директно от Възвишеният Учител Исус с Божествено помазване.

Учителят Исус ни даде тази Божествена Енергия за пълна защита срещу всяко зло, така, че Вие ще можете да имате  мощна защита,  около вас, предмети, места, и др.

Енергията може да се използва за физическо, емоционално, духовно, умствено, психическо изцеление,  при тежки атаки от всички негативни, зло породено от  юридическо или физическо лице или всяко друго бедствие, което се изпречи на пътя ви.

Тази  лечебна енергия може да се използва за лечение на всякакъв вид заболявания, болести, психически / емоционални разстройства, хронична болка, и така нататък. Тя може да се използва, за да се откъснат от зависимостта си от всяко вещество, като алкохол, храна и или ума промяна химикали или лекарства.

 

Такса: 74.00 лв./ 44.00 euro