БИО ГАЛАКСИ РЕЙКИ

 

Първо ниво

1.Разкриване за достъп и активиране на Био Галакси енергия, Укрепване на други символи и енергия и Хармонизиране на цялата енергийна система във физическото тяло и етериката.

2. Раздвижване на Чакрата и на всички негативности, Отваряне /Разкриване/ на съпротивлението или блокиране на енергията и също емитиране /изхвърляне/  на енергиен поток.

3. Заземяване, премахване, решителност и унищожаване на цялата негативна енергия. Използва се обикновено за почистване на дома от негативна енергия или зли същества.

4. Карма и ситуации

5. Доставяне на енергия от голямо разстояние, свързване на едно място с друго, както и създаване на между-дименсионална връзка.

6.Активиране на небесната и земна енергия и също тяхното свързване.

7. Проникване във вратата на дименсията, визуална представа на далечно разстояние и изостряне на интуицията.

8. Подобряване на усещането на космоса и обединяване на галактиката.

 

Такса: 34.77 лв./22.00 euro

 

СВЪРЖЕТЕ С НАС: