Money Angel Reiki

МАР е създаден да помага при оказване на помощ и инспириране по време на икономически стрес. Тази система не е направена за незабавно манифестиране на здраве или благополучие. По-скоро, това е система, която помага на паричния стрес и проблемите. Някои от изложените причини за проблемите могат да са вътрешни, но някои могат да са външни /такива, когато икономиката изпада в рецесия/.

 

 

МАР не снабдява с бързи-решения, но асистира на индивида да направи дългосрочни промени и да изнамери стратегии за по-добро боравене с парите. Той помага при оказване на помощ в трудни времена.

При работата с МАР вие ще се свържете с вашия личен Ангел на Парите, който ще ви асистира във вашето персонално пътуване към благополучието. Този Ангел на парите може да бъде аспект на вашето висше аз, спиритуален водач или настоящ ангел, зависи от това, какво е точното усещане за вас в момента и за вашата система на убеждение.

 

Някои парични проблеми могат да са персонални, като например лошо менажиране/управление/ на вашите финанси, когато не се изкарват пари според потенциала или когато нямате точните умения  или точната кариера/професия/.

При работата с МАР вие ще работите с вашия собствен спиритуален финансов съветник, който ще ви помогне във водачеството през трудните времена и предизвикателства. Част от работата на МАР е да ви помогне да вземете твърди решения, но и ще ви окаже спиритуална подкрепа, която ще ви помогне да вземете тези решения по-лесно и да ги приложите по-безболезнено.

Да кажем, че при вас има изтичане на пари, тъй като вие прахосвате парите, твърде много теглите от кредитната си карта и не управлявате добре парите си. Вие ще работите с вашия Ангел на Парите, за да изчистите това изтичане, да подобрите вашите навици и да направите това, което е необходимо, за да възстановите отново спестяванията си.

Когато се касае за боравене с огромно колективно изтичане, такова, каквато е глобалната рецесия, вие се нуждаете от вземане на смело решение, такова като промяна на кариерата, тъй като вашата индустрия просто няма да работи повече за вас. Вашият Ангел на Парите може да ви направлява в това.

Моля отбележете: Ангелът на Парите никога не предоставя бързо решение. Ако точно сега не ви достигат пари, това от което не се нуждате не е да харчите, а да станете финансово стабилен в дългосрочен аспект, ето това е, в което Ангелът на Парите ще ви помогне. Ако вие изпитвате желанието да теглите пари, вие сте добре дошли да приложите МАР с която и да е система или практика, която да приложите докрай.

 

Такса: 26.77 лв./ 17.77 euro