СВЕЩЕННИЯТ ОГЪН гТУМО

 

гТумо е вътрешният огън и космическа топлинна енергия от астралното тяло ,която усилва духовните постижения на човешкото същество .гТумо лекува разнообразни видове физически и психични заболявания.Приложението на гТумо за лечение не изисква концентрация ,дихателни техники или медицина.гТумо тече дори когато мислим за странични неща.Настройката трае приблизително 10-15 минути  и веднага новият практик може да прилага гТумо на себе си или други ,чрез докосване дланите на ръцете си. Тази ситема няма символи,мантри и се използва единствено енергийния аспект на гТумо с вариращи енергийни модели.Това прави използването на тази красива и мощна енергия  много лесно.Нивата са 4

 1- во Ниво(Практик)

Вие ще бъдете настроени към енергията  гТумо ,така че енергийните канали ще бъдат отворени и изчистени.

 2-ро Ниво (Висше Практик)

Енергията  гТумо ще бъде увеличена 108 пъти.Отварят се нови пътища на енергия ,докато се изчистват компонентите на тялото,чакрите,надите,аурата и т.н.На това ниво можете да използвате 5 основни енергийни модела и 9 вторични енергийни модела.

 3-то Ниво (Персонално Мастерско Ниво)

Енергията  гТумо ,която канализирате ще бъде усилена 1000 пъти.

 4-то Ниво (Мастер Учител Ниво)

Ще можете да предавате тези настройки на други. Вашите лечебни способности ще бъдат увеличени до 10 000 пъти от тези които сте имали в 3-то ниво.

 

Такса: 112.88 лв./ 77.88 euro

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС: