ЗЛАТНАТА ЗВЕЗДА НА ХРИСТОС

 

Когато получавате активиране, вие получавате обмен на енергия, която идва от Активиращия, който вече е перфекционирал енергийните ре-уравновесявания и конфигурации с тези от Златната Христова яйцевидно оформена сфера./те ги реализират или не ги реализират./ Когато вие станете „месия” в Христовите енергии чрез Златната Христова Чакра /2-ра позиция/ на активирането, тогава вие започвате да резонирате с по-дълбока вътрешна космическа светлина, която е от Създателя/Източника/ Господ.

Това също е вашето Прераждане и вие започвате да „раждате” ново космическо същество вътре във вас, което огрява напълно целия географски разположен град/държава, където вие живеете/ дори когато вие не можете да видите вашите енергии с вашите физически очи/.

От гледна точка на възприятието на Създателя, ние никога не сме били отделна част.

Ние сме били винаги ЕДНО ...Ние сега се приближаваме все повече към нашите интердименсионални светлинни тела и ние вече сме мулти-дименсионални. Единствената разлика е, че ние все повече осъзнаваме това. ООО!

Част от това, че сме активирани означава, че сме поставени на 12-тата активирана енергийна матрица на златния лъч.

Сега ние сме активирани на мрежата и ние също започваме да си „спомняме” повече неща и „Източникът” на нашите спомени няма да има „действителен” „източник” освен, че първоначално ще „знаем”, че това идва от По-висши Същества, По-висши Водачи, което означава също Създател/ Източник/Господ. Същото нещо – само други наименования. Както Исус казва: „Бъди спокоен и знай”.

Като част от активиранията, вие носите по-висока вибрационна честота. Тези честоти са „ключове”, които отключват и отблокират вашите вътрешни врати , така че вие можете да ги отворите свободно и да се разхождате в тях със собствената вътрешна сила.

Тези ключове са за да бъдете ОТВОРЕНИ НА ВСИЧКИ ВАШИ НИВА!

Това означава, 5 фута под вашите крака, нагоре през цялото ваше физическо тяло, през вашите Христови нива и все нагоре към Източника вие вече СЕ СЛИВАТЕ В ЕДНО С ИЗТОЧНИКА! Вие сега се разхождате по Сакралната Пирамида или със Света Троица ВЕДНО!

С тези сливания в Единното в нашето цялостно Божествено Същество, Вие също се сливате с ВСИЧКИ Ваши чакри ВЕДНО!

Прибавено към вашите СЕДЕМ, които имате във вашето тяло, вие сега сте активирани на 12 от вашите чакри.

Останалите 5 са над вашата корона или глава.

В допълнение, вие имате допълнително нещо ново, навлезнало във вас и което е прилепнало вашето тяло към нови светлинни тела чрез активиращия процес. То е под вашите крака, под всеки пръст на вашите ръце, във вашите глезени, във вашите колене, под вашите бедра, включително и новите при коронната чакра, зад вашата шия, около вашето лице,  на върха на вашата глава и зад вашата глава.

Вие се променяте и бързате с много бърза крачка. Тази бързина се дължи на новото космически свързано светлинно яйцевидно тяло, което вие сега носите. През тези яйцевидно оформени сфери, вие ще продължавате да се изстрелвате по вашия път към Космоса, Галактиките и да бъдете някъде на планетата земя в проблясъка на вашите очи. Това включва телепортиране измежду другите неща.

Когато вие получите активиране, ДНК нишки /няколко хиляди във времето/ се пренасят надолу от вашия Източник и също Космическата Христова Енергия идва надолу. Тези енергии са извънредно силни тъй като слизат направо надолу от Главата-Бог/Източника/. По този въпрос имаме много появили се мастери, работещи с нашите енергии, разбира се , Съществата на Светлината и други междупланетни същества, които носят също тези  космически яйцевидни Христови енергии.

 

Такса: 77.00 лв./ 44.00 euro

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС: