ВРЪЗКА С МАГНИТНА ЗЕМНА РЕШЕТКА

 

  

По време на тази среща ще работим в четири последователни стъпки.

В първата стъпка чрез енергията на Майката Земя и намиращите се в нея силови линии, чрез енергията на Шакти, здраво заземена в нея, ще можеш да се заземиш на всички земни нива.

Тази Енергия на Земята /и Силовите Линии в първата стъпка ,  навлиза по време на инициацията през Коренната  чакра до чакрата на слънчевия сплит  и е много силна и мощна енергия.

 

Във втората стъпка ти ще се свържеш чрез Мелек Метатрон с космическата енергия, тя протича през твоята чакра на Звездната душа до чакрата на Слънчевия сплит, докато двете енергии се съединят и твоето светлинно тяло продължава да се разширява. Ти можеш да почувстваш тези енергии при всяко поемане на въздух. Ако се чувстваш достатъшно отворен към енергиите и тяхното възприемане.

В третата стъпка ти се обгръщаш към енергиите на Исус Христос,  Христовата енергия протича през всяка твоя клетка и се оставя да вибрира по време на своето движение.

В четвъртата стъпка  се осъществява прикрепването към магнитната решетка. Приета от енергията на Шакти/Земни и Силови линии, Мелек Метатрон/ Божествената Древна Енергия и Исус Христос/Христовата енергия. Чрез тази решетка ти се прикрепваш/свързваш/  с всички решетки на всички измерения.

Чрез тази връзка ти усещаш трансформацията и се изпълваш с магнитната енергия, която се разширява и се съединява с цялата енергия на любовта на светлинната решетка, на Соларния Логос  и свързаните с теб измерения.

 

 

Тъй като говорим за много високо резонираща енергия и която действа след почти 12 часа, решихме да напрвим връзката на 4 части. Предимство е, ако вече работите с енергийте и то с високорезониращи, но ако сте начинаещ, то тази енергия ще направи връзката с вас с необходимото точно темпо.

1.            Част на Енергията на Шакти, Майката Земя и нейните Силови Линии

 

В Хиндуизма Шакти е женската древна енергия на Вселената, представляваща активната енергия.

Често тя се отъждествява с женския двойник от индуския Тримурти, триединството на "Брахма, Вишну и Шива. Той олицетворява древната  майка. 

 

Силовите линии, известни също като Ley/Лей/ линии принадлежат към геомантната зона. Всички силови /захранващи/ линии имат своя собствена форма. Понятието Ley Lines беше въведено в началото на 20-ти век от англичанина Алфред Уоткинс. Силовите линия или Ley линии са един пулсиращ меридиан.  Особено силна става силовата линия, когато две силови линии се пресекат.

Силовите линии са пълни с жизненост и енергия. Те са разположени често на фона на ландшафта или по средата на градовете, напр. при паметници или при стари църкви, но не при всички тези места е задължително те да се намират.  

 

Итгересното е да се намерят  в старите църкви, но най-странното е, когато са  при олтара на църквата. Те просто минават през места като Гластънбъри, където издайнически блестят в златисто-зелена светлина. Докато тези във Франция на Мон Сент Одил имат златисто-бял цвят.

Тези линии не са видими за човешкото око дотогава, докато реалността не се  промени. Промяната става очевидна, когато проумеем какво е реалност и каквое  Илюзия.

Силовите линии са навсякъде, където ти се чувстваш добре и усещаш позитивната енергия, там, където можеш да се заредиш с живототворна енергия. Енергията, която протича през силовите линии, подсигурява с енергия растенията, дърветата, природата и е живототворен енергиен извор за нас.

2. Степен на Божествената енергия – Енергията на Първичната сила чрез Мелек Метатрон

Мелек Метатрон, окото на Бог, Господарят на Царствата , ти носи със своята

светлина и своята неизмерима любов енергията на първичната сила, космическата, божествената енергия, която обхваща всичко и прониква във всичко.

Неговата енергия активира божествената същност във вас и ви изпълни с тази енергия и тази прекрасна светлина, така че винаги ще продължавате да се разширявате и да можете отново да се зареждате.

3. Степен на Христовата енергия, чрез Иисус Христос

Христовата енергия е чистото сливане с всичко, което е прозрението, че няма

разделение, че безусловната любов не е такава, кавато ни е изглеждала винаги.

Но тя е това отделящо се от теб нещо, което си носил в себе си със старите  и

вселили се в теб модели. Сега ти навлизаш в една цялост, опознаваш Личното Аз

и се изпълваш с тази енергия.

 

4. Степен Магнитната Всеобхватна мрежа

Магнитната енергия е така силна , че тя се намира в прекрасна здрава обвивка около теб и те обвива като в одеало. Ще бъдеш опакован в Земната Магнитна решетка и чрез тази връзка ще получиш достъп до всички други мрежи. Тя е майката мрежа на земята и ако си винаги готов в резонанс с нея, ти си в резонанс с Майката Земя и ще преминеш през различните промени и ще влезнеш в следващото измерение. Твоята душа, твоето светлинно тяло, с помощта на връзката в по-високите честоти, може сега твърдо да се установи и по всяко време да те зарежда с енергията си, като това увеличава твоето собствено трептене около експоненциалното.

Такса: 222.00 лв./111.00 euro

За информация и записване: