КЛЮЧЪТ  НА АРХАНГЕЛ РАЗИЕЛ

 

Този ангел е легендарният автор на книгата за Ангел Разиел – „в която е орязано всяко небесно и земно познание”. Книгата за Ангел Разиел се  ползва с името, че съдържа 1500-те ключа на мистериите на Вселената. За нещастие тя е написана на толкова мистериозен език и е толкова невъзможно да се дешифрира /без да се взема предвид помощта на самия Разиел/ , че дори най-висшите небесни ангели не могат да я възстановят. Разиел е класиран като специален патрон към първите човешки същества.

Архангел Разиел е един от Серафимите, пазачът на достоверността и сферата на непорочните идеи. Той е запознат с редица мистични изкуства и може да разясни истината, скрита зад много окултни истини във Вселената. Един интересен факт, който Архангел Разиел може да ви представи, е разбирането на енергийните потоци в магическия свят и как да ги манипулираме към различни завършеци. Той е познат като „магьосник на архангелското царство”, явявайки се пред вас като въплъщение на силата, като командир, който изглежда като най-големият магьосник Гандолф от Властелина на пръстените.  Неговият подарък за вас е да ви асистира да работите през събитията на минали животи, както и да посявате семената на изявяване.

Той може би е записал всичко и може би поради неговото съжаление към годежа на Адам и Ева, е дал книгата на Адам, за да може той да разбира по-добре Господ. Това не беше одобрено от някои от другите Ангели и те откраднали книгата от Адам и я хвърлили в океана. Господ вместо да накаже Разиел, извадил книгата и я върнал на Разиел. Книгата след това преминала към Енох, който става по-късно Ангел Метатрон. Той също е бил автор на един том, от който Ноа е научил как да построи ковчега. Това не би трябвало да се обърква с Рафаел, който е ангелът, даващ тома на Разиел на Ноа, без той да е написал това.

За работата с Архангел Разиел се изисква малко промяна от ваша страна. Той не е за слабостта на сърцето. Когато решите да предприемете тази стъпка за израстване и промяна във вашия живот, животът няма да бъде същият. Тук няма връщане назад или възпиране притока на енергия. Не се страхувайте от този командващ сега Архангел. Той ще ви доведе до следващото равнище на спиритично израстване и нататък към следване на пътя на вашата житейска мисия, вашата цел за съществувание. Вие интензивно ще изучите алхимия и появата на духа, също ще ви бъде представена възможността да отключите вашето подсъзнателно познание и памет.

ВСЕКИ ДЕН АРХАНГЕЛ РАЗИЕЛ СТОИ НА ВЪРХА НА  MT. HOREB  И ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ТАЙНИТЕ НА СВЕТА НА ЧОВЕШКИТЕ СЪЩЕСТВА.

 

Архангел Разиел: „Използвайте дадената ви от Бог сила и намерение да  показвате благословиите във вашия живот!”

Допълнително послание

„Ти  си  светлина: учен, мъдрец,висш свещеник/висша светейша, мъдрец и висш ясновидец. Сега е настъпило времето да се  обедини твоята духовна мощ и сила и да се задейства твоята личност. С любов и решителност  трансформирай твоите намерения в настоящето.  Кажи молитвите  за твоите намерения и помоли за водачество и знаци, за да очертаеш своите намерения и появата на духа във възможно най-висшето ниво.”

 Такса: 44.00 лв.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС: