МАГ НА НОВОТО ВРЕМЕ

 

 

Магията е съществувала на всички етапи на развитие на човеството.Сега това древно знание се завръща отново в Духовния живот на човека. Магия от Духовният свят на Свевтлината действителност и няма нищо общо с вълшебството. Последните използват спомагателни средства и се основават на илюзията, възпроизведени с помоща на трикове.

Мерлин и Кутхуми са поели върху себе си задължението, така както това е било по времето на Авалон, да предадат магията и ритуалите от най-високото нивото на Светлината действителност на хората и да им помогнат по техният път. Това е професия на Новото Време, отличава се с висока ефективност и посвещението става от Мерлин и Кутхуми - пазителите на магията.

След посвещението ти получаваш много магическа енергия и можеш да използваш ритуалите за себе си и за други хора.

Ритуалите се провеждат на достигналите до нас от Духовният свят на Светлната символи, които стават достъпни за нос отново, след времето на Авалон.

Ритуалите е трудно да се разберат с човешкото съзнание. Те трябва да се почувстват и да се осъзнание тяхното проявление в твоя живот.

Ето някои от ритуалите:

Ритуал за мир и хармония всемейството

Ритуал против депресия

Ритуал за разширяване на енергията в енергийното тяло

Ритуал против физически и душевна болка

Ритуал за получаване информация за мисията на Душата

Ритуал за осъществяване контакт с природните духове

Ритуал за планетарен подем

Ритуал за изчистване

Ритуал за парично благополучие и богатство

Защита от отрицателни енергии

Ритуал за професионален успех

Ритуал за здраве

Ритуал за безусловна любов

Ритуал за спокойствие и баланс

и др.

Ти можеш да използваш всички тези ритуали, при това с подкрепата и любовта на Мерлин и Кутхуми -пазителите на магията.

Ако това послание е получило отклик в твоето сърце, то вероятно, ти вече си работил с магията в предишна инкарнация.

 

Магията - това е отговор на всички въпроси с Божествената сила вътре в теб. Магията е използвана презвсички епохи. Тя може да бъде овладяна само от хора с високо ниво на съзнанието. За да работиш за себе си, да бъдеш защитен и да помагаш на другите е необходимо посвещение.

Много често хората са злоупотребявали и са манипулирали други хора. До сега възможностите на магията  са били ограничени, тъй като магията без космическо посвещение има ограничен спектър на действие. Сега имаш възможност да получиш космическо посвещение и да разполагаш с огромни възможности и да използваш ритуалите за благото на другите хора и за теб самият.

 

 

ОМАР ТА САТТ

 

222.00 лв./ 111.00 euro

 

 


Сеансите се провежда при уговорен предварително ден и час.