ВИЖДАНЕ ОТ РАСТОЯНИЕ

 

Накарайте някой свой приятел да отиде до място, което ви е непознато, във време, което двамата сте уговорили, и да действа като обект на експеримент за ясновидство или „виждане от разстояние". Той трябва да остане там за десет-петнадесет минути, като внимателно огледа всички особености на мястото и си ги запише, за да ги използва по-късно. Докато приятелят ви прави това, идете в някое тихо усамотено място, затворете очи, отпуснете се и започнете да медитирате. Заемете позата на наблюдател и бъдете готов за предстоящия експеримент. Когато мисловната ви дейност се успокои и стане по-ясно фокусирана, насочете вашето възприятие към приятеля ви с ясното намерение да видите къде се намира той и какво вижда. Останете в позата на наблюдател, докато следите възприятията, които спонтанно достигат до вашия мозък. Оставете впечатленията ви да се формират така, както достигат при вас, без да се опитвате да се намесвате, освен ако са възпрепятствани от някоя натрапчива мисъл или образ. Оставете това, което започнете да виждате, да добие по-ясни очертания, без да избързвате със заключенията какво представлява то. Опитайте се пак да откриете приятеля си, като оставите вашите новозараждащи се впечатления да продължат да се трупат, докато оформят една по-цялостна картина. Не се опитвайте да участвате и вие в този процес, а запазете позата на наблюдател. Дори и да не виждате конкретно място, пак може да възприемете някои от неговите черти. Правете това в продължение на петнадесет минути или повече, като си водите бележки за нещата, които възприемате, и за спонтанните асоциации, които те предизвикват у вас. После сравнете вашите наблюдения със списъка, в който са изредени особеностите на мястото и другите наблюдения, свързани с експеримента, които е направил вашият приятел.