ПРАВИЛНО ДИШАНЕ

 

Докато не се осъзнае фактът, че неправилното ди¬шане води до заболяване, усилията за лечение ще бъдат с нетрайни резултати. Болният диша неправил¬но, кръвта е непълно окислена и следователно не из¬пълнява изцяло функциите си да оросява и храни клет¬ките на тялото. Практикувайте дълбоко дишане по-техниките на Хатха йога, докато го усвоите напълно, за да може да предадете после опита си на болните, кои¬то ще лекувате.

Други  важни  здравни  фактори са гимнастика,  физическа дейност, лична хигиена и достатъчно почивка и сън. Болният трябва да се убеди, че без достатъчно почивка мозъкът се преуморява и отказва да върши правилно и пълно задълженията си.

За съжаление модерната цивилизация значително ни е отдалечила от природата и законите й, така че естествените ни подбуди и склонности са заглушени. Престанали сме да се вслушваме в гласа й, в т. ч. и в нашето тяло, докато тя се откаже и престане да ни зове. Да се върнем към природата колкото може по-скоро и по-близо! Живеейки възможно най-адекватно с нея и по нейните закони, много скоро ще получим награда¬та, която тя дава на всички, които са й верни.

Привилегия и дълг на всеки лечител е да просвети и възпита, да разясни на болните природните закони. Не „кърпач" на тела, а помощник, учител до голяма степен е истинският лечител. Той трябва да превърне призванието си в свещено, да' помни за братството между хората, да осъзнае, че задачата му е да раз¬пространява радостната вест за здравето и силата, да заведе братята си при майката природа, от чиято грижа те са се откъснали^като заблудени агнета. Прие¬мете тези съвети за свой висок идеал и работата ще е едно от най-големите ви удоволствия и един от най-големите ви успехи!