КРИСТАЛНИТЕ ДЕЦА

 

Кои са кристалните деца?

Първото нещо, което прави впечатление у кристалните деца (ще ги наричам и само „кристалите"), са техните очи - огромни, проницателни и мъдри не за възрастта им. Те се впиват хипнотично и разсъбличат до голо душата ви, за да видят истинския й образ.

Навярно сте забелязали, че това е „нова порода" човеци, интензивно населяваща планетата ни напоследък. Те са благи, очарователни и всепрощаващи. Тези нови труженици на светлината - към дадения момент от новородени до седемгодишни - не приличат на дошлите преди тях. Съвършени в много отношения, те задават посоката, в която се движи човечеството... А тя е положителна!

Малко по-големите деца (от 7 до 25 години), тъй наречените „индигови", имат някои общи характеристики  с  кристалните.  И двете  поколения притежават изострена чувствителност и медиумни способности, както и важна житейска мисия. Различават се основно по темперамент. Индиговите са воини по дух, тъй като колективното им предназначение е да изкоренят старите вярвания, които повече не ни вършат работа. Те идват на Земята, за да разклатят основите на опорочените правителствени, образователни и правни системи. Ето защо децата-индиго се раждат с буен нрав и пламенна решителност в сърцата.

Възрастните, които се съпротивляват на промяната и се придържат към установените норми, често не разбират малките индиго, а им поставят абсурдни диагнози като синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност (ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder) или синдром на дефицит на вниманието (ADD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder). За съжаление, щом бъдат подложени на някакво „лечение", тези деца загубват своята прекрасна чувствителност, духовните си дарби и воински устрем.

В книгата си Как да се грижим за децата-индиго изследвам изчерпателно това явление, описано най-подробно и от Лий Керъл и Джен Тобър в Децата-индиго (и двете издание на „Хей Хаус").

За разлика от индиговите, кристалните деца изглеждат безкрайно щастливи и спокойни. Те, естествено, също избухват понякога, но като цяло са много по-склонни да прощават и са истински добросърдечни. Пионерската работа, извършена преди тях, им е несъмнено от полза. Защото децата-индиго поеха напред с мачете в ръка, изсичайки всичко, изгубило еволюционен смисъл, и им дадоха възможност да ги следват по разчистените пътища на един по-сигурен и безопасен свят.

Тези две поколения бяха знаково именувани като „индигови" и „кристални" заради цветовете и излъчването на енергийното си поле. Индиговите деца имат много индигово-синьо в аурите си, което е цветът на „чакрата на третото око", намираща се в главата между веждите. Третото око отговаря за проницателността или способ¬ността на човека да вижда енергията, духовете, миналото, настоящето и бъдещето. Повечето от малките индиго притежават такава дарба.

Кристалните деца са обгърнати от красиви, многоцветни, опалесцентни аури в пастелни оттенъци, подобни на ефекта от кварцовата призма, и съответно си падат по кристали и камъни, както ще прочетете по-нататък в книгата. Ето откъде идва и името им „кристални". Можем да ги познаем по следното:

           в повечето случаи са родени през 1995-та или по-късно;

           имат големи изразителни очи;

           като личности са магнетични;

           изключително сърдечни;

           проговарят късно;

           притежават изумителен музикален слух - може да пропеят, преди да проговорят;

           за да общуват,  използват телепатичните  си способности и собствен жестомимичен език;

           случва се да им поставят диагноза „аутизъм" или синдром на Аспержер (Синдромът на Аспержер е по-мек вариант на аутистично разстройство, изразяващ се в социална изолация и ексцентрично поведение в ранна възраст, съпроводено с нарушения в двустранното социално общуване, невербалната комуникация, артикулацията и моториката, както и с наличието на тясна сфера от натрапливи интереси. - Б. пр.);

           по характер са меки, нежни и обичливи;

           всепрощаващи;

           силно чувствителни и емпатични;

           имат здрава връзка с природата и животните;

           проявяват се като лечители;

           интересуват се от кристали и камъни;

           често говорят за ангели, духовни водачи и разказват спомени от минали животи;

           отличават се с невероятна  артистичност и креативност;

           предпочитат  вегетарианска  храна  и  сокове пред „нормалната" храна;

           могат да са умели изследователи и катерачи с поразителен усет за равновесие.

Деца на новото хилядолетие

Годината бе 1995-та - време, когато мнозина от нас усещаха разяждащо безпокойство в слънчевия сплит. Осемдесетте с върлия си материализъм току-що бяха отминали, а ние търсехме собствен смисъл и начини да направим нещо добро за света. Настъпваше началото на нов духовен ренесанс, тъй като бяхме започнали да се вглеждаме в себе си, където всъщност се криеха отговорите и удовлетворението.

Не бяха малко и преминалите през дълбинни духовни преживявания през споменатата година. Спомням си, че на 15 юли гръмовен ангел ски глас ми помогна да се отърва невредима от въоръжена автомобилна кражба. Оттогава се посветих на това, да привличам вниманието на другите към духовността. Срещала съм безброй хора по цял свят, „посетени" и пробудени по същото време.

Следователно, няма място за чудене, че кристалните деца започнаха да пристигат именно през 1995-та. Те са били наясно, че възрастните са вече готови за тяхната висока вибрация и техния чист начин на живот. Първите им представители обаче са се въплътили на планетата ни доста по-рано като поколение от пионери, което е трябвало „да провери какво е положе¬нието и да докладва у дома" по време на сън. Та ето от кого е било предадено съобщението, че 1995 година е подходяща за мащабна инкарнация на високоеволюирали души.

Броят на идващите на бял свят кристални деца продължава да расте. И с всяка година те са все по-развити и по-силни като индивиди и личности.

 

Кои са кристалните деца?

Първото нещо, което прави впечатление у кристалните деца (ще ги наричам и само „кристалите"), са техните очи - огромни, проницателни и мъдри не за възрастта им. Те се впиват хипнотично и разсъбличат до голо душата ви, за да видят истинския й образ.

Навярно сте забелязали, че това е „нова порода" човеци, интензивно населяваща планетата ни напоследък. Те са благи, очарователни и всепрощаващи. Тези нови труженици на светлината - към дадения момент от новородени до седемгодишни - не приличат на дошлите преди тях. Съвършени в много отношения, те задават посоката, в която се движи човечеството... А тя е положителна!

Малко по-големите деца (от 7 до 25 години), тъй наречените „индигови", имат някои общи характеристики  с  кристалните.  И двете  поколения притежават изострена чувствителност и медиумни способности, както и важна житейска мисия. Различават се основно по темперамент. Индиговите са воини по дух, тъй като колективното им предназначение е да изкоренят старите вярвания, които повече не ни вършат работа. Те идват на Земята, за да разклатят основите на опорочените правителствени, образователни и правни системи. Ето защо децата-индиго се раждат с буен нрав и пламенна решителност в сърцата.

Възрастните, които се съпротивляват на промяната и се придържат към установените норми, често не разбират малките индиго, а им поставят абсурдни диагнози като синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност (ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder) или синдром на дефицит на вниманието (ADD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder). За съжаление, щом бъдат подложени на някакво „лечение", тези деца загубват своята прекрасна чувствителност, духовните си дарби и воински устрем.

В книгата си Как да се грижим за децата-индиго изследвам изчерпателно това явление, описано най-подробно и от Лий Керъл и Джен Тобър в Децата-индиго (и двете издание на „Хей Хаус").

За разлика от индиговите, кристалните деца изглеждат безкрайно щастливи и спокойни. Те, естествено, също избухват понякога, но като цяло са много по-склонни да прощават и са истински добросърдечни. Пионерската работа, извършена преди тях, им е несъмнено от полза. Защото децата-индиго поеха напред с мачете в ръка, изсичайки всичко, изгубило еволюционен смисъл, и им дадоха възможност да ги следват по разчистените пътища на един по-сигурен и безопасен свят.

Тези две поколения бяха знаково именувани като „индигови" и „кристални" заради цветовете и излъчването на енергийното си поле. Индиговите деца имат много индигово-синьо в аурите си, което е цветът на „чакрата на третото око", намираща се в главата между веждите. Третото око отговаря за проницателността или способ¬ността на човека да вижда енергията, духовете, миналото, настоящето и бъдещето. Повечето от малките индиго притежават такава дарба.

Кристалните деца са обгърнати от красиви, многоцветни, опалесцентни аури в пастелни оттенъци, подобни на ефекта от кварцовата призма, и съответно си падат по кристали и камъни, както ще прочетете по-нататък в книгата. Ето откъде идва и името им „кристални". Можем да ги познаем по следното:

           в повечето случаи са родени през 1995-та или по-късно;

           имат големи изразителни очи;

           като личности са магнетични;

           изключително сърдечни;

           проговарят късно;

           притежават изумителен музикален слух - може да пропеят, преди да проговорят;

           за да общуват,  използват телепатичните  си способности и собствен жестомимичен език;

           случва се да им поставят диагноза „аутизъм" или синдром на Аспержер (Синдромът на Аспержер е по-мек вариант на аутистично разстройство, изразяващ се в социална изолация и ексцентрично поведение в ранна възраст, съпроводено с нарушения в двустранното социално общуване, невербалната комуникация, артикулацията и моториката, както и с наличието на тясна сфера от натрапливи интереси. - Б. пр.);

           по характер са меки, нежни и обичливи;

           всепрощаващи;

           силно чувствителни и емпатични;

           имат здрава връзка с природата и животните;

           проявяват се като лечители;

           интересуват се от кристали и камъни;

           често говорят за ангели, духовни водачи и разказват спомени от минали животи;

           отличават се с невероятна  артистичност и креативност;

           предпочитат  вегетарианска  храна  и  сокове пред „нормалната" храна;

           могат да са умели изследователи и катерачи с поразителен усет за равновесие.

Деца на новото хилядолетие

Годината бе 1995-та - време, когато мнозина от нас усещаха разяждащо безпокойство в слънчевия сплит. Осемдесетте с върлия си материализъм току-що бяха отминали, а ние търсехме собствен смисъл и начини да направим нещо добро за света. Настъпваше началото на нов духовен ренесанс, тъй като бяхме започнали да се вглеждаме в себе си, където всъщност се криеха отговорите и удовлетворението.

Не бяха малко и преминалите през дълбинни духовни преживявания през споменатата година. Спомням си, че на 15 юли гръмовен ангел ски глас ми помогна да се отърва невредима от въоръжена автомобилна кражба. Оттогава се посветих на това, да привличам вниманието на другите към духовността. Срещала съм безброй хора по цял свят, „посетени" и пробудени по същото време.

Следователно, няма място за чудене, че кристалните деца започнаха да пристигат именно през 1995-та. Те са били наясно, че възрастните са вече готови за тяхната висока вибрация и техния чист начин на живот. Първите им представители обаче са се въплътили на планетата ни доста по-рано като поколение от пионери, което е трябвало „да провери какво е положе¬нието и да докладва у дома" по време на сън. Та ето от кого е било предадено съобщението, че 1995 година е подходяща за мащабна инкарнация на високоеволюирали души.

Броят на идващите на бял свят кристални деца продължава да расте. И с всяка година те са все по-развити и по-силни като индивиди и личности.

 

Кои са кристалните деца?

Първото нещо, което прави впечатление у кристалните деца (ще ги наричам и само „кристалите"), са техните очи - огромни, проницателни и мъдри не за възрастта им. Те се впиват хипнотично и разсъбличат до голо душата ви, за да видят истинския й образ.

Навярно сте забелязали, че това е „нова порода" човеци, интензивно населяваща планетата ни напоследък. Те са благи, очарователни и всепрощаващи. Тези нови труженици на светлината - към дадения момент от новородени до седемгодишни - не приличат на дошлите преди тях. Съвършени в много отношения, те задават посоката, в която се движи човечеството... А тя е положителна!

Малко по-големите деца (от 7 до 25 години), тъй наречените „индигови", имат някои общи характеристики  с  кристалните.  И двете  поколения притежават изострена чувствителност и медиумни способности, както и важна житейска мисия. Различават се основно по темперамент. Индиговите са воини по дух, тъй като колективното им предназначение е да изкоренят старите вярвания, които повече не ни вършат работа. Те идват на Земята, за да разклатят основите на опорочените правителствени, образователни и правни системи. Ето защо децата-индиго се раждат с буен нрав и пламенна решителност в сърцата.

Възрастните, които се съпротивляват на промяната и се придържат към установените норми, често не разбират малките индиго, а им поставят абсурдни диагнози като синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност (ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder) или синдром на дефицит на вниманието (ADD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder). За съжаление, щом бъдат подложени на някакво „лечение", тези деца загубват своята прекрасна чувствителност, духовните си дарби и воински устрем.

В книгата си Как да се грижим за децата-индиго изследвам изчерпателно това явление, описано най-подробно и от Лий Керъл и Джен Тобър в Децата-индиго (и двете издание на „Хей Хаус").

За разлика от индиговите, кристалните деца изглеждат безкрайно щастливи и спокойни. Те, естествено, също избухват понякога, но като цяло са много по-склонни да прощават и са истински добросърдечни. Пионерската работа, извършена преди тях, им е несъмнено от полза. Защото децата-индиго поеха напред с мачете в ръка, изсичайки всичко, изгубило еволюционен смисъл, и им дадоха възможност да ги следват по разчистените пътища на един по-сигурен и безопасен свят.

Тези две поколения бяха знаково именувани като „индигови" и „кристални" заради цветовете и излъчването на енергийното си поле. Индиговите деца имат много индигово-синьо в аурите си, което е цветът на „чакрата на третото око", намираща се в главата между веждите. Третото око отговаря за проницателността или способ¬ността на човека да вижда енергията, духовете, миналото, настоящето и бъдещето. Повечето от малките индиго притежават такава дарба.

Кристалните деца са обгърнати от красиви, многоцветни, опалесцентни аури в пастелни оттенъци, подобни на ефекта от кварцовата призма, и съответно си падат по кристали и камъни, както ще прочетете по-нататък в книгата. Ето откъде идва и името им „кристални". Можем да ги познаем по следното:

           в повечето случаи са родени през 1995-та или по-късно;

           имат големи изразителни очи;

           като личности са магнетични;

           изключително сърдечни;

           проговарят късно;

           притежават изумителен музикален слух - може да пропеят, преди да проговорят;

           за да общуват,  използват телепатичните  си способности и собствен жестомимичен език;

           случва се да им поставят диагноза „аутизъм" или синдром на Аспержер (Синдромът на Аспержер е по-мек вариант на аутистично разстройство, изразяващ се в социална изолация и ексцентрично поведение в ранна възраст, съпроводено с нарушения в двустранното социално общуване, невербалната комуникация, артикулацията и моториката, както и с наличието на тясна сфера от натрапливи интереси. - Б. пр.);

           по характер са меки, нежни и обичливи;

           всепрощаващи;

           силно чувствителни и емпатични;

           имат здрава връзка с природата и животните;

           проявяват се като лечители;

           интересуват се от кристали и камъни;

           често говорят за ангели, духовни водачи и разказват спомени от минали животи;

           отличават се с невероятна  артистичност и креативност;

           предпочитат  вегетарианска  храна  и  сокове пред „нормалната" храна;

           могат да са умели изследователи и катерачи с поразителен усет за равновесие.

Деца на новото хилядолетие

Годината бе 1995-та - време, когато мнозина от нас усещаха разяждащо безпокойство в слънчевия сплит. Осемдесетте с върлия си материализъм току-що бяха отминали, а ние търсехме собствен смисъл и начини да направим нещо добро за света. Настъпваше началото на нов духовен ренесанс, тъй като бяхме започнали да се вглеждаме в себе си, където всъщност се криеха отговорите и удовлетворението.

Не бяха малко и преминалите през дълбинни духовни преживявания през споменатата година. Спомням си, че на 15 юли гръмовен ангел ски глас ми помогна да се отърва невредима от въоръжена автомобилна кражба. Оттогава се посветих на това, да привличам вниманието на другите към духовността. Срещала съм безброй хора по цял свят, „посетени" и пробудени по същото време.

Следователно, няма място за чудене, че кристалните деца започнаха да пристигат именно през 1995-та. Те са били наясно, че възрастните са вече готови за тяхната висока вибрация и техния чист начин на живот. Първите им представители обаче са се въплътили на планетата ни доста по-рано като поколение от пионери, което е трябвало „да провери какво е положе¬нието и да докладва у дома" по време на сън. Та ето от кого е било предадено съобщението, че 1995 година е подходяща за мащабна инкарнация на високоеволюирали души.

Броят на идващите на бял свят кристални деца продължава да расте. И с всяка година те са все по-развити и по-силни като индивиди и личности.

 Из "Кристалните Деца" Дорин Върчу