КОСМОЕНЕРГЕТИКА

 

Посвещението в Космоенергия от Създателя -

такса ДАРЕНИЕ!

 
/получавате посвещение, парола за отваряне на канала и кратка характеристика на енергията/

 

Космоенергийни канали

 

Разглеждаме космоенергията като път на сърцето, като единствен способ за хармонично съществуване в нашият непрост свят. Обикновено на този път космоенергета избира да поема пътя на лечителя или пътя на воина. И двата пътя сами по себе си са неповторими.

Успехите на лечителите космо-енерго-терапевти в това направление са потресаващи. За космоенергетиката неизлечими заболявания несъществуват, и това стана възможно при прехода на живота към по-високи вибрационни нива. При това трябва да се помни, че всички болести са отражение на живота, средата и взаимоотношенията ни. Поради това изцелявайки и придобивайки цялост и сила, човек, е длъжен да приеме и новите мотиви на своето съществуване. При всичко това, алтернативната за него е само-реализация  по пътя на воина и помощ към другите.

Веднъж избрали пътя на война, следваме го и оставаме покорни на него и необяснимата Сила, която ни води. Пътят на война в космоенергетиката не се отличава от пътя в други школи: даоистка школа, кабала,  суфизъм, и др.

На първо място трябва да отбележим постоянното разширяване на честотите и достигане на нови предели.

Така воините постигат безграничната Вселена, достигат ниво, което китайците наричат Великият Предел, това е състоянието, когато енергийното тяло вече няма граници. Всичко това стана възможно благодарение на Космоенергетиката, изпълваща и оживяваща с невъобразими проявления в загадъчната и непозната природа на човека.

Космоенергетите казват, че чудеса в този свят няма, само защото, чудесата стават реалност в ежедневната работа.

Космоенергетиката няма форми и интерпретации, защото се отнася към принципно нов тип знания – обединяващи, а не разделящи, както в останалите направления. Космоенергетиката е вписала в себе си вътрешното единство на всички форми /древни знания/.

Може да се каже, че Космоенергетиката – това е Кабала, даоизъм, ученето на толтеките, православие, ислям, йога и разбира се първородната основа навсички човешки знания – шаманизма. Космоенергетиката представлява най-мистичната страна на ученията- ядрото на знанието. Тя е това, което толтеките назовават Нагвалем, китайците Дао, кабалистите Айн соф, дълбоко преживяване на безграничното.

Единството на новите знания – това е ключът към обединението на различните направления, път, който може да бъде изминат чрез хармонично развитие на всяка школа, в процеса на обединение на школите.

Сега сме в епохата на зората на обединението на народите и знанията, и този процес трябва да стане разумна алтернатива на силовото противопоставяне на глобалните еггрегори.

Социалната индификация, формализма и ритуалността пречат на прогреса на много школи.

Космоенергийните честоти – това е реалността на днешното време, компилация на многовековните знания. Сега това поле повече от всякога до сега е открито за човека.

Глобалната планетарна система се оказа извън равновесие, препълнена с чуждеродни механични честоти.

За да бъде намерен изход няма да помогне отшелничеството, тъй като околната среда и собствените ни тела имат техногенни връзки. Механичните честоти по своите енергоинформационни характеристики са несъвместими с живота, а съобразното спокойно съ-съществуване само демонстрира нашите възможности за приспособяване.

Високата енергетика на нашата среда и нейната агресивност притискат всички останали форми на живот, ние съзнателно създаваме мъртви зони в големите градове. В природата подобни зони са почни напълно безжизнени и съответстват на най-ранните етапи на еволюция на живота на Земята.

Ценността на космическите честоти е и тяхната актуалност и близост към реалността на днешния ден и предстоящата глобална  трансформация.

Посветеният космоенергет е способен да удържи на всяка агресивна среда и духовно да се усъвършенства в нашият бездуховен свят.