НАТУРАЛНИ МАСЛА - КОМБИНАЦИИ СЪОБРАЗНО ТЯХНАТА УПОТРЕБА

НАТУРАЛНИ МАСЛА - КОМБИНАЦИИ СЪОБРАЗНО ТЯХНАТА УПОТРЕБА

Nature Reiki Oil  -  масажни масла, масла за ароматизатори, масла за защита, медитация, привличане на духовни и материални блага и др.

 

Маслата са разработка по поръчка на  Българската Рейки Асоциация.