ЯЖ МАЛКО - БЪДИ ЩАСТЛИВ

01.05.2011 14:57

Като живее с една проста храна и висше мислене, съчетани с висок морал и честно поведение, човек не се нуждае от тонизиращи вещества, които изобилстват днес на пазара. Скъпата, деликатесна храна, не само уврежда стомаха, но води и до пагубни последици, които понякога се оказват много опасни. Много често хората се оплакват, че не усещат напредък по Пътя, но слабо осъзнават, че това е вследствие погрешна диета и погрешен начин на живот. Чели сме, че пророк Мохамед се е хранел главно с ечемичен хляб.

Сатвик храната не допуска в главата и сърцето да влязат всякакви видове нечистотии. Всеки ден четем, че престъпленията и корупцията нарастват и че се формират специални видове полицейски служби, които да се справят с тази нарастваща угроза. „Яж, пий и се весели" е девизът на деня. Всеки желае да прекара приятно, като пътешества и посещава места с увеселения, като гледа филми и т.н. и всичко това надхвърля неговите ограничени средства. Но как да получи повече пари? Единствено лампата на Аладин може да му помогне. Един честен човек едва може да поддържа тялото си и душата си заедно. Но много малко хора могат да избегнат изкушенията и клопките на бляскавия свят. Повечето от нас живеят едно похотливо съществуване: някои страдат от похот на очите, други - от похот на ушите, а трети - от различните видове похот на плътта. Въобще не се замисляме за жените, дъщерите и сестрите на другите, и ги преследваме сляпо. Светът е обхванат от един бърз упадък.

„Човек се познава по компанията, която поддържа." Ако искате да знаете как растат децата ви, вижте техните приятели и така лесно можете да прецените своите деца.

Всички ние сме били създадени от Бог. Всички ние сме въплътени души. Душата е от същата същност, от която е и Бог, и Бог е във всички нас, и затова трябва да се обичаме един друг. На това е учил през целия си живот Свети Павел. Един Учител-Светец винаги ви напътства за следното:

1.         Любов и уважение към цялото творение от най-висшия до най-низшия.

2.         Съблюдаване на ненасилие, дори в дълбините на сърцето.

3.         Истинност.

4.         Да не нараняваме чувствата на другите в мисли, думи, символи и дела.

5.         Добронамерено отношение към всички.

6.         Бодър характер.

7.         Вяра в присъщата божественост на човека.

8.         Да не наричаме с лоши наименования другите.

9.         Да не клеветим и да не флиртуваме с другите, и да не се отдаваме на безполезни занимания.

10.       Да не обвиняваме, защото обвиненията се връщат като бумеранг и с още по-голяма сила.

 

Ако човек силно желае да осъзнае Бог или да намери Бог, тогава той не трябва да наранява ничии чувства, защото сърцето е мястото, където живее Бог. Осъзнали ли сте някога, че едно мангово семе събира цялата сладост от почвата, докато семето на пипера привлича в себе си цялата горчивина? Каквото мисли човек, това той става. Нищо в този свят не е добро или лошо, а нашето мислене го прави такова. Ние, подобно на семето на мангото или семето на пипера, притегляме от атмосферата онези импулси, които подхождат на нашата умствена нагласа.

Като живее с една проста храна и висше мислене, съчетани с висок морал и честно поведение, човек не се нуждае от тонизиращи вещества, които изобилстват днес на пазара. Скъпата, деликатесна храна, не само уврежда стомаха, но води и до пагубни последици, които понякога се оказват много опасни. Много често хората се оплакват, че не усещат напредък по Пътя, но слабо осъзнават, че това е вследствие погрешна диета и погрешен начин на живот. Чели сме, че пророк Мохамед се е хранел главно с ечемичен хляб.

Сатвик храната не допуска в главата и сърцето да влязат всякакви видове нечистотии. Всеки ден четем, че престъпленията и корупцията нарастват и че се формират специални видове полицейски служби, които да се справят с тази нарастваща угроза. „Яж, пий и се весели" е девизът на деня. Всеки желае да прекара приятно, като пътешества и посещава места с увеселения, като гледа филми и т.н. и всичко това надхвърля неговите ограничени средства. Но как да получи повече пари? Единствено лампата на Аладин може да му помогне. Един честен човек едва може да поддържа тялото си и душата си заедно. Но много малко хора могат да избегнат изкушенията и клопките на бляскавия свят. Повечето от нас живеят едно похотливо съществуване: някои страдат от похот на очите, други - от похот на ушите, а трети - от различните видове похот на плътта. Въобще не се замисляме за жените, дъщерите и сестрите на другите, и ги преследваме сляпо. Светът е обхванат от един бърз упадък.

„Човек се познава по компанията, която поддържа." Ако искате да знаете как растат децата ви, вижте техните приятели и така лесно можете да прецените своите деца.

Всички ние сме били създадени от Бог. Всички ние сме въплътени души. Душата е от същата същност, от която е и Бог, и Бог е във всички нас, и затова трябва да се обичаме един друг. На това е учил през целия си живот Свети Павел. Един Учител-Светец винаги ви напътства за следното:

1.         Любов и уважение към цялото творение от най-висшия до най-низшия.

2.         Съблюдаване на ненасилие, дори в дълбините на сърцето.

3.         Истинност.

4.         Да не нараняваме чувствата на другите в мисли, думи, символи и дела.

5.         Добронамерено отношение към всички.

6.         Бодър характер.

7.         Вяра в присъщата божественост на човека.

8.         Да не наричаме с лоши наименования другите.

9.         Да не клеветим и да не флиртуваме с другите, и да не се отдаваме на безполезни занимания.

10.       Да не обвиняваме, защото обвиненията се връщат като бумеранг и с още по-голяма сила.

 

Ако човек силно желае да осъзнае Бог или да намери Бог, тогава той не трябва да наранява ничии чувства, защото сърцето е мястото, където живее Бог. Осъзнали ли сте някога, че едно мангово семе събира цялата сладост от почвата, докато семето на пипера привлича в себе си цялата горчивина? Каквото мисли човек, това той става. Нищо в този свят не е добро или лошо, а нашето мислене го прави такова. Ние, подобно на семето на мангото или семето на пипера, притегляме от атмосферата онези импулси, които подхождат на нашата умствена нагласа.

Като живее с една проста храна и висше мислене, съчетани с висок морал и честно поведение, човек не се нуждае от тонизиращи вещества, които изобилстват днес на пазара. Скъпата, деликатесна храна, не само уврежда стомаха, но води и до пагубни последици, които понякога се оказват много опасни. Много често хората се оплакват, че не усещат напредък по Пътя, но слабо осъзнават, че това е вследствие погрешна диета и погрешен начин на живот. Чели сме, че пророк Мохамед се е хранел главно с ечемичен хляб.

Сатвик храната не допуска в главата и сърцето да влязат всякакви видове нечистотии. Всеки ден четем, че престъпленията и корупцията нарастват и че се формират специални видове полицейски служби, които да се справят с тази нарастваща угроза. „Яж, пий и се весели" е девизът на деня. Всеки желае да прекара приятно, като пътешества и посещава места с увеселения, като гледа филми и т.н. и всичко това надхвърля неговите ограничени средства. Но как да получи повече пари? Единствено лампата на Аладин може да му помогне. Един честен човек едва може да поддържа тялото си и душата си заедно. Но много малко хора могат да избегнат изкушенията и клопките на бляскавия свят. Повечето от нас живеят едно похотливо съществуване: някои страдат от похот на очите, други - от похот на ушите, а трети - от различните видове похот на плътта. Въобще не се замисляме за жените, дъщерите и сестрите на другите, и ги преследваме сляпо. Светът е обхванат от един бърз упадък.

„Човек се познава по компанията, която поддържа." Ако искате да знаете как растат децата ви, вижте техните приятели и така лесно можете да прецените своите деца.

Всички ние сме били създадени от Бог. Всички ние сме въплътени души. Душата е от същата същност, от която е и Бог, и Бог е във всички нас, и затова трябва да се обичаме един друг. На това е учил през целия си живот Свети Павел. Един Учител-Светец винаги ви напътства за следното:

1.         Любов и уважение към цялото творение от най-висшия до най-низшия.

2.         Съблюдаване на ненасилие, дори в дълбините на сърцето.

3.         Истинност.

4.         Да не нараняваме чувствата на другите в мисли, думи, символи и дела.

5.         Добронамерено отношение към всички.

6.         Бодър характер.

7.         Вяра в присъщата божественост на човека.

8.         Да не наричаме с лоши наименования другите.

9.         Да не клеветим и да не флиртуваме с другите, и да не се отдаваме на безполезни занимания.

10.       Да не обвиняваме, защото обвиненията се връщат като бумеранг и с още по-голяма сила.

 

Ако човек силно желае да осъзнае Бог или да намери Бог, тогава той не трябва да наранява ничии чувства, защото сърцето е мястото, където живее Бог. Осъзнали ли сте някога, че едно мангово семе събира цялата сладост от почвата, докато семето на пипера привлича в себе си цялата горчивина? Каквото мисли човек, това той става. Нищо в този свят не е добро или лошо, а нашето мислене го прави такова. Ние, подобно на семето на мангото или семето на пипера, притегляме от атмосферата онези импулси, които подхождат на нашата умствена нагласа.

Като живее с една проста храна и висше мислене, съчетани с висок морал и честно поведение, човек не се нуждае от тонизиращи вещества, които изобилстват днес на пазара. Скъпата, деликатесна храна, не само уврежда стомаха, но води и до пагубни последици, които понякога се оказват много опасни. Много често хората се оплакват, че не усещат напредък по Пътя, но слабо осъзнават, че това е вследствие погрешна диета и погрешен начин на живот. Чели сме, че пророк Мохамед се е хранел главно с ечемичен хляб.

Сатвик храната не допуска в главата и сърцето да влязат всякакви видове нечистотии. Всеки ден четем, че престъпленията и корупцията нарастват и че се формират специални видове полицейски служби, които да се справят с тази нарастваща угроза. „Яж, пий и се весели" е девизът на деня. Всеки желае да прекара приятно, като пътешества и посещава места с увеселения, като гледа филми и т.н. и всичко това надхвърля неговите ограничени средства. Но как да получи повече пари? Единствено лампата на Аладин може да му помогне. Един честен човек едва може да поддържа тялото си и душата си заедно. Но много малко хора могат да избегнат изкушенията и клопките на бляскавия свят. Повечето от нас живеят едно похотливо съществуване: някои страдат от похот на очите, други - от похот на ушите, а трети - от различните видове похот на плътта. Въобще не се замисляме за жените, дъщерите и сестрите на другите, и ги преследваме сляпо. Светът е обхванат от един бърз упадък.

„Човек се познава по компанията, която поддържа." Ако искате да знаете как растат децата ви, вижте техните приятели и така лесно можете да прецените своите деца.

Всички ние сме били създадени от Бог. Всички ние сме въплътени души. Душата е от същата същност, от която е и Бог, и Бог е във всички нас, и затова трябва да се обичаме един друг. На това е учил през целия си живот Свети Павел. Един Учител-Светец винаги ви напътства за следното:

1.         Любов и уважение към цялото творение от най-висшия до най-низшия.

2.         Съблюдаване на ненасилие, дори в дълбините на сърцето.

3.         Истинност.

4.         Да не нараняваме чувствата на другите в мисли, думи, символи и дела.

5.         Добронамерено отношение към всички.

6.         Бодър характер.

7.         Вяра в присъщата божественост на човека.

8.         Да не наричаме с лоши наименования другите.

9.         Да не клеветим и да не флиртуваме с другите, и да не се отдаваме на безполезни занимания.

10.       Да не обвиняваме, защото обвиненията се връщат като бумеранг и с още по-голяма сила.

 

Ако човек силно желае да осъзнае Бог или да намери Бог, тогава той не трябва да наранява ничии чувства, защото сърцето е мястото, където живее Бог. Осъзнали ли сте някога, че едно мангово семе събира цялата сладост от почвата, докато семето на пипера привлича в себе си цялата горчивина? Каквото мисли човек, това той става. Нищо в този свят не е добро или лошо, а нашето мислене го прави такова. Ние, подобно на семето на мангото или семето на пипера, притегляме от атмосферата онези импулси, които подхождат на нашата умствена нагласа.

Като живее с една проста храна и висше мислене, съчетани с висок морал и честно поведение, човек не се нуждае от тонизиращи вещества, които изобилстват днес на пазара. Скъпата, деликатесна храна, не само уврежда стомаха, но води и до пагубни последици, които понякога се оказват много опасни. Много често хората се оплакват, че не усещат напредък по Пътя, но слабо осъзнават, че това е вследствие погрешна диета и погрешен начин на живот. Чели сме, че пророк Мохамед се е хранел главно с ечемичен хляб.

Сатвик храната не допуска в главата и сърцето да влязат всякакви видове нечистотии. Всеки ден четем, че престъпленията и корупцията нарастват и че се формират специални видове полицейски служби, които да се справят с тази нарастваща угроза. „Яж, пий и се весели" е девизът на деня. Всеки желае да прекара приятно, като пътешества и посещава места с увеселения, като гледа филми и т.н. и всичко това надхвърля неговите ограничени средства. Но как да получи повече пари? Единствено лампата на Аладин може да му помогне. Един честен човек едва може да поддържа тялото си и душата си заедно. Но много малко хора могат да избегнат изкушенията и клопките на бляскавия свят. Повечето от нас живеят едно похотливо съществуване: някои страдат от похот на очите, други - от похот на ушите, а трети - от различните видове похот на плътта. Въобще не се замисляме за жените, дъщерите и сестрите на другите, и ги преследваме сляпо. Светът е обхванат от един бърз упадък.

„Човек се познава по компанията, която поддържа." Ако искате да знаете как растат децата ви, вижте техните приятели и така лесно можете да прецените своите деца.

Всички ние сме били създадени от Бог. Всички ние сме въплътени души. Душата е от същата същност, от която е и Бог, и Бог е във всички нас, и затова трябва да се обичаме един друг. На това е учил през целия си живот Свети Павел. Един Учител-Светец винаги ви напътства за следното:

1.         Любов и уважение към цялото творение от най-висшия до най-низшия.

2.         Съблюдаване на ненасилие, дори в дълбините на сърцето.

3.         Истинност.

4.         Да не нараняваме чувствата на другите в мисли, думи, символи и дела.

5.         Добронамерено отношение към всички.

6.         Бодър характер.

7.         Вяра в присъщата божественост на човека.

8.         Да не наричаме с лоши наименования другите.

9.         Да не клеветим и да не флиртуваме с другите, и да не се отдаваме на безполезни занимания.

10.       Да не обвиняваме, защото обвиненията се връщат като бумеранг и с още по-голяма сила.

 

Ако човек силно желае да осъзнае Бог или да намери Бог, тогава той не трябва да наранява ничии чувства, защото сърцето е мястото, където живее Бог. Осъзнали ли сте някога, че едно мангово семе събира цялата сладост от почвата, докато семето на пипера привлича в себе си цялата горчивина? Каквото мисли човек, това той става. Нищо в този свят не е добро или лошо, а нашето мислене го прави такова. Ние, подобно на семето на мангото или семето на пипера, притегляме от атмосферата онези импулси, които подхождат на нашата умствена нагласа.

Като живее с една проста храна и висше мислене, съчетани с висок морал и честно поведение, човек не се нуждае от тонизиращи вещества, които изобилстват днес на пазара. Скъпата, деликатесна храна, не само уврежда стомаха, но води и до пагубни последици, които понякога се оказват много опасни. Много често хората се оплакват, че не усещат напредък по Пътя, но слабо осъзнават, че това е вследствие погрешна диета и погрешен начин на живот. Чели сме, че пророк Мохамед се е хранел главно с ечемичен хляб.

Сатвик храната не допуска в главата и сърцето да влязат всякакви видове нечистотии. Всеки ден четем, че престъпленията и корупцията нарастват и че се формират специални видове полицейски служби, които да се справят с тази нарастваща угроза. „Яж, пий и се весели" е девизът на деня. Всеки желае да прекара приятно, като пътешества и посещава места с увеселения, като гледа филми и т.н. и всичко това надхвърля неговите ограничени средства. Но как да получи повече пари? Единствено лампата на Аладин може да му помогне. Един честен човек едва може да поддържа тялото си и душата си заедно. Но много малко хора могат да избегнат изкушенията и клопките на бляскавия свят. Повечето от нас живеят едно похотливо съществуване: някои страдат от похот на очите, други - от похот на ушите, а трети - от различните видове похот на плътта. Въобще не се замисляме за жените, дъщерите и сестрите на другите, и ги преследваме сляпо. Светът е обхванат от един бърз упадък.

„Човек се познава по компанията, която поддържа." Ако искате да знаете как растат децата ви, вижте техните приятели и така лесно можете да прецените своите деца.

Всички ние сме били създадени от Бог. Всички ние сме въплътени души. Душата е от същата същност, от която е и Бог, и Бог е във всички нас, и затова трябва да се обичаме един друг. На това е учил през целия си живот Свети Павел. Един Учител-Светец винаги ви напътства за следното:

1.         Любов и уважение към цялото творение от най-висшия до най-низшия.

2.         Съблюдаване на ненасилие, дори в дълбините на сърцето.

3.         Истинност.

4.         Да не нараняваме чувствата на другите в мисли, думи, символи и дела.

5.         Добронамерено отношение към всички.

6.         Бодър характер.

7.         Вяра в присъщата божественост на човека.

8.         Да не наричаме с лоши наименования другите.

9.         Да не клеветим и да не флиртуваме с другите, и да не се отдаваме на безполезни занимания.

10.       Да не обвиняваме, защото обвиненията се връщат като бумеранг и с още по-голяма сила.

 

Ако човек силно желае да осъзнае Бог или да намери Бог, тогава той не трябва да наранява ничии чувства, защото сърцето е мястото, където живее Бог. Осъзнали ли сте някога, че едно мангово семе събира цялата сладост от почвата, докато семето на пипера привлича в себе си цялата горчивина? Каквото мисли човек, това той става. Нищо в този свят не е добро или лошо, а нашето мислене го прави такова. Ние, подобно на семето на мангото или семето на пипера, притегляме от атмосферата онези импулси, които подхождат на нашата умствена нагласа.

Като живее с една проста храна и висше мислене, съчетани с висок морал и честно поведение, човек не се нуждае от тонизиращи вещества, които изобилстват днес на пазара. Скъпата, деликатесна храна, не само уврежда стомаха, но води и до пагубни последици, които понякога се оказват много опасни. Много често хората се оплакват, че не усещат напредък по Пътя, но слабо осъзнават, че това е вследствие погрешна диета и погрешен начин на живот. Чели сме, че пророк Мохамед се е хранел главно с ечемичен хляб.

Сатвик храната не допуска в главата и сърцето да влязат всякакви видове нечистотии. Всеки ден четем, че престъпленията и корупцията нарастват и че се формират специални видове полицейски служби, които да се справят с тази нарастваща угроза. „Яж, пий и се весели" е девизът на деня. Всеки желае да прекара приятно, като пътешества и посещава места с увеселения, като гледа филми и т.н. и всичко това надхвърля неговите ограничени средства. Но как да получи повече пари? Единствено лампата на Аладин може да му помогне. Един честен човек едва може да поддържа тялото си и душата си заедно. Но много малко хора могат да избегнат изкушенията и клопките на бляскавия свят. Повечето от нас живеят едно похотливо съществуване: някои страдат от похот на очите, други - от похот на ушите, а трети - от различните видове похот на плътта. Въобще не се замисляме за жените, дъщерите и сестрите на другите, и ги преследваме сляпо. Светът е обхванат от един бърз упадък.

„Човек се познава по компанията, която поддържа." Ако искате да знаете как растат децата ви, вижте техните приятели и така лесно можете да прецените своите деца.

Всички ние сме били създадени от Бог. Всички ние сме въплътени души. Душата е от същата същност, от която е и Бог, и Бог е във всички нас, и затова трябва да се обичаме един друг. На това е учил през целия си живот Свети Павел. Един Учител-Светец винаги ви напътства за следното:

1.         Любов и уважение към цялото творение от най-висшия до най-низшия.

2.         Съблюдаване на ненасилие, дори в дълбините на сърцето.

3.         Истинност.

4.         Да не нараняваме чувствата на другите в мисли, думи, символи и дела.

5.         Добронамерено отношение към всички.

6.         Бодър характер.

7.         Вяра в присъщата божественост на човека.

8.         Да не наричаме с лоши наименования другите.

9.         Да не клеветим и да не флиртуваме с другите, и да не се отдаваме на безполезни занимания.

10.       Да не обвиняваме, защото обвиненията се връщат като бумеранг и с още по-голяма сила.

 

Ако човек силно желае да осъзнае Бог или да намери Бог, тогава той не трябва да наранява ничии чувства, защото сърцето е мястото, където живее Бог. Осъзнали ли сте някога, че едно мангово семе събира цялата сладост от почвата, докато семето на пипера привлича в себе си цялата горчивина? Каквото мисли човек, това той става. Нищо в този свят не е добро или лошо, а нашето мислене го прави такова. Ние, подобно на семето на мангото или семето на пипера, притегляме от атмосферата онези импулси, които подхождат на нашата умствена нагласа.

Като живее с една проста храна и висше мислене, съчетани с висок морал и честно поведение, човек не се нуждае от тонизиращи вещества, които изобилстват днес на пазара. Скъпата, деликатесна храна, не само уврежда стомаха, но води и до пагубни последици, които понякога се оказват много опасни. Много често хората се оплакват, че не усещат напредък по Пътя, но слабо осъзнават, че това е вследствие погрешна диета и погрешен начин на живот. Чели сме, че пророк Мохамед се е хранел главно с ечемичен хляб.

Сатвик храната не допуска в главата и сърцето да влязат всякакви видове нечистотии. Всеки ден четем, че престъпленията и корупцията нарастват и че се формират специални видове полицейски служби, които да се справят с тази нарастваща угроза. „Яж, пий и се весели" е девизът на деня. Всеки желае да прекара приятно, като пътешества и посещава места с увеселения, като гледа филми и т.н. и всичко това надхвърля неговите ограничени средства. Но как да получи повече пари? Единствено лампата на Аладин може да му помогне. Един честен човек едва може да поддържа тялото си и душата си заедно. Но много малко хора могат да избегнат изкушенията и клопките на бляскавия свят. Повечето от нас живеят едно похотливо съществуване: някои страдат от похот на очите, други - от похот на ушите, а трети - от различните видове похот на плътта. Въобще не се замисляме за жените, дъщерите и сестрите на другите, и ги преследваме сляпо. Светът е обхванат от един бърз упадък.

„Човек се познава по компанията, която поддържа." Ако искате да знаете как растат децата ви, вижте техните приятели и така лесно можете да прецените своите деца.

Всички ние сме били създадени от Бог. Всички ние сме въплътени души. Душата е от същата същност, от която е и Бог, и Бог е във всички нас, и затова трябва да се обичаме един друг. На това е учил през целия си живот Свети Павел. Един Учител-Светец винаги ви напътства за следното:

1.         Любов и уважение към цялото творение от най-висшия до най-низшия.

2.         Съблюдаване на ненасилие, дори в дълбините на сърцето.

3.         Истинност.

4.         Да не нараняваме чувствата на другите в мисли, думи, символи и дела.

5.         Добронамерено отношение към всички.

6.         Бодър характер.

7.         Вяра в присъщата божественост на човека.

8.         Да не наричаме с лоши наименования другите.

9.         Да не клеветим и да не флиртуваме с другите, и да не се отдаваме на безполезни занимания.

10.       Да не обвиняваме, защото обвиненията се връщат като бумеранг и с още по-голяма сила.

 

Ако човек силно желае да осъзнае Бог или да намери Бог, тогава той не трябва да наранява ничии чувства, защото сърцето е мястото, където живее Бог. Осъзнали ли сте някога, че едно мангово семе събира цялата сладост от почвата, докато семето на пипера привлича в себе си цялата горчивина? Каквото мисли човек, това той става. Нищо в този свят не е добро или лошо, а нашето мислене го прави такова. Ние, подобно на семето на мангото или семето на пипера, притегляме от атмосферата онези импулси, които подхождат на нашата умствена нагласа.

Като живее с една проста храна и висше мислене, съчетани с висок морал и честно поведение, човек не се нуждае от тонизиращи вещества, които изобилстват днес на пазара. Скъпата, деликатесна храна, не само уврежда стомаха, но води и до пагубни последици, които понякога се оказват много опасни. Много често хората се оплакват, че не усещат напредък по Пътя, но слабо осъзнават, че това е вследствие погрешна диета и погрешен начин на живот. Чели сме, че пророк Мохамед се е хранел главно с ечемичен хляб.

Сатвик храната не допуска в главата и сърцето да влязат всякакви видове нечистотии. Всеки ден четем, че престъпленията и корупцията нарастват и че се формират специални видове полицейски служби, които да се справят с тази нарастваща угроза. „Яж, пий и се весели" е девизът на деня. Всеки желае да прекара приятно, като пътешества и посещава места с увеселения, като гледа филми и т.н. и всичко това надхвърля неговите ограничени средства. Но как да получи повече пари? Единствено лампата на Аладин може да му помогне. Един честен човек едва може да поддържа тялото си и душата си заедно. Но много малко хора могат да избегнат изкушенията и клопките на бляскавия свят. Повечето от нас живеят едно похотливо съществуване: някои страдат от похот на очите, други - от похот на ушите, а трети - от различните видове похот на плътта. Въобще не се замисляме за жените, дъщерите и сестрите на другите, и ги преследваме сляпо. Светът е обхванат от един бърз упадък.

„Човек се познава по компанията, която поддържа." Ако искате да знаете как растат децата ви, вижте техните приятели и така лесно можете да прецените своите деца.

Всички ние сме били създадени от Бог. Всички ние сме въплътени души. Душата е от същата същност, от която е и Бог, и Бог е във всички нас, и затова трябва да се обичаме един друг. На това е учил през целия си живот Свети Павел. Един Учител-Светец винаги ви напъ