РЕЙКИ - ПЪТ КЪМ ПОЗНАНИЕТО

 

"Човекът е устроен така - доволен е от себе си само ако другите го ценят, и обича себе си пак само ако другите го обичат. Но светът е огледало. Откъде ще дойде в отражението любов, щом самият образ не я съдържа? Получава се затворен огледален кръг. Как да се изтръгнем от него?

Много е просто. Първо, както знаем, ние винаги обичаме онези, за които се грижим. Значи е нужно да си обръщаме повече внимание, да се грижим и да се занимаваме със себе си. Това е конкретно действие.

Второ, любовта е бумеранг - ако я изпращаш в света, тя се връща при теб. Можем да се сдобием с любов, включително и към себе си, ако вместо страхове, недоверие и неодобрение излъчваме любов. Отражението ще тръгне към вас само когато вие самите направите първата крачка.

По веригата на обратната връзка: аз изпращам на света любов - тя се отразява и се връща при мен - светът ми отвръща с взаимност - обичат ме - следователно аз също съм доволен от себе си и започвам да се обичам. "

"Естонската лечителка Луула Вилма съветва да се разговаря със собствените негативни емоции и чувства като с човек. Да искате прошка от тях, че сте ги извикали в живота си, и да ги пуснете на свобода. Можете да си помагате, представяйки си обидата като облак, човек и т.н. После простете на обидата, че е дошла при вас, сетне искайте прошка от тялото си, защото с обидата си сте му причинили вреда. Дълго е.

Прошката е сила. "

Молитва към Исус

Господи, Отец наш, влез в моя дом и премахни от него всички болести и безпокойства от сърцето ми. Моля:

 Защити и съхрани семейството ми. Амин.

 

СВЕТЛИНА ОТ СВЕТЛИНАТА!!!

Запознайте се нашата нова програма

 

"Животът е движение и обмяна на енергия. Всичко, което се случва във всекидневието ни - от беглата критична забележка до вълнуващото предложение за брак, от спуканата гума до повишението в службата - е непосредствен резултат от енергийните честоти, генерирани от нас всеки ден. Всяко събитие е последица от енергиен резонанс, затова във всеки миг ние сме изправени пред избор, от който зависи нашето бъдеще. Когато осъзнаем и овладеем този принцип, ще можем съзнателно да градим собствената си съдба."

 

 

 

„Когато овладеем ветровете, вълните, приливите и отливите, когато овладеем гравитацията, ние ще впрегнем енергията на л/ооовта в името на Бога и тогава 3а втори път от своето съгцествуване хората ще открият огъня.“

Пиер Тейяр дьо Шарден

„Когато овладеем ветровете, вълните, приливите и отливите, когато овладеем гравитацията, ние ще впрегнем енергията на любовта в името на Бога и тогава за втори път от своето съгцествуване хората ще открият огъня.“

 

Пиер Тейяр дьо Шарден

 

 

 

"Любовта е енергия с животворяща честота, която се движи бързо и свободно във времето и пространството. Вселената живее чрез енергията - светлина, звук, движение. Целият живот участва в този непрестанен танц и всички явления и събития - от движението на планетите до случайната среща на улицата, се дължат на постоянния поток и обмяна на енергия. Но любовта е много повече от чувство. Любовта е най-великата и съзидателна сила в Космоса. Може да не се открива или да се измерва така лесно като енергията на светлината например, но любовта е жизнена и динамична като всяка енергия, която сме в състояние да доловим. "

 

 

„ От всяко човешко същество се иуьъчва светлина, която стига направо до небето, и когато две дугии, предопределени да бъдат заедно, се открият взаимно, светлинните потоци потичат съвместно и един по-ярък лъч извира от съединеното същество. “ Ба’ал IIIем То в*

„ От всяко човешко същество се излъчва светлина, която стига направо до небето, и когато две дугии, предопределени да бъдат заедно, се открият взаимно, светлинните потоци потичат съвместно и един по-ярък лъч извира от съединеното същество. "

“ Ба’ал IIIем То в*

 

 

 

 

СЛУЖЕТЕ НА СВЕТЛИНАТА!

В НЕЯ Е ИСТИНАТА НА СЪТВОРЕНИЕТО И СЪЩЕСТВУВАНЕТО.

БОГ Е СВЕТЛИНА! БОГ Е ЛЮБОВ!

 

 

ОТКРИЙТЕ СВЕТЛИНАТА И ЛЮБОВТА /т.е.Бог/В СЪРЦЕТО СИ,

И ИЗЛЪЧВАЙТЕ ГИ КЪМ ВСИЧКИ ПОСОКИ КАТО ФАР.

ТАКА ВСЕКИ, КОЙТО СЕ Е ЗАГУБИЛ ЩЕ НАМЕРИ ПЪТЯ!

ЩЕ ОТКРИЕ БОГА.

 

 

ОЩЕ НЕЩО ИНТЕРЕСНО ОТ НАШИ ПРИЯТЕЛИ

 

 

 

URL Promote - Free Website promotion - Submit Your Website to Search Engines for Free

Photo Gallery: НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Тази фотогалерия е празна.